Nieuws Europees actieplan voor beroerte

29 oktober 2018

Mond, spraak, arm. Met deze campagne probeert de Hartstichting al een tijdje meer bewustzijn te kweken voor de gevolgen van beroerte. Snel handelen kan namelijk het verschil maken tussen leven en dood. Op 29 oktober is het wereldwijd Dag van de beroerte. Op deze World Stroke Day presenteren Europese onderzoekers een actieplan om de beroertezorg in Europa te verbeteren.

Vijf vragen aan neurologen Edo Richard, Frank-Erik de Leeuw en Karin Klijn die namens het Radboudumc meewerkten aan het actieplan.

Leg nog eens uit, wat is precies een beroerte?

Beroerte is de verzamelnaam voor herseninfarcten en -bloedingen. Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel een slagader naar de hersenen af. Daardoor krijgt een deel van de hersenen geen bloed, en dus geen zuurstof en voedingsstoffen, meer. Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt. Van alle beroertes is ongeveer 80 procent een herseninfarct en 20 procent een hersenbloeding.

Hoe is de zorg voor mensen met een beroerte geregeld?

In de eerste fase na het ontstaan van de beroerte is het belangrijk om snel een arts te waarschuwen door 112 te bellen. Ook als de symptomen binnen een half uur weer verdwijnen, zoals bij een TIA, moet iemand zo snel mogelijk door een arts gezien worden. TIA's kunnen namelijk een voorbode zijn van een echte beroerte. Na de acute opvang van iemand met een beroerte volgt een langer traject van revalidatie en nazorg. Binnen Europa verschilt deze zorg enorm in kwaliteit.

Wat moet er dan gebeuren om deze zorg over heel Europa te verbeteren?

Hoewel de zorg in de meeste landen erg verbeterd is de laatste jaren, is er ook nog veel winst te behalen. Nederland zit over het algemeen in de kopgroep als het gaat om kwaliteit van de zorg rondom een beroerte. Maar ook wij kunnen nog veel leren van landen om ons heen. Met een gezamenlijk Europees actieplan kunnen we beleidsmakers beter duidelijk maken wat er nodig is voor nog betere zorg.

Wat zijn de belangrijkste doelen die in het het actieplan worden gesteld?

Het belangrijkste is het terugdringen van het aantal beroertes in Europa. We willen dat iedereen in Europa met een beroerte wordt verzorgd op een speciale beroerte-afdeling van een ziekenhuis, een zogenaamde stroke-unit. Ook willen we dat er meer aandacht is voor preventie van beroertes. Er is vooral aandacht nodig voor een volksgezondheidsaanpak om een gezonde leefstijl te stimuleren. Om dit te bereiken, adviseren we dat elk land een eigen actieplan opstelt, aangepast op de lokale situatie.

Zijn de gestelde doelen haalbaar?

Juist door samen te werken kunnen we in Europa een vuist maken. Door wetenschappers en beleidmakers uit heel Europa te betrekken, is ons actieplan stevig onderbouwd. Experts van preventie tot revalidatie zijn hierbij betrokken. Bij het opstellen van het plan is continu aandacht geweest voor de haalbaarheid. Niet elk land in Europa zal in 2030 dezelfde zorg hebben. Daar zijn we ons goed van bewust. Maar de gezamenlijke ambitie is wel om uiteindelijk de beste beroertezorg voor iedereen beschikbaar te krijgen.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Darmkankergen veroorzaakt ook borstkanker De zoektocht naar nieuwe genetische oorzaken van kanker gaat door

12 februari 2019

Zeldzame mutaties in het NTHL1-gen, die eerder alleen in verband werden gebracht met darmkanker, kunnen ook borstkanker en andere soorten kanker veroorzaken.

lees meer

Stresshormoon kan exposuretherapie bij PTSS misschien verbeteren Experimenteel onderzoek moet uitwijzen of hypothese klopt

7 februari 2019

Benno Roozendaal heeft een TOP-subsidie ontvangen van ZonMw die hij gaat gebruiken om de rol van het stresshormoon cortisol te onderzoeken bij exposuretherapie voor patiënten met posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

lees meer

Raadsel van ontbrekende genetische oorzaken opgelost Moleculaire pleisters ook in ontwikkeling voor de ziekte van Stargardt

6 februari 2019

Bij een kwart van patiënten met de ziekte van Stargardt was tot voor kort geen duidelijke genetische oorzaak aanwijsbaar. Onderzoekers van het Radboudumc hebben de oorzaak gevonden. Die mutaties zitten in de intronen.

lees meer

Effect bekkenfysiotherapie na endeldarmoperatie onderzocht

6 februari 2019

Na een endeldarmoperatie houdt een groot deel van de patiënten klachten met de ontlasting. Onderzoek in het Radboudumc en vijftien andere ziekenhuizen moet uitwijzen of bekkenfysiotherapie deze klachten kan verminderen.

lees meer

Voetbalclubs helpen hun fans gezonder leven

6 februari 2019

Door EuroFIT, een speciaal leefstijlprogramma voor mannelijke voetbalfans, bewegen de fans meer en eten ze gezonder. . Het EuroFIT-onderzoek van onder andere Amsterdam UMC en Radboudumc onder voetbalfans van 15 Europese profclubs is gepubliceerd in PLoS Medicine.

lees meer