Nieuws & Verhalen Nieuws Chantal Bleeker-Rovers benoemd tot hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten

1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 is Chantal Bleeker-Rovers benoemd tot hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten. Haar onderzoek zal zich in het bijzonder richten op de voorbereiding op toekomstige uitbraken van infectieziekten die, zoals SARS-CoV-2, veroorzaakt worden door zoönosen en een grote maatschappelijke impact hebben.

Chantal Bleeker werkt sinds 2007 in het Radboudumc en is opgeleid tot internist-infectioloog. Ze verricht klinisch en translationeel onderzoek op het gebied van infectieziekten die zich presenteren in de vorm van uitbraken met een grote maatschappelijke impact, bijvoorbeeld doordat de uitbraak de reguliere zorg raakt of doordat er afstemming met de veterinaire sector moet zijn. Ze is gespecialiseerd in Q-koorts en oprichter van het Q-koorts Expertisecentrum in het Radboudumc. In het bijzonder bestudeert ze de immunologische achtergronden en de langetermijneffecten van deze aandoening. Als hoogleraar richt zij haar onderzoek op zoönosen, die zich, net als in het geval van Q-koorts en COVID-19, vaak als uitbraken presenteren.

Grote rol in crisisorganisatie tijdens uitbraak coronavirus SARS-CoV-2

Daarnaast gaat Chantal Bleeker de kennis en ervaring die ze heeft vergaard tijdens de Nederlandse Q-koortsuitbraak (2007-2011) vertalen naar en inzetten voor onderzoek bij toekomstige uitbraken van nieuwe infectieziekten. De verwachting is dat we hier vaker te maken krijgen. Daarom is haar leerstoel gericht op outbreak preparedness en outbreak management: zowel voorbereid zijn op een uitbraak, als er goed mee omgaan. Binnen het Radboudumc vervult zij sinds de uitbraak van de coronacrisis een leidende rol op organisatorisch vlak. Ze is als eerste vrouw één van de (roulerende) voorzitters van het Crisis Beleidsteam en is gedeeld voorzitter van het Actieteam (corona)zorg en Actieteam Vaccinatie. Ze treedt veelvuldig op in de media als COVID-19-deskundige.

De rol van imaging bij infectieziekten

Chantal Bleeker (Veghel, 1971) studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze promoveerde in 2007 op de rol van beeldvorming, zoals PET-scans bij infectieziekten (titel proefschrift: 'Positron emission tomography with fluorodeoxyglucose in fever of unknown origin and infectious and non-infectious inflammatory diseases'). Dankzij haar onderzoek is de PET-scan nu wereldwijd in gebruik bij het vaststellen van de langdurige, chronische Q-koorts. In 2015 en 2019 kreeg zij het predicaat Principal Clinician toegekend vanwege haar werk op het gebied van outbreak management. Voor haar onderzoeken ontving ze onder meer ZonMw- en Horizon2020-subsidies.

  • Medewerkers
  • Intranet