Nieuws & Verhalen Nieuws Esther Tanck benoemd tot hoogleraar Onderwijs in Beweging

1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 is Esther Tanck benoemd tot hoogleraar Onderwijs in Beweging aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zij zal zich bezighouden met het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van de klinische bewegingswetenschappen.

Bewegen en in beweging blijven zijn van groot belang, zowel voor de maatschappij als voor de patiënt. Als hoogleraar Onderwijs in Beweging wil Esther Tanck de klinische bewegingswetenschappen daarom verder op de kaart zetten. Door het verbinden van de specialisatie Clinical Human Movement Sciences van de opleiding Biomedische Wetenschappen met het Interdisciplinary Consortium for Clinical Movement Sciences & Technology (ICMS) en de betrokken klinische centra wil zij richting geven aan het opleiden van goede professionals op het gebied van beweging.

Botsterkte bij uitzaaiingen

Esther Tanck (1971, Zevenaar) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij promoveerde in 2001 bij het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc op het proefschrift ‘Mechanical regulation of bone development’. Met haar onderzoeksgroep ontwikkelde zij een methode om het risico op botbreuken te voorspellen bij patiënten met kanker en botuitzaaiingen. Op basis van CT-scans van het dijbeen worden patiëntspecifieke driedimensionale computermodellen gemaakt, waarmee berekend wordt welke kracht een bot tijdens het bewegen nog kan dragen. De door haar ontwikkelde BOS (BOtSterkte)-score wordt momenteel landelijk geïmplementeerd als hulpmiddel bij het voorkomen van onnodige operaties, om daarmee de kwaliteit van leven van deze kwetsbare patiënten te verbeteren.

Vernieuwen van medisch onderwijs

Na enkele jaren van onderzoek in de bewegingswetenschappen verschoof het zwaartepunt van Tancks werk zich geleidelijk naar onderwijs. Sinds 2001 doceert ze (bio)medische studenten als universitair docent. In 2012 werd ze studieleider bewegingswetenschappen en richtte ze een landelijk platform op voor Nederlands onderwijs in de bewegingswetenschappen. Tanck is uitgegroeid tot het boegbeeld van (bio)medisch onderwijs in de bewegingswetenschappen, en speelt een belangrijke rol bij vernieuwingen, ontwikkelingen en evaluaties van leergangen en curricula.

  • Medewerkers
  • Intranet