Nieuws Revalidatie en Eerstelijnsgeneeskunde bij internationale top

20 juli 2017

De vakgebieden Revalidatie en Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc behoren tot de internationale top, zo stelt het Center for World University Rankings (CWUR). In de lijst is per discipline een wereldwijde top 10 gemaakt. Revalidatie uit Nijmegen staat hierin op nummer zes, onze Eerstelijnsgeneeskunde is één na beste ter wereld.

De Radboud Universiteit, inclusief de vakgebieden van het Radboudumc, staat op nummer 113 in de internationale CWUR-ranking van universiteiten. Er is ook een ranking per vakgebied gemaakt. In Primary Healthcare (Eerstelijnsgeneeskunde) komt het Radboudumc als één na beste ter wereld uit de bus. Oxford is koploper in dit vakgebied, in de top 10 staan nog drie andere Nederlandse umc’s.
 
Eerstelijnsgeneeskunde: pionierswerk & generalisme
Verrast de wereldwijde nummer 2-positie van Eerstelijnsgeneeskunde? “We hebben nationaal altijd al een voortrekkersrol gehad en ook internationaal hebben we een goede reputatie”, reageert Pim Assendelft, afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde. “Er is over de afgelopen tien jaar onder meer gekeken naar citaties, publicaties en prestige. Mijn voorganger, hoogleraar Chris van Weel, heeft ook een belangrijke rol gespeeld in die hoge score, mede dankzij zijn rol als president van de WONCA (World Organization of Family Doctors).”
 
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde verricht pionierswerk. Assendelft: “We publiceerden al vroeg over multimorbiditeit, het hebben van meerdere aandoeningen, en over gender, verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie tot ziektes. Daarnaast is veel onderzoek verricht naar bijvoorbeeld astma-COPD. De afgelopen twintig jaar is die zorg steeds meer van het ziekenhuis naar de eerste lijn verplaatst. Momenteel richten we ons bijvoorbeeld op preventie van ziektes en op onverklaarbare klachten.”
Mede dankzij de afdeling is de huisarts als specialist op de kaart gezet. “Ons specialisme is generalisme”, aldus Assendelft. "Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zo goed onderzoek doen naar het hebben van meerdere aandoeningen tegelijk. We behandelen de hele patiënt in plaats van naar één ziekte te kijken. Mede dankzij onze inzet is het in ziekenhuizen meer algemeen gedachtegoed geworden om verder te kijken dan het eigen specialisme.”
 
Revalidatie: vruchtbare onderzoeksbodem
Revalidatie van het Radboudumc staat op een zesde plek in de wereldwijde Rehabilitation-top 10. Sowieso is Nederland goed vertegenwoordigd. Het UMCG staat op twee, het VUmc op vijf. “Internationaal staat de revalidatiegeneeskunde inderdaad heel hoog aangeschreven, mede door de intensieve samenwerking met andere disciplines”, zegt prof. dr. Sander Geurts, afdelingshoofd Revalidatie. “In het Radboudumc werken we bijvoorbeeld nauw samen met Neurologie en IQ healthcare, maar ook met sociale wetenschappers en neurowetenschappers van de RU, met de Sint Maartensklinikek en met de technische universiteiten in Delft en Enschede. Mooi dat onze vruchtbare onderzoeksbodem internationaal erkend wordt.”
 
De CWUR keek naar de wetenschappelijke output van de laatste tien jaar. Tot welke zorgverbeteringen leidt dit onderzoek? “We doen veel op het gebied van de verbetering van motoriek en zelfstandigheid bij neurologische en orthopedische aandoeningen bij zowel kinderen als volwassenen. Op het gebied van osseointegratie (klikprothesen) zijn we nationaal leidend en staan we internationaal hoog aangeschreven”, zegt Geurts. “En we ontwikkelen diverse methoden om kinderen en volwassenen met spierziekten en bewegingsstoornissen beter te laten functioneren, bijvoorbeeld door middel van robottechnologie, neurostimulatie en/of innovatieve zorg- en trainingsinterventies. Ook ons onderzoek met exoskeletten om mensen na een dwarslaesie weer te laten lopen, is veelbelovend.”
 
Nijmegen staat net achter Amsterdam en Groningen. “Maar daar zijn grote faculteiten Bewegingswetenschappen waarmee samen wordt gewerkt”, verklaart Geurts. “In Nijmegen is Bewegingswetenschappen kleiner, ‘slechts’ een richting binnen Biomedische Wetenschappen.”
 
CWUR
Het CWUR maakt ranglijsten van alle universitaire disciplines in de hele wereld. De ranglijst komt tot stand door een integrale beoordeling van de kwaliteit van onderwijs, opleiding en onderzoek. Het CWUR beoordeelt aan de hand van acht indicatoren. Naast uitkomstmaten zoals het aantal publicaties en citaties in vaktijdschriften, wordt ook gekeken naar het prestige van de wetenschappelijke staf, de wetenschappelijke prijzen die onderzoekers en studenten hebben gewonnen en het carrièreverloop van alumni.
 
Meer informatie over de ranking van CWUR op de website

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet