26 februari 2018

Het Radboudumc en CWZ willen patiënten met nierstenen sneller behandelen en tegelijkertijd de kwaliteit van steenzorg verhogen. Welke keuzes hebben we gemaakt en wat betekent dat voor uw verwijzing?

Op de afdeling Urologie van het Radboudumc onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen. Ook patiënten met nierstenen kunnen bij ons terecht. Het stellen van de juiste diagnose en daarmee bepalen van de beste behandeling, is bij deze patiënten afhankelijk van veel factoren: de grootte en locatie en compositie van de steen, de comorbiditeit van de patiënten of bijvoorbeeld het gewicht. Dat alles bepaalt of een behandeling complex is of eenvoudig. En de wachttijden zijn nu soms wel vier maanden. “Dat is met een aandoening als deze voor niemand wenselijk. De pijn van deze patiënten wordt wel vergeleken met de baringspijn bij vrouwen”, aldus uroloog en chef de policlinique Frank d’Ancona. Tijd dus om keuzes te maken.

Samenwerking met het CWZ

Frank d’Ancona: “We hebben de handen ineengeslagen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Want ook het CWZ heeft alles in huis om samen goede steenzorg te bieden. En daar zijn kortere wachttijden voor deze operaties mogelijk. Ook willen we de kwaliteit van zorg en preventie vergroten door een Multidisciplinair Overleg met de twee centra te starten waarin ook nefrologen betrokken zijn. En we gaan samenwerken in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierstenen.

Waar vindt behandeling plaats?

“In een wekelijks multidisciplinair video-overleg met het CWZ, gaan we de verwezen patiënten met nierstenen bespreken”, vertelt Frank d’Ancona. “Dan gaan we besluiten waar de behandeling zal plaatsvinden. Het verwijzen zal toch vooral om minder complexe steenchirurgie gaan waarbij met name de wachttijd nu een groot probleem vormt. Het kan daardoor voorkomen dat een patiënt in een ander centrum wordt behandeld dan waar de huisarts ze naar doorverwijst. We bieden allebei dezelfde behandelingen, maar de winst zit hem erin dat we vanaf nu gebruik kunnen maken van de snelheid van het CWZ als het om eenvoudige, minder tijdrovende ingrepen gaat. Voor complexe behandelingen blijft onveranderd dat we die hier moeten inplannen, net als dat in het CWZ gebeurt. We hopen dus dat we door gezamenlijk slimmer plannen en verwijzen, de wachttijden binnen de samenwerking kunnen terugbrengen.”

Wat betekent het voor mijn verwijzing?

Wanneer u vermoedt dat uw patiënt nierstenen heeft, kunt u op de gebruikelijke manier via Zorgdomein verwijzen naar één van de ziekenhuizen. Het ziekenhuis waar u naartoe verwijst is initieel hoofdbehandelaar. Bij een eventuele verwijzing naar het andere centrum zal het deze rol overdragen naar dat centrum, waar operatie en follow-up plaatsvindt. Bij twijfel over verwijzing kunt u altijd bellen naar onze overleglijn voor huisartsen: 024-3613803.

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer