Nieuws Kees Kramers benoemd tot hoogleraar Medicatieveiligheid

27 november 2017

Kees Kramers is met ingang van 1 november 2017 benoemd tot hoogleraar Medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Kramers is deskundig op het gebied van medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Naar schatting kan de helft daarvan voorkomen worden door gerichte educatie en begeleiding van voorschrijvers. De leerstoel heeft dan ook een sterk onderwijskarakter. Kees Kramers is de eerste hoogleraar Medicatieveiligheid in Nijmegen. Door intensieve samenwerking tussen artsen en apothekers, van oudsher een sterk punt in de regio Nijmegen, kan een belangrijke bijdrage aan medicatieveiligheid gegeven worden.

Kees Kramers (Dirksland, 1962) behaalde in 1986 zijn Master Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1989 tot 1996 volgde hij de opleiding tot internist en van 1996 tot 1998 de opleiding tot internist-klinisch farmacoloog, beide in het Radboudumc. In 1995 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit  op onderzoek naar antistoffen die een rol spelen bij nierfalen bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes.  

Kramers werkt sinds 1989 in het Radboudumc als staflid van de vakgroep Farmacologie-Toxicologie en vanaf 1998 is hij ook staflid van de vakgroep Interne Geneeskunde, belast met patiëntenzorg en onderwijs- en onderzoekstaken. Sinds 2010 is hij parttime gedetacheerd naar de afdeling Klinische Farmacie bij het Canisius Willhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen. Hij ontwikkelde een farmacotherapieleerlijn voor geneeskundestudenten en onderwijs op het gebied van medicatieveiligheid voor beginnende arts-assistenten in het Radboudumc en het CWZ Nijmegen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.
 
Recente wapenfeiten zijn de oprichting van het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie, een regionaal samenwerkingsverband tussen ziekenhuisapothekers, regionale huisartsen en openbare apothekers en de ontwikkeling van een landelijke verplichte Farmacotherapie Eindtoets voor aanstaande basisartsen.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Tuberculosevaccin versterkt malaria-afweer

20 februari 2019

Het vaccin tegen tuberculose versterkt ook de afweer tegen malaria. Dat ontdekten onderzoekers van het Radboudumc. De resultaten verschenen vandaag in Nature Communications.

lees meer

Nieuwe besmettingsroute resistente ziekenhuisbacterie ontdekt

18 februari 2019

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een nieuwe manier van verspreiding van resistente ziekenhuisbacteriën gevonden.

lees meer

Darmkankergen veroorzaakt ook borstkanker De zoektocht naar nieuwe genetische oorzaken van kanker gaat door

12 februari 2019

Zeldzame mutaties in het NTHL1-gen, die eerder alleen in verband werden gebracht met darmkanker, kunnen ook borstkanker en andere soorten kanker veroorzaken.

lees meer

Stresshormoon kan exposuretherapie bij PTSS misschien verbeteren Experimenteel onderzoek moet uitwijzen of hypothese klopt

7 februari 2019

Benno Roozendaal heeft een TOP-subsidie ontvangen van ZonMw die hij gaat gebruiken om de rol van het stresshormoon cortisol te onderzoeken bij exposuretherapie voor patiënten met posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

lees meer

Raadsel van ontbrekende genetische oorzaken opgelost Moleculaire pleisters ook in ontwikkeling voor de ziekte van Stargardt

6 februari 2019

Bij een kwart van patiënten met de ziekte van Stargardt was tot voor kort geen duidelijke genetische oorzaak aanwijsbaar. Onderzoekers van het Radboudumc hebben de oorzaak gevonden. Die mutaties zitten in de intronen.

lees meer