26 februari 2018

Het Radboudumc en CWZ willen patiënten met nierstenen sneller behandelen en tegelijkertijd de kwaliteit van steenzorg verhogen. Welke keuzes hebben we gemaakt en wat betekent dat voor uw verwijzing?

Op de afdeling Urologie van het Radboudumc onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen. Ook patiënten met nierstenen kunnen bij ons terecht. Het stellen van de juiste diagnose en daarmee bepalen van de beste behandeling, is bij deze patiënten afhankelijk van veel factoren: de grootte en locatie en compositie van de steen, de comorbiditeit van de patiënten of bijvoorbeeld het gewicht. Dat alles bepaalt of een behandeling complex is of eenvoudig. En de wachttijden zijn nu soms wel vier maanden. “Dat is met een aandoening als deze voor niemand wenselijk. De pijn van deze patiënten wordt wel vergeleken met de baringspijn bij vrouwen”, aldus uroloog en chef de policlinique Frank d’Ancona. Tijd dus om keuzes te maken.

Samenwerking met het CWZ

Frank d’Ancona: “We hebben de handen ineengeslagen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Want ook het CWZ heeft alles in huis om samen goede steenzorg te bieden. En daar zijn kortere wachttijden voor deze operaties mogelijk. Ook willen we de kwaliteit van zorg en preventie vergroten door een Multidisciplinair Overleg met de twee centra te starten waarin ook nefrologen betrokken zijn. En we gaan samenwerken in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierstenen.

Waar vindt behandeling plaats?

“In een wekelijks multidisciplinair video-overleg met het CWZ, gaan we de verwezen patiënten met nierstenen bespreken”, vertelt Frank d’Ancona. “Dan gaan we besluiten waar de behandeling zal plaatsvinden. Het verwijzen zal toch vooral om minder complexe steenchirurgie gaan waarbij met name de wachttijd nu een groot probleem vormt. Het kan daardoor voorkomen dat een patiënt in een ander centrum wordt behandeld dan waar de huisarts ze naar doorverwijst. We bieden allebei dezelfde behandelingen, maar de winst zit hem erin dat we vanaf nu gebruik kunnen maken van de snelheid van het CWZ als het om eenvoudige, minder tijdrovende ingrepen gaat. Voor complexe behandelingen blijft onveranderd dat we die hier moeten inplannen, net als dat in het CWZ gebeurt. We hopen dus dat we door gezamenlijk slimmer plannen en verwijzen, de wachttijden binnen de samenwerking kunnen terugbrengen.”

Wat betekent het voor mijn verwijzing?

Wanneer u vermoedt dat uw patiënt nierstenen heeft, kunt u op de gebruikelijke manier via Zorgdomein verwijzen naar één van de ziekenhuizen. Het ziekenhuis waar u naartoe verwijst is initieel hoofdbehandelaar. Bij een eventuele verwijzing naar het andere centrum zal het deze rol overdragen naar dat centrum, waar operatie en follow-up plaatsvindt. Bij twijfel over verwijzing kunt u altijd bellen naar onze overleglijn voor huisartsen: 024-3613803.

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer