Nieuws Nieuw vaccin tegen terugkeer huidkanker

28 november 2016

Het Radboudumc start een experimentele behandeling met een vaccin dat de kans op terugkeer van huidkanker verkleint. De therapie activeert het afweersysteem en is bedoeld voor huidkankerpatiënten bij wie recent lymfeklieren met uitzaaiingen zijn verwijderd. Het onderzoek duurt tot 2021 en wordt in die periode voor 20 miljoen euro vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling zal worden aangeboden in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en staat onder leiding van hoogleraar Translationele Tumorimmunologie Jolanda de Vries van het Radboudumc.

Bij huidkankerpatiënten met uitzaaiingen in de lymfeklieren, worden de lymfeklieren operatief verwijderd. Na een geslaagde operatie blijft de kans echter bestaan dat er nieuwe huidtumoren ontstaan. Deze kans verkleint door bestraling van het geopereerde gebied. Bestraling kan echter niet voorkomen dat de tumor terugkeert op andere plekken in het lichaam. Een alternatief hiervoor is een binnen het Radboudumc ontwikkelde immuuntherapie met dendritische cellen. 

Vergoeding

Experimentele behandelingen worden normaal gesproken niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dat dit nu toch gebeurt is uitzonderlijk. Het gereserveerde budget bedraagt 20 miljoen euro voor de periode van vijf jaar en vier maanden op voorwaarde dat in die periode voldoende informatie beschikbaar komt over de effectiviteit van de behandeling. Na die periode beoordeelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de behandeling definitief opgenomen kan worden in het basispakket. 

Dendritische celtherapie

Dendritische cellen zijn onderdelen van het afweersysteem die als een soort wegwijzers werken. Ze halen eiwitonderdelen van kankercellen af en brengen die naar andere afweercellen. De afweercellen krijgen hiermee informatie over welke cellen ze op moeten ruimen. Het is mogelijk om dendritische cellen van patiënten af te nemen en deze in het laboratorium op te laden met tumoreiwitten en te activeren. Na teruggave aan de patiënt is het afweersysteem direct in staat de tumorcellen aan te vallen. Het grote voordeel van deze therapie is dat deze door heel het lichaam tumorcellen aanvalt en dat de bijwerkingen voor de patiënt minimaal zijn. 

Behandeling gekoppeld aan onderzoek

De experimentele behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaide vorm van huidkanker die zeer recent een lymfeklieroperatie hebben gehad. Het onderzoek naar de behandeling moet uitwijzen in welke mate de therapie met lichaamseigen dendritische cellen de terugkeer van kanker kan voorkomen. Daarnaast kijken de onderzoekers naar de effecten van dendritische cellen op de overleving, de veiligheid, de afweerreacties, de kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit van de zorg. 

Van wetenschap naar behandeling

De immuuntherapie met dendritische cellen is sinds begin jaren 90 in ontwikkeling bij het Radboudumc. Sinds de start van het onderzoek zijn meer dan driehonderd patiënten behandeld met deze experimentele behandeling. Naast de behandeling van huidkanker, wordt de immuuntherapie inmiddels ook experimenteel toegepast bij het Lynch syndroom of HNPCC (dikke darmkanker) en de ziekte van Kahler (kanker van bloedcellen). De huidige behandeling tegen terugkeer van huidkanker is de eerste die volledig vergoed wordt door de basisverzekering.

Patienten kunnen voor meer informatie over de dendritische celvaccinatie bij melanoom contact met ons opnemen via dcvaccinatie.til@radboudumc.nl.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet