Nieuws Effect van nieuwe fysiotherapiebehandeling onderzocht in de praktijk
4 augustus 2016

Het onderzoek richt zich op een coachingstraject – onder leiding van een fysiotherapeut – voor ouderen met mobiliteitsproblemen om hun lichamelijke activiteit en sociale participatie te vergroten. In een eerder onderzoek werd aangetoond dat deze Coach2Move benadering, zes maanden na het stoppen van de behandeling, tot een grotere lichamelijke activiteit, betere gezondheidsuitkomsten en een grotere kwaliteit van leven leidt. Dat gaat bovendien tegen lagere kosten dan met de klassieke fysiotherapie benadering.

Het onderzoek richt zich op een coachingstraject – onder leiding van een fysiotherapeut – voor ouderen met mobiliteitsproblemen om hun lichamelijke activiteit en sociale participatie te vergroten. In een eerder onderzoek werd aangetoond dat deze Coach2Move benadering, zes maanden na het stoppen van de behandeling, tot een grotere lichamelijke activiteit, betere gezondheidsuitkomsten en een grotere kwaliteit van leven leidt. Dat gaat bovendien tegen lagere kosten dan met de klassieke fysiotherapie benadering.

Doelmatigheidsonderzoek

In de door ZonMW gehonoreerde vervolgstudie (in het kader van doelmatigheid) wordt nu onderzocht of implementatie van Coach2Move in de praktijk van alledag tot dezelfde kosteneffectiviteit leidt. Twaalf fysiotherapiepraktijken en minimaal vierhonderd ouderen zullen aan het onderzoek deelnemen.

Mobiliteitsproblemen komen steeds vaker voor in onze ouder wordende bevolking. Daarom is het belangrijk om ouderen te ondersteunen bij hun fysieke activiteiten, waardoor zij langer thuis kunnen wonen en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

 

Meer nieuws


Erno Hermans benoemd tot hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen

13 april 2022

Hermans ontrafelt de effecten van stress op de hersenen, en ontwikkelt met die kennis preventieve trainingen die veerkracht vergroten.

lees meer

Erno Hermans ontvangt NWO Vici-subsidie voor onderzoek naar het vergroten van stressbestendigheid

18 maart 2022

1,5 miljoen euro voor ontrafelen hoe veerkracht werkt en ontwikkelen van training voor preventie van stressklachten

lees meer

Negen miljoen euro subsidie voor bevolkingsonderzoek met thuistesten

22 februari 2022

Nieuwe thuistesten gaan hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2 vroeg opsporen

lees meer

FINGER-NL is gestart: een onderzoek naar het effect van een leefstijlprogramma op het denkvermogen

27 januari 2022

Vandaag is de officiële start van de FINGER-NL studie, een twee jaar durende interventie waarin onderzocht wordt wat het effect is van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen van ouderen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet