Nieuws & Verhalen Nieuws Hedi Claahsen benoemd tot hoogleraar Geslacht & Gender

1 maart 2021

Met ingang van 1 maart is kinderendocrinoloog Hedi Claahsen benoemd tot hoogleraar Geslacht & Gender aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Haar onderzoek concentreert zich op steroïdhormoon-metabolisme en steroïdhormoon-behandeling bij DSD en transgender zorg.

Binnen het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (REGG) staan twee thema’s centraal: Variaties in de geslachtelijke ontwikkeling (Differences in Sex Development, DSD) en transgender zorg. Als oprichter en coördinator van dit Expertisecentrum zet Hedi Claahsen-van der Grinten zich in voor excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs maar ook voor thema’s zoals diversiteit, identiteit, autonomie en andere morele en ethische aspecten. Hedi Claahsen-van der Grinten draagt met haar onderzoek bij aan nationale en internationale verbinding en zal hiermee, namens het Radboudumc, een leidende rol nemen binnen de transgender- en DSD-zorg.

Hedi L. Claahsen-van der Grinten (1966, Kranenburg) volgde na het behalen van het Duitse Abitur eerst een opleiding tot verpleegkundige in Kleve, Duitsland. Zij begon haar studie Geneeskunde in Nijmegen in 1989 en behaalde haar artsendiploma in 1993. Daarna rondde zij haar opleiding tot kinderarts en kinderendocrinoloog af in 2002 en 2006. In 2007 promoveerde zij met haar proefschrift genaamd ‘Adrenal rest tumours in congenital adrenal hyperplasia’. Tijdens haar promotie onderzocht ze verschillende functionele eigenschappen en klinische aspecten van bijnierresttumoren bij mannen met het adrenogenitaal syndroom.

Kinderendocrinologie

In 2014 werd Hedi Claahsen-van der Grinten benoemd tot hoofd van de subafdeling kinderendocrinologie in het Radboudumc. In 2015 werd zij Principal Clinican en in het zelfde jaar werd zij benoemd tot universitair hoofddocent. Naast haar werk voor het Radboudumc is zij voorzitter van de wetenschappelijke commissie bij de internationale I CAH/DSD registry en sinds 2010 voorzitter van de landelijke adviescommissie neonatale screening AGS. Verder is zij lid van de medische ethische toetsingscommissie, HCP representative van het European reference network ENDO ERN en Associate Editor van de European Journal of Endocrinology. Met haar onderzoek heeft ze in 2019 de Dietrich Knorr Prijs gewonnen voor de beste publicatie op het gebied van bijnieronderzoek. In 2021 ontving zij de NVE Award voor inzet en prestaties op het gebied van de endocrinologie binnen en buiten Nederland. Daarnaast onderhoud zij een nauwe collaboratie met de Diponegro Universiteit in Semarang, Indonesië waar zij in 2018 als visiting professor werd uitgenodigd.

  • Medewerkers
  • Intranet