Nieuws Nieuwe leden voor Academia Europaea

19 oktober 2018

Drie hoogleraren van het Radboudumc zijn benoemd in de Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. De nieuwe leden zijn: Bas Bloem, Joost Hoenderop en Bart Jan Kullberg.

In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend topwetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap. Jaarlijks worden de meest aansprekende internationale kandidaten uitgekozen.

Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen en medeoprichter van het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) en ParkinsonNet. Bloem wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking in de gezondheidszorg stimuleren: ‘Allereerst moeten zorgverleners hun patiënt als een partner gaan zien, waarmee je samenwerkt aan de best mogelijke gezondheid. Ten tweede moeten zorgverleners zich specialiseren, omdat de diagnostiek en behandeling van veel ziekten steeds complexer wordt, maar daarin wel de samenwerking zoeken met een generalist zoals de huisarts die het overzicht bewaakt. Ten derde zou het goed zijn de patiënten te betrekken bij het maken van belangrijke keuzes en hen bij die keuzes bij te staan. Tenslotte moet de zorg meer pro-actief worden, in plaats van reactief: investeren in gezonde leefstijl en problemen vroegtijdig opsporen voordat de ziektelast groot wordt en de kosten stijgen. Ik vind het bijzonder om aan dit soort nieuwe zorgmodellen te kunnen werken en de meerwaarde daarvan aan te tonen met goed wetenschappelijk onderzoek.'
 
Joost Hoenderop is hoogleraar Nierfysiologie van de afdeling Fysiologie. 
Hoenderop onderzoekt de moleculaire nierfysiologie van de mineraalhuishouding in het lichaam. Mineralen als calcium, magnesium en fosfaat zijn onmisbaar voor de botopbouw, de spierfunctie, de werking van zenuwcellen en de productie van hormonen en andere stoffen. Veel ziektebeelden zoals diabetes, chronisch nierfalen maar ook veroudering en het gebruik van sommige geneesmiddelen gaan gepaard met verstoringen in de mineraalbalans. Veel patiënten ondervinden problemen door erfelijke en niet erfelijke verstoringen in de mineraalhuishouding. Hoenderop onderzoekt de moleculaire oorzaken van de verstoringen in de  mineraalbalans van de mens, om op basis daarvan nieuwe therapieën te ontwikkelen. Hij is lid van de De Jonge Akademie van Wetenschappen en doceert met veel enthousiasme de nierfysiologie in de curricula geneeskunde en biomedische wetenschappen.

Bart Jan Kullberg is hoogleraar Infectieziekten en mede-oprichter van het Radboud Centrum voor Infectieziekten (RCI): het topcentrum waarin de activiteiten van het Radboudumc op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderwijs in infectieziekten zijn gebundeld. In zijn onderzoek richt Kullberg zich vooral op behandeling van complexe infecties, en het ophelderen van de rol van het immuunsysteem in de afweer tegen infecties. Hij was onderzoeksleider van enkele wereldwijde studies naar therapie voor patiënten met levensbedreigende invasieve Candida-infecties, één van de belangrijke opkomende infectieziekten in ziekenhuizen. Daarnaast is hij een van de experts in Nederland op het gebied van Antibiotic Stewardship en kwaliteit van antibioticagebruik in ziekenhuizen, en van de moeilijk-behandelbare vormen van schimmelinfecties en Lymeziekte.

Meer informatie over de Academia Europaea leden is te vinden op de website van de Radboud Universiteit

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


14 Radboudianen in top meest geciteerde wetenschappers

12 december 2018

Op de lijst met de 1 procent meest geciteerde wetenschappers van de afgelopen tien jaar, staan 14 wetenschappers die verbonden zijn aan het Radboudumc of de Radboud Universiteit.

lees meer

Onderzoek geneesmiddel zeldzame ziekte kan efficiënter en patiëntgerichter Nieuwe toepassing Bayesiaans gecombineerde N=1 trialmethode

12 december 2018

Om te beoordelen of een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte effect heeft, is grootschalig onderzoek met een gerandomiseerde klinische studie niet altijd meer nodig, zeggen onderzoekers van de afdeling Neurologie en Health Evidence van het Radboudumc.

lees meer

Metalen implantaat maakt medicijn Doelgerichte therapie tegen bacteriële infecties

11 december 2018

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat het ijzer in metalen implantaten medicijnen zoals antibiotica kan activeren. Op deze manier kunnen antibiotica in het bloed uitsluitend bij een implantaat infecties actief onderdrukken.

lees meer

Kleine groep patienten krijgt meniscusprothese Kunstmeniscus moet leiden tot minder pijn en betere belasting van de knie

10 december 2018

ATRO Medical BV heeft toestemming van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de meniscusprothese Trammpolin® te implanteren bij achttien patiënten. Dit doet ATRO Medical BV samen met het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en de Sint Maartenskliniek

lees meer

CardiacBooster ontwikkelt ondersteuningsapparaat voor cruciale dagen na hartinfarct Spin-off Radboudumc ontvangt kwart miljoen van RedMedTech Discovery Fund II

4 december 2018

CardiacBooster, spin-off van het Radboudumc, heeft een lening ontvangen van het RedMedTech Discovery Fund II. Dit versnelt de ontwikkeling van een apparaat dat de pompfunctie van het hart ondersteunt in een kritieke fase na een hartinfarct.

lees meer

MRI verbetert opsporing van prostaatkanker Bij de helft van de mannen is de ‘weefselprik’ niet meer nodig.

3 december 2018

Goed nieuws voor de ruim 40.000 mannen die jaarlijks met een verhoogde PSA-waarde naar het ziekenhuis gaan voor prostaatonderzoek. Bij een normale MRI is geen echogeleid biopt, of ‘weefselprik’ meer nodig.

lees meer
  • Snel naar