27 november 2017

Kees Kramers is met ingang van 1 november 2017 benoemd tot hoogleraar Medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Kramers is deskundig op het gebied van medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiĆ«nten bij opname in het ziekenhuis. Naar schatting kan de helft daarvan voorkomen worden door gerichte educatie en begeleiding van voorschrijvers. De leerstoel heeft dan ook een sterk onderwijskarakter. Kees Kramers is de eerste hoogleraar Medicatieveiligheid in Nijmegen. Door intensieve samenwerking tussen artsen en apothekers, van oudsher een sterk punt in de regio Nijmegen, kan een belangrijke bijdrage aan medicatieveiligheid gegeven worden.

Kees Kramers (Dirksland, 1962) behaalde in 1986 zijn Master Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1989 tot 1996 volgde hij de opleiding tot internist en van 1996 tot 1998 de opleiding tot internist-klinisch farmacoloog, beide in het Radboudumc. In 1995 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit  op onderzoek naar antistoffen die een rol spelen bij nierfalen bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes.  

Kramers werkt sinds 1989 in het Radboudumc als staflid van de vakgroep Farmacologie-Toxicologie en vanaf 1998 is hij ook staflid van de vakgroep Interne Geneeskunde, belast met patiƫntenzorg en onderwijs- en onderzoekstaken. Sinds 2010 is hij parttime gedetacheerd naar de afdeling Klinische Farmacie bij het Canisius Willhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen. Hij ontwikkelde een farmacotherapieleerlijn voor geneeskundestudenten en onderwijs op het gebied van medicatieveiligheid voor beginnende arts-assistenten in het Radboudumc en het CWZ Nijmegen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.
 
Recente wapenfeiten zijn de oprichting van het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie, een regionaal samenwerkingsverband tussen ziekenhuisapothekers, regionale huisartsen en openbare apothekers en de ontwikkeling van een landelijke verplichte Farmacotherapie Eindtoets voor aanstaande basisartsen.

Meer informatie


drs. Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

  • Snel naar