19 april 2018

In 2017 zijn wij gestart met een nieuw zorgpad voor prostaatdiagnostiek. Patiënten krijgen eerst een MRI-onderzoek van de prostaat, in plaats van de gebruikelijke echogeleide prostaatpunctie (TRUS-biopsie). Alleen als op de MRI zichtbare afwijking worden gevonden, nemen we gerichte biopten met behulp van MRI of MR-TRUS fusie. En wordt eventueel verdere diagnostiek ingezet, zoals een PSMA PETCT of Nano MRI.

Inmiddels hebben we ongeveer 300 patiënten via dit sneltraject gediagnosticeerd. Uiteindelijk heeft slechts 36% van de ingestuurde mannen een biopsie nodig. Hiermee besparen we 64% van de mannen een ‘onnodige’ biopsie. Dit maakt de diagnose in dit zorgpad sneller en patiëntvriendelijker. Ook hebben we het complicatiepercentage na biopsie kunnen verlagen naar <1% ten opzichte van de reguliere 5%. Op deze manier draagt dit sneltraject bij aan doelmatige zorg.

Het diagnosetraject

Blijkt uit het MRI-onderzoek van de prostaat dat er geen afwijkingen zijn? Dan hoort uw patiënt dat uiterlijk de dag na het onderzoek en wordt hij terugverwezen naar de huisarts. Daarbij is het advies om regelmatig (elke 6-12 maanden) het PSA te laten controleren en bij twijfel toch weer te verwijzen naar de uroloog. Stellen we wel afwijkingen vast op de MRI? Dan gebruiken we de MRI-beelden om gericht prostaatbiopten te nemen middels MRI of TRUS fusie. Dit gaat nauwkeuriger en minder in aantal dan de gebruikelijke random-biopten. Binnen een week is bekend of er sprake is van kanker en in welke gradatie. De onderzoeken om eventuele uitzaaiingen op te sporen, zijn binnen uiterlijk twee weken afgerond. Het traject is ingericht volgens het ‘patiënt als partner’-principe. Op elk beslismoment tijdens en na de diagnose krijgen patiënten informatie die hen helpt zo veel mogelijk zelf hun keuzes te maken. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie ondersteunt dit proces met digitale tools en een multidisciplinair afgewogen advies. Als we prostaatkanker ontdekken, maken we in overleg met uw patiënt een behandelplan. Daarbij beslist uw patiënt zelf hoe en in welk ziekenhuis hij behandeld wil worden. Ook behandeling in het Radboudumc is uiteraard mogelijk.

Hoe kunt u verwijzen?

Voor het sneltraject prostaatdiagnostiek kunt u uw patiënt verwijzen via Zorgdomein (Urologie > verhoogd PSA > combinatieafspraak sneltraject prostaatdiagnostiek). Let op: dit sneltraject is ontwikkeld voor mannen tussen 50 en 75 jaar met een verhoogde PSA-waarde, zonder verleden van prostaatkankerdiagnostiek en met een beperkte mate van comorbiditeit. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met onze polikliniek Urologie: (024) 361 38 03. Vóór de verwijzing moeten PSA-waarde en kreatinine onderzocht zijn.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer