19 april 2018

In 2017 zijn wij gestart met een nieuw zorgpad voor prostaatdiagnostiek. Patiënten krijgen eerst een MRI-onderzoek van de prostaat, in plaats van de gebruikelijke echogeleide prostaatpunctie (TRUS-biopsie). Alleen als op de MRI zichtbare afwijking worden gevonden, nemen we gerichte biopten met behulp van MRI of MR-TRUS fusie. En wordt eventueel verdere diagnostiek ingezet, zoals een PSMA PETCT of Nano MRI.

Inmiddels hebben we ongeveer 300 patiënten via dit sneltraject gediagnosticeerd. Uiteindelijk heeft slechts 36% van de ingestuurde mannen een biopsie nodig. Hiermee besparen we 64% van de mannen een ‘onnodige’ biopsie. Dit maakt de diagnose in dit zorgpad sneller en patiëntvriendelijker. Ook hebben we het complicatiepercentage na biopsie kunnen verlagen naar <1% ten opzichte van de reguliere 5%. Op deze manier draagt dit sneltraject bij aan doelmatige zorg.

Het diagnosetraject

Blijkt uit het MRI-onderzoek van de prostaat dat er geen afwijkingen zijn? Dan hoort uw patiënt dat uiterlijk de dag na het onderzoek en wordt hij terugverwezen naar de huisarts. Daarbij is het advies om regelmatig (elke 6-12 maanden) het PSA te laten controleren en bij twijfel toch weer te verwijzen naar de uroloog. Stellen we wel afwijkingen vast op de MRI? Dan gebruiken we de MRI-beelden om gericht prostaatbiopten te nemen middels MRI of TRUS fusie. Dit gaat nauwkeuriger en minder in aantal dan de gebruikelijke random-biopten. Binnen een week is bekend of er sprake is van kanker en in welke gradatie. De onderzoeken om eventuele uitzaaiingen op te sporen, zijn binnen uiterlijk twee weken afgerond. Het traject is ingericht volgens het ‘patiënt als partner’-principe. Op elk beslismoment tijdens en na de diagnose krijgen patiënten informatie die hen helpt zo veel mogelijk zelf hun keuzes te maken. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie ondersteunt dit proces met digitale tools en een multidisciplinair afgewogen advies. Als we prostaatkanker ontdekken, maken we in overleg met uw patiënt een behandelplan. Daarbij beslist uw patiënt zelf hoe en in welk ziekenhuis hij behandeld wil worden. Ook behandeling in het Radboudumc is uiteraard mogelijk.

Hoe kunt u verwijzen?

Voor het sneltraject prostaatdiagnostiek kunt u uw patiënt verwijzen via Zorgdomein (Urologie > verhoogd PSA > combinatieafspraak sneltraject prostaatdiagnostiek). Let op: dit sneltraject is ontwikkeld voor mannen tussen 50 en 75 jaar met een verhoogde PSA-waarde, zonder verleden van prostaatkankerdiagnostiek en met een beperkte mate van comorbiditeit. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met onze polikliniek Urologie: (024) 361 38 03. Vóór de verwijzing moeten PSA-waarde en kreatinine onderzocht zijn.

Meer informatie


Sneltraject prostaat­diagnostiek

Bent u tussen de 50 en 75 jaar oud? En voor het eerst door uw huisarts doorgestuurd met een verhoogde PSA? Dan komt u in aanmerking voor ons sneltraject prostaatdiagnostiek. naar sneldiagnostiek

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer