Nieuws & Verhalen Nieuws Nynke Scherpbier-de Haan benoemd tot hoogleraar Opleiden voor Interprofessionele en Transmurale Samenwerking

1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 is Nynke Scherpbier-de Haan benoemd tot hoogleraar Opleiden voor interprofessionele en transmurale samenwerking aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zij gaat inter- en intraprofessionele onderwijsinnovaties ontwikkelen en de effecten hiervan onderzoeken.

De leerstoel van Nynke Scherpbier-de Haan richt zich op de samenwerking tussen zorgverleners met verschillende professies (interprofessioneel) en tussen eerste en tweede lijn (transmuraal). Om persoonsgerichte zorg te realiseren, is het van belang dat artsen, paramedici, verpleegkundigen en medewerkers in het sociale domein zowel buiten (eerste lijn) als binnen (tweede lijn) het ziekenhuis met elkaar zoeken naar de beste zorg voor een patiënt. Doordat de zorgvraag steeds complexer wordt, ligt versnippering van zorg op de loer. Juist dan is samenhang creëren belangrijk. Als hoogleraar wil Nynke Scherpbier deze thema’s nog meer verankeren binnen onderwijs en opleiding.

Rol voor verpleeghuizen en gezondheidscentra

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en de Radboudumc Health Academy van het Radboudumc houden zich al langer bezig met samenwerking binnen de zorg. Het doel is opleidings- en onderwijsinnovaties te ontwikkelen met elkaar: binnen de eerste lijn, in de samenwerking tussen eerste en tweede lijn en binnen het ziekenhuis. Ook gaat zij verkennen welke rol verpleeghuizen en gezondheidscentra hierin kunnen spelen. Het streven daarbij is dat innovatie, onderwijs en onderzoek elkaar versterken. Ook wereldwijd is er groeiend aandacht voor en onderzoek naar interprofessioneel onderwijs.

Hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen

Nynke Scherpbier (Oegstgeest, 1964) studeerde geneeskunde in Groningen, deed de huisartsopleiding in Amsterdam en had een huisartspraktijk in Santpoort-Noord. Na verhuizing naar het oosten van het land werd zij docent aan de huisartsopleiding in het Radboudumc. Zij promoveerde in 2013 op de samenwerking tussen eerste en tweede lijn rond patiënten met nierschade: digitale consultaties speelden daarbij een rol (titel proefschrift: Optimising chronic kidney disease management in primary care. Is shared care the answer?). Daarna werd zij hoofd van de Eerstelijnsvervolgopleidingen in het Radboudumc, waarbij zij zich steeds verder toelegde op het opleiden voor interprofessionele en transmurale samenwerking.

  • Medewerkers
  • Intranet