19 april 2018

In 2017 zijn wij gestart met een nieuw zorgpad voor prostaatdiagnostiek. Patiënten krijgen eerst een MRI-onderzoek van de prostaat, in plaats van de gebruikelijke echogeleide prostaatpunctie (TRUS-biopsie). Alleen als op de MRI zichtbare afwijking worden gevonden, nemen we gerichte biopten met behulp van MRI of MR-TRUS fusie. En wordt eventueel verdere diagnostiek ingezet, zoals een PSMA PETCT of Nano MRI.

Inmiddels hebben we ongeveer 300 patiënten via dit sneltraject gediagnosticeerd. Uiteindelijk heeft slechts 36% van de ingestuurde mannen een biopsie nodig. Hiermee besparen we 64% van de mannen een ‘onnodige’ biopsie. Dit maakt de diagnose in dit zorgpad sneller en patiëntvriendelijker. Ook hebben we het complicatiepercentage na biopsie kunnen verlagen naar <1% ten opzichte van de reguliere 5%. Op deze manier draagt dit sneltraject bij aan doelmatige zorg.

Het diagnosetraject

Blijkt uit het MRI-onderzoek van de prostaat dat er geen afwijkingen zijn? Dan hoort uw patiënt dat uiterlijk de dag na het onderzoek en wordt hij terugverwezen naar de huisarts. Daarbij is het advies om regelmatig (elke 6-12 maanden) het PSA te laten controleren en bij twijfel toch weer te verwijzen naar de uroloog. Stellen we wel afwijkingen vast op de MRI? Dan gebruiken we de MRI-beelden om gericht prostaatbiopten te nemen middels MRI of TRUS fusie. Dit gaat nauwkeuriger en minder in aantal dan de gebruikelijke random-biopten. Binnen een week is bekend of er sprake is van kanker en in welke gradatie. De onderzoeken om eventuele uitzaaiingen op te sporen, zijn binnen uiterlijk twee weken afgerond. Het traject is ingericht volgens het ‘patiënt als partner’-principe. Op elk beslismoment tijdens en na de diagnose krijgen patiënten informatie die hen helpt zo veel mogelijk zelf hun keuzes te maken. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie ondersteunt dit proces met digitale tools en een multidisciplinair afgewogen advies. Als we prostaatkanker ontdekken, maken we in overleg met uw patiënt een behandelplan. Daarbij beslist uw patiënt zelf hoe en in welk ziekenhuis hij behandeld wil worden. Ook behandeling in het Radboudumc is uiteraard mogelijk.

Hoe kunt u verwijzen?

Voor het sneltraject prostaatdiagnostiek kunt u uw patiënt verwijzen via Zorgdomein (Urologie > verhoogd PSA > combinatieafspraak sneltraject prostaatdiagnostiek). Let op: dit sneltraject is ontwikkeld voor mannen tussen 50 en 75 jaar met een verhoogde PSA-waarde, zonder verleden van prostaatkankerdiagnostiek en met een beperkte mate van comorbiditeit. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met onze polikliniek Urologie: (024) 361 38 03. Vóór de verwijzing moeten PSA-waarde en kreatinine onderzocht zijn.

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer