Nieuws Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorg
18 april 2018

We moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

De Nederlandse zorg presteert goed, maar de kosten daarvan zijn hoog. Op dit moment besteedt een modaal gezin al twintig procent van het inkomen aan zorg. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Stijgende zorgkosten kunnen de solidariteit ondermijnen en ook andere publieke uitgaven onder druk zetten. Celsus, academie voor betaalbare zorg onderzocht daarom de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel.
 
Meegaan met snelle veranderingen
Een van de belangrijkste uitdagingen voor de zorg is de snelle verandering, zoals de toepassing van kunstmatige intelligentie, e-health, medicalisering, steeds langer thuis wonen en de snel groeiende rol van zelfzorg. Het risico bestaat dat veel van deze zaken naast het bestaande aanbod komen en niet in plaats ervan. De uitgaven voor ziekenhuizen en verpleeghuizen bereiken nu al hun grens, gebaseerd op het criterium van het Zorginstituut van circa 80.000 euro voor een jaar in goede gezondheid.
 
Tegengaan van onnodige en inefficiënte zorg
Om goede zorg voor een aanvaardbare prijs te kunnen leveren moeten we overbehandeling terugdringen en stoppen met zorg waarvan het effect niet bewezen is. Veel winst valt te behalen met meer preventie, inzet op betere kwaliteit (minder complicaties en minder praktijkvariatie) en slimmer omgaan met mensen en middelen.
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is om het zorgaanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Dit is vooral belangrijk voor de groeiende en kostbare groep patiënten met combinaties van (complexe) aandoeningen die met meerdere zorgstelsels en -systemen te maken heeft. Zonder betere coördinatie dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen, terwijl we wel dubbel betalen.  
 
Strategie en keuzes op lange termijn
Om de zorg betaalbaar te houden zijn keuzes nodig. Deze vragen om bestuurlijke regie. Op langere termijn moet bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in de zorg omhoog. Dat kan onder meer door taakherschikking, digitalisering en meer e-health. De bekostigingsstructuur kan hier wel aan bijdragen. Uit onderzoek van Celsus blijkt bijvoorbeeld dat een afgesproken budget in combinatie met een bonus / malus op basis van kwaliteit een positief effect kan hebben op zowel kosten als kwaliteit. Daarnaast zijn organisatiemodellen nodig die beter aansluiten bij zowel de vraag naar specialisatie en ‘personalized medicine’ als het leven met meerdere chronische aandoeningen.
Patrick Jeurissen, projectleider van de Celsus academie: “De vraag is hoe we de losse initiatieven, waarvan bewezen is dat ze kosten kunnen besparen, bij elkaar brengen in één zorgsysteem. Dat is een ongestructureerd vraagstuk. Dit vraagt om een pragmatische aanpak waar alle spelers een rol in hebben.”
 
Boek ‘Betaalbare zorg’
De Celsus-onderzoekers bundelen hun aanbevelingen in het boek ‘Betaalbare zorg’. In het boek staan onder andere adviezen en analyses over het beheer van zorgpakketten, het inrichten van langdurige zorg, de effecten van marktwerking, samenwerking tussen zorgaanbieders, medicalisering en preventie. Veelal op basis van nieuw onderzoek. Gezamenlijk zijn de hoofdstukken te lezen als advies voor beleidsmakers. Gert Westert, hoofd IQ healthcare van het Radboudumc: “Landelijk zijn er, via doelmatige inkoop en hoofdlijnenakkoorden, al succesvolle stappen gezet om de stijging van de zorgkosten af te remmen. Daarmee is het probleem zeker niet van tafel. Zonder verdere inzet op betere en betaalbare zorg, lopen we het risico dat de zorg op termijn verschraalt. De kosten zomaar afwentelen op de burger is, zeker op lange termijn, niet de oplossing.”
 
Vijf jaar Celsus academie
Het eerste exemplaar van het boek ‘Betaalbare zorg’ wordt op 19 april aangeboden aan de minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens het congres ‘Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg’.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

06 21 10 54 33

Meer nieuws


Social media berichten over medicijngebruik tijdens zwangerschap zijn vaak onjuist

21 augustus 2019

Op Nederlandstalige social media wordt regelmatig gepost over de veiligheid van medicijnen voor zwangere vrouwen. Uit een nieuwe analyse blijkt echter dat de informatie over het risico van medicijngebruik in die berichten vaak niet overeenkomt met de richtlijnen.

lees meer

Lowlands-bezoekers leren levens redden Welke training is het beste: ‘traditionele’ instructeurstraining of virtual reality-bril en app?

17 augustus 2019

In onderzoek van het Radboudumc leren bezoekers van het festival reanimeren, en wordt onderzocht wat hiervoor de beste methode is: een traditionele methode met een instructeur of een virtual reanimatie-app.

lees meer

Lowlands-bezoekers doen mee aan onderzoek: hoe tevreden ben jij over je piem of poes? ‘Alles is anders bij iedereen, dus ook daar’

16 augustus 2019

Hoe ziet je geslachtsorgaan eruit en hoe tevreden ben je ermee? Lowlands-bezoekers doen dit weekend mee aan onderzoek van het Radboudumc waarin ze dit anoniem laten weten. De resultaten kunnen eraan bijdragen om patiënten met een ‘variatie van het geslachtsdeel’ beter te helpen.

lees meer

Verhoogd gehalte van signaalstof troponine na inspanning voorspelt risico op hartinfarct, beroerte en vroegtijdige sterfte

13 augustus 2019

Een verhoogde concentratie van het eiwit troponine in het bloed na langdurig wandelen is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Dit blijkt uit onderzoek onder 725 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dat maandag is gepubliceerd in Circulation.

lees meer

DELA, Radboudumc en Games for Health starten project om eenzaamheid bij ouderen te verminderen met spellen

2 augustus 2019

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich weleens eenzaam. Een samenwerking tussen DELA, Radboudumc en Games for Health gaat onderzoeken of spellen tussen ouderen en kinderen dit sociale probleem kunnen verminderen.

lees meer

Grote beurs van de Hartstichting voor Floris Schreuder

2 augustus 2019

Floris Schreuder heeft een van de tien Dekkerbeurzen van de Hartstichting ontvangen. Het is een persoonsgebonden beurs van 369.000 euro.

lees meer