25 januari 2018

Verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van onder andere het Radboudumc tekenden dinsdag 24 januari het manifest “Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst”. Met succes: vandaag heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge toegezegd met de betrokken partijen in overleg te gaan.

Het manifest riep de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de noodzakelijke kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Ook het Radboudumc tekende het manifest. Vandaag reageerde minister Hugo de Jonge positief en beloofde met de betrokken partijen hierover in gesprek te gaan.

Goed nieuws, vindt Angelien Sieben, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad bij het Radboudumc. ‘Dit is nodig om zo het werk van de meer dan 300.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden een betere wetenschappelijke basis te geven in combinatie met onderwijs en patiëntenzorg. Omdat de druk op de zorgpraktijk steeds verder toeneemt, is slimmer werken noodzakelijk. Want de druk op de zorgpraktijk neemt steeds verder toe door een groeiend aantal complexere patiënten en meer patiëntgerichte zorg.’

Het manifest werd ondertekend door ruim honderd verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. Gezamenlijk riepen zij de ministeries VWS en OCW op om een duurzaam kennisprogramma en kennisinfrastructuur in te stellen. Waarin MBO, HBO en (post)master opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn.

Namens het Radboudumc tekenden lid van de Raad van Bestuur Bertine Lahuis, opleidingsdirecteur zorgberoepen Jolanda ter Sluysen, hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen en voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad Angelien Sieben.

Kijk voor het persbericht hier.
 

Meer informatie


Roos de Gouw

persvoorlichter

06 25 69 52 37

  • Snel naar