Nieuws Pijnbestrijding kan best een beetje beter

25 oktober 2011

Hoewel een adequate pijnbestrijding bij patiënten in de ambulancezorg en de spoedeisende hulp (SEH) behoorlijk ingewikkeld is, kan er door een gerichte toepassing van een nieuwe pijnrichtlijn al veel verbeterd worden. Dat stelt Sivera Berben van het UMC St Radboud in haar promotieonderzoek 'Much to gain in pain'.

 

Hoewel een adequate pijnbestrijding bij patiënten in de ambulancezorg en de spoedeisende hulp (SEH) behoorlijk ingewikkeld is, kan er door een gerichte toepassing van een nieuwe pijnrichtlijn al veel verbeterd worden. Dat stelt Sivera Berben van het UMC St Radboud in haar promotieonderzoek 'Much to gain in pain'.
 

 

"Adequate en vroegtijdige pijnbehandeling voor traumapatiënten in de spoedzorg kun je zien als een fundamenteel menselijk recht”, zegt Sivera Berben. “Voor de pijnbestrijding zijn niet alleen medicijnen beschikbaar, maar hulpverleners kunnen ook niet-farmacologische ingrepen toepassen, zoals het immobiliseren van een gewond lichaamsdeel."

Ondanks die mogelijkheden vindt in de ambulancezorg en op de Spoedeisende hulp (SEH) geen optimale pijnbestrijding plaats. Op basis van onderzoek bij de SEH constateert Berben: "Een derde van de patiënten rapporteert adequate pijnvermindering bij ontslag van de SEH. Bijna de helft van de patiënten ondervindt geen verschil in pijn en een kleine groep rapporteert een toename van pijn bij ontslag of overplaatsing van de SEH. Kortom, er is ruimte voor verbetering."

App voor medicatie

Berben onderzocht welke factoren een optimale pijnbehandeling in de spoedzorg in de weg staan, of juist kunnen bevorderen. Verbetering van kennis en attitude zijn belangrijk, maar ook de professionele communicatie en organisatie kunnen vaak beter. Belangrijk aspect vormt tenslotte de inbreng van de patiënt zelf.

Op basis van diverse richtlijnen heeft Berben nu een nationale evidence based richtlijn voor pijnbehandeling in de spoedzorgketen ontwikkeld. Berben: "Concrete toepassing hangt voor een deel ook van de specifieke situaties af, maar ook daarvoor geven we een aantal aanbevelingen. Om de kennis zo breed mogelijk te verspreiden en de implementatie te bevorderen gaan we ook een e-book voor de landelijke richtlijn maken en een app ontwikkelen voor medicatieschema's in de ambulancezorg en op de SEH."

Meer nieuws


Is het mogelijk om je pijngrens te beïnvloeden?

15 januari 2021 Pijnonderzoeker Esmeralda Blaney Davidson geeft antwoord bij de Universiteit van Nederland lees meer

Vrouwen minder pijngevoelig door kijken naar pijnlijke film Uitkomsten Groot Nationaal Onderzoek naar pijn

30 november 2017 Vrouwen zijn gevoeliger voor pijn dan mannen, maar kunnen daar iets aan doen door films te kijken of te sporten. Dat blijkt uit het Groot Nationaal Onderzoek naar pijn. lees meer

Groot Nationaal Onderzoek naar pijn Hoe pijngevoelig is Nederland?

3 mei 2017 Samen met De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceert het Radboudumc het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn. lees meer

Nieuwe techniek verlicht chronische zenuwpijn in ledematen Chronische zenuwpijn bestrijden via ‘bluetooth’

6 april 2017 Een patiënt met neuropathische perifere zenuwpijn is in het Radboudumc behandeld met een niet eerder toegepaste techniek voor chronische pijnbestrijding. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet