Nieuws Botbreuken voorspellen met computermodel

2 februari 2018

Onderzoekers van het Orthopaedic Research Laboratorium van het Radboudumc gaan computersimulaties aanbieden om het risico op botbreuken te berekenen bij patiënten met uitgezaaide kanker. Met deze nieuwe vorm van diagnostiek zijn 90 procent van de onvoorziene botbreuken te voorkomen.

Patiënten met kanker kunnen uitzaaiingen krijgen in het dijbeen. Behalve dat deze veel pijn kunnen veroorzaken, wordt het bot ook verzwakt door de uitzaaiing. De kans op het breken van het bot is van belang voor het bepalen van de beste behandeling. Patiënten met een laag risico krijgen een behandeling zonder operatie om de pijn te bestrijden. Patiënten met een hoog risico komen in aanmerking voor een operatie waarbij het bot verstevigd wordt.
 
Röntgenfoto’s en CT scans
Momenteel gebruikt de arts röntgenfoto’s of CT-beelden om het risico op een botbreuk in te schatten. Hij kijkt hierbij vooral naar de afmeting van de afwijkingen in het bot. Toch is hiermee niet betrouwbaar te voorspellen of het bot ook daadwerkelijk kan breken. Veel patiënten ondergaan hierdoor een operatie die achteraf gezien onnodig bleek te zijn. Ook komt het geregeld voor dat patiënten hun dijbeen breken, terwijl op basis van de beelden was ingeschat dat het risico hierop laag was.
 
Breuken voorkomen
Een onderzoeksteam van het Radboudumc, onder leiding van Nico Verdonschot, Esther Tanck en promovenda Florieke Eggermont, ontwikkelde een nieuwe methode om het risico op botbreuken bij patiënten met uitgezaaide kanker in het dijbeen te berekenen. Zij maken hierbij gebruik van zogenaamde eindige elementen modellen. Deze computermodellen kunnen op basis van CT-scans de botsterkte uitrekenen. Naar verwachting kan toepassing van de methode 30 procent van de onnodige preventieve operaties voorkomen en maar liefst 90 procent aan onvoorziene botbreuken.
 
Samenwerking met LUMC
Het Radboudumc biedt de computerberekening in eerste instantie aan als diagnostiek voor patiënten van het LUMC met wie de onderzoeksgroep een nauwe samenwerking heeft. Artsen kunnen een fractuurrisicovoorspelling aanvragen, net zoals ze bijvoorbeeld bloedonderzoek aan zouden vragen. Binnen drie dagen ontvangen ze dan een advies over het fractuurrisico. De onderzoekers verwachten dat landelijke toepassing van deze methode zal leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsimpuls van de zorg voor deze patiënten en een besparing van ruim een half miljoen euro.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Impulsiviteit en infectieziekten bij vrouwelijke gevangenen in Indonesie Bij bestrijding infectieziekten is kennisoverdracht alleen niet voldoende

26 maart 2019

Om de kans op infecties te verkleinen speelt het verbeteren van impulscontrole, naast kennisoverdracht, een belangrijke rol. Dat constateren onderzoekers van het Radboudumc en hun Indonesische collega’s op basis van onderzoek bij vrouwelijke gevangenen.

lees meer

Lopen bij mensen met Parkinson verbetert door slim gebruik van zelf ontdekte compensatiestrategieen

26 maart 2019

Mensen met Parkinson ontdekken zelf regelmatig strategieën om hun loopproblemen te omzeilen. Onderzoekers van het Radboudumc hebben voor het eerst een overzicht gemaakt van alle bekende compensatiestrategieën.

lees meer

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering Te lage dosering rifampicine kan juist bijdragen aan multiresistente tuberculose

25 maart 2019

Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in het wetenschapsblad PlosOne dat ze een groep patiënten met ernstige tuberculose aanzienlijk hogere doseringen hebben voorgeschreven. De doseringen bleken veilig en goed te verdragen.

lees meer

Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer