Nieuws Hardlopend de MRI in

13 oktober 2017

Regelmatige lichaamsbeweging verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Maar dat wil niet zeggen dat alle lichaamsbeweging gezond is. Er zijn aanwijzingen dat zeer intensieve inspanning, zoals het lopen van een marathon, microschade oplevert aan hart en spieren. Om te onderzoeken hoe groot deze schade is, gaan onderzoekers van Radboudumc en AMC twaalf deelnemers aan de Amsterdam Marathon intensief volgen, met onder andere een MRI-onderzoek voor en vlak na de race.

Eerder Amerikaans onderzoek tijdens de Boston Marathon bracht aan het licht dat alle onderzochte marathonlopers een toename van het eiwit troponine in het bloed hadden. Dit eiwit is een onderdeel van het hartspierweefsel en dus een maat voor schade aan het hart. Meer dan de helft van de deelnemers aan de studie had genoeg troponine in het bloed om de diagnose hartinfarct te krijgen.
 
Het ligt voor de hand om op basis van deze resultaten te veronderstellen dat het lopen van een marathon leidt tot hartschade. Maar de Boston studie en andere onderzoeken waren niet gevoelig genoeg om deze schade daadwerkelijk vast te stellen. Zo is wel naar stoffen in het bloed gekeken, maar niet naar het hart zelf. Ook is niet bekend of het hart weer herstelt van deze microschade.
 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van een marathonloop op het hart, gaan onderzoekers van het Radboudumc en het AMC Academic Center for Evidence-based Sports Medicine (ACES) twaalf ervaren lopers die meedoen aan de Amsterdam Marathon onderwerpen aan een uitgebreid onderzoek.
 
Vincent Aengevaeren, onderzoeker bij het Radboudumc: “Centraal staat de vraag hoe gezond nu een marathon lopen is. Hiervoor zullen we een unieke combinatie aan metingen verrichten; namelijk bloed en biomarker onderzoek, fysiologische data, nieuwe MRI metingen en een experimenteel hartfilmpje waarbij de sporters 64 ECG-plakkers op borst en rug bevestigd krijgen. Op deze manier krijgen we een integraal beeld van de belasting, en mogelijke schade, van het sporthart tijdens een marathon.”
 
De lopers zijn vier weken zoet met het onderzoek. De metingen aan het hart vinden een week voor de marathon, vlak voor en vlak na de marathon en twee weken na de marathon plaats. Aengevaeren: “Op deze manier kijken we ook hoe het hart herstelt van zeer intensieve inspanning, en of dat eventuele microschade weer gerepareerd wordt.”

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Koninklijke onderscheiding voor KNO-arts dr. Ronald Admiraal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24 september 2018

Ronald Admiraal heeft tijdens zijn afscheidssymposium op vrijdag 21 september een lintje ontvangen voor zijn werk als KNO-arts.

lees meer

Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer
  • Snel naar