26 februari 2018

Het Radboudumc en CWZ willen patiënten met nierstenen sneller behandelen en tegelijkertijd de kwaliteit van steenzorg verhogen. Welke keuzes hebben we gemaakt en wat betekent dat voor uw verwijzing?

Op de afdeling Urologie van het Radboudumc onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen. Ook patiënten met nierstenen kunnen bij ons terecht. Het stellen van de juiste diagnose en daarmee bepalen van de beste behandeling, is bij deze patiënten afhankelijk van veel factoren: de grootte en locatie en compositie van de steen, de comorbiditeit van de patiënten of bijvoorbeeld het gewicht. Dat alles bepaalt of een behandeling complex is of eenvoudig. En de wachttijden zijn nu soms wel vier maanden. “Dat is met een aandoening als deze voor niemand wenselijk. De pijn van deze patiënten wordt wel vergeleken met de baringspijn bij vrouwen”, aldus uroloog en chef de policlinique Frank d’Ancona. Tijd dus om keuzes te maken.

Samenwerking met het CWZ

Frank d’Ancona: “We hebben de handen ineengeslagen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Want ook het CWZ heeft alles in huis om samen goede steenzorg te bieden. En daar zijn kortere wachttijden voor deze operaties mogelijk. Ook willen we de kwaliteit van zorg en preventie vergroten door een Multidisciplinair Overleg met de twee centra te starten waarin ook nefrologen betrokken zijn. En we gaan samenwerken in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierstenen.

Waar vindt behandeling plaats?

“In een wekelijks multidisciplinair video-overleg met het CWZ, gaan we de verwezen patiënten met nierstenen bespreken”, vertelt Frank d’Ancona. “Dan gaan we besluiten waar de behandeling zal plaatsvinden. Het verwijzen zal toch vooral om minder complexe steenchirurgie gaan waarbij met name de wachttijd nu een groot probleem vormt. Het kan daardoor voorkomen dat een patiënt in een ander centrum wordt behandeld dan waar de huisarts ze naar doorverwijst. We bieden allebei dezelfde behandelingen, maar de winst zit hem erin dat we vanaf nu gebruik kunnen maken van de snelheid van het CWZ als het om eenvoudige, minder tijdrovende ingrepen gaat. Voor complexe behandelingen blijft onveranderd dat we die hier moeten inplannen, net als dat in het CWZ gebeurt. We hopen dus dat we door gezamenlijk slimmer plannen en verwijzen, de wachttijden binnen de samenwerking kunnen terugbrengen.”

Wat betekent het voor mijn verwijzing?

Wanneer u vermoedt dat uw patiënt nierstenen heeft, kunt u op de gebruikelijke manier via Zorgdomein verwijzen naar één van de ziekenhuizen. Het ziekenhuis waar u naartoe verwijst is initieel hoofdbehandelaar. Bij een eventuele verwijzing naar het andere centrum zal het deze rol overdragen naar dat centrum, waar operatie en follow-up plaatsvindt. Bij twijfel over verwijzing kunt u altijd bellen naar onze overleglijn voor huisartsen: 024-3613803.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer