Nieuws Vier koninklijke onderscheidingen voor Radboudumc
26 april 2018

De lintjesregen rond Koningsdag treft dit jaar vijf medewerkers van het Radboudumc. Vanmorgen (26 april) verraste burgemeester Bruls vier van hen op de werkplek met de Koninklijke Onderscheiding. Een medewerker ontving in de eigen woonplaats de decoratie. Ook bij de Radboud Universiteit ontvingen vier medewerkers 'een lintje'. Wij feliciteren alle gedecoreerden met deze mooie Koninklijke onderscheiding.

Prof. dr. Baziel van Engelen, hoogleraar Neuromusculaire aandoeningen
(Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Baziel van Engelen doet onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen in het Radboudumc. Hij behoort tot meest prominente neurologen in Nederland, maakt deel uit van diverse wetenschappelijke adviesraden en beoordelingscommissies en is gewaardeerd lid van verschillende professionele en wetenschappelijke organisaties. Hij was wetenschappelijk directeur van het Europese Neuromusculaire Centrum (ENMC), dat onderzoekers van vele zeldzame spierziekten wereldwijd bij elkaar brengt, resultaten deelt en samenwerkt aan therapieën voor deze aandoeningen.
Als filosoof/ethicus heeft Baziel van Engelen een brede blik op de gezondheidszorg met als missie deze menselijk en medemenselijk te houden in een omgeving die sterk verzakelijkt is. Met groot enthousiasme ontwikkelde hij, met een klein team van collega’s, vernieuwend ethiekonderwijs voor de coassistenten, om hen te vormen tot artsen die weet hebben van de menselijke maat.
Behalve Principal Investigator is Van Engelen ook Principal Clinician in het Radboudumc. In deze rol zoekt hij naar mogelijkheden om over de grens van de geneeskunde en gezondheidszorg heen werkelijk te innoveren. Dit vraag om dialoog tussen kunst, literatuur, filosofie en andere wetenschappelijke disciplines. Daarmee zet hij de ramen en deuren van het Radboudumc wijd open. Voor echte vernieuwing zijn immers grensverleggende ideeën nodig. Hij inspireert tal van mensen binnen en buiten het Radboudumc.

 

Ben Geurtz (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Ben Geurtz is senior analist in het Translationeel Metabool Laboratorium. In zijn vrije tijd is Ben lange tijd actief geweest als raadslid. Aanvankelijk in de Raad van Gendt, na de herindeling in de Raad van Lingewaard. Beide keren vertegenwoordigde hij de lokale partij. Zijn aandachtsgebieden waren Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer en de kernen Gendt en Ressen. Ben is een enthousiast raadslid die met passie de belangen van genoemde onderwerpen behartigde. In de laatste raadsperiode ging zijn aandacht ook uit naar voldoende woningbouw voor inwoners met een smallere beurs. Hij was ook woordvoerder in kwesties die land- en tuinbouw en verkeer betroffen. Door de verkiezingsuitslag heeft Ben zijn raadslidmaatschap niet kunnen voortzetten. Op 28 maart heeft hij na 15 jaar trouwe dienst de Lingewaardse Raad verlaten.Prof. dr. Henri Marres, hoogleraar KNO heelkunde, in het bijzonder Hoofd-Hals Oncologie (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Henri Marres is sinds 1994 verbonden aan de afdeling KNO van het Radboudumc en is een veelgevraagd adviseur. Hij behoort tot de beste hoofd-halschirurgen van Nederland en tot de Europese leiders op dit gebied. Hij heeft onderscheidend werk verricht op het gebied van tracheachirurgie waarbij hij zowel expert is in de chirurgische behandeling van kanker van de luchtpijp, als in de behandeling van luchtwegproblematiek bij kinderen.
Een ander aandachtsgebied betreft de Facialisproblematiek (aangezichtsverlamming). Dat heeft geleidt tot een facialiscentrum binnen het Radboudumc met verwijzingen uit het hele land. Internationale erkenning blijkt uit het feit dat Henri Mares sinds 2009 president is van de Charles Bell Society, een internationale organisatie op het terrein van aangezichtsverlamming.
Marres bereidde in 2013 het Radboudumc voor op de komst van het elektronisch patiëntendossier en heeft zich op uiteenlopende manieren ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de KNO-patiëntenzorg in Nederland. Hij  vertegenwoordigt  de Nederlandse  KNO-artsen in de Europese Unie van Medisch Specialisten. Henri Marres heeft groot afdelingsoverstijgend en landelijk aanzien en is een echt voorbeeld voor anderen. Hij stimuleert anderen enorm en gunt iedereen zijn successen.

Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, hoogleraar Paramedische Wetenschappen (Officier in de Orde van Oranje Nassau)

Ria Nijhuis begon in 1993 als hoofd van de afdeling Kinderfysiotherapie en ontwikkelde zich tot een toonaangevend onderzoeker op het gebied van de kinderfysiotherapie en motorische ontwikkelingsproblemen. Ze werd hoofd van de onderzoeksgroep Paramedische wetenschappen van het Radboudumc en in 2009 werd ze hoogleraar. Als Principal Investigator bestudeert ze onderwerpen variërend van kinderfysiotherapie tot aan geriatrische fysiotherapie en alles wat daartussen zit, maar ook kwaliteitszorg en sportfysiotherapie.
Nijhuis begeleidde vele studenten fysiotherapie, kinderfysiotherapie en biomedische wetenschappen en zij is als docent betrokken bij de opleiding Biomedische Wetenschappen en onderwijs en nascholingscursussen voor fysiotherapeuten in het land.  Ze zet haar deskundigheid in in tal van commissies en adviesorganen en is onder meer vicepresident van de International Organization of Physical Therapists in Pediatrics. Paramedische wetenschappen heeft zij niet alleen in het Radboudumc maar in het gehele land op de kaart gezet.

Em. Prof. dr. Theo Wobbes, emeritus hoogleraar chirurgische oncologie
(Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Theo Wobbes was tot zijn pensionering werkzaam als chirurg-oncoloog bij Radboudumc. Hij heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het vakgebied Chirurgische Oncologie in het Radboudumc en de regionale samenwerking met betrekking tot de chirurgische oncologische dienstverlening ten behoeve van de regio binnen het Integraal Kanker Centrum Oost. Hij heeft met name een grote bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire behandeling van het mammacarcinoom. Dit laatste niet alleen op klinisch, maar ook op wetenschappelijk gebied. Naast begeleiding van diverse promovendi en vele voordrachten in binnen- en buitenland vervulde en vervult hij nog steeds diverse functies op (inter)nationaal niveau Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Afdeling Chirurgie van het Radboudumc initieerde en redigeerde hij in 2005 het boek 'Een halve eeuw academische heelkunde in Nijmegen; de weg naar differentiatie'. Na zijn emeritaat werd hij in 2008 gastdocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij de opleiding Master Physician Assistant. Sinds 2013 is hij onder andere secretaris/penningmeester van de Stichting Melanoma Sarcoma Groningana. In het laatste decennium heeft Theo Wobbes zijn aandacht verlegd naar de medisch­ ethische aspecten van de technologische ontwikkelingen in de  diagnostiek  en behandelingsmogelijkheden van de (kanker) patiënt. Van zijn hand verschenen ook hierover meerdere boeken.

Lees het bericht van de Radboud Universiteit over de lintjesregen.
 

Vanmiddag om 16.00 uur worden de gedecoreerden toegesproken en gefeliciteerd door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit in de hal van de Aula. Er is aansluitend gelegenheid om hen te feliciteren.
  

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

Meer nieuws


Bijna vijf miljoen voor preventie tuberculose onder mensen met suikerziekte in Afrika

15 juli 2019

Het Radboudumc heeft met internationale partners een Europese subsidie gekregen van 4,8 miljoen euro. Daarmee gaan ze in Uganda en Tanzania duizenden mensen screenen op tuberculose, en het effect en de kosten van drie maanden preventieve behandeling voor tuberculose onderzoeken.

lees meer

Radboud Campus ontrafelt dertigersbrein

4 juli 2019

Radboud Universiteit, Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek gaan vanaf deze zomer het dertigersbrein ontrafelen. Met de Healthy Brain Study worden duizend dertigers uit Nijmegen en omgeving worden hiertoe een jaar lang gevolgd en getest.

lees meer

Onderzoekers Radboudumc willen met oog op een chip maculadegeneratie aanpakken Subsidie van Top Sector Life Sciences & Health (LSH) voor orgaan-op-chip project

4 juli 2019

Onderzoekers van het Radboudumc, Universiteit Twente, Leiden UMC, Boehringer Ingelheim en Stichting Proefdiervrij gaan een orgaan-op-een-chip model ontwikkelen, waarmee oogziekten bij de mens zijn te onderzoeken.

lees meer

Lucide dromen dagdromen en mindfulness Openbaar college Stephen LaBerge en weekendsymposium

3 juli 2019

Elke nacht ervaren we de meest surrealistische hallucinaties. Op dat moment realiseren we ons echter niet dat we aan het dromen zijn. De uitzondering op deze regel zijn lucide dromen: je wordt je er bewust van dat je droomt tijdens je slaap.

lees meer

Ruim twee en half miljoen voor kankeronderzoek in Nijmegen Stimulans voor onderzoek naar zeldzame en vaak voorkomende tumoren

2 juli 2019

KWF Kankerbestrijding kent ruim 2,6 miljoen euro toe aan nieuw kankeronderzoek in het Radboudumc. Met dat bedrag kunnen vijf verschillende projecten van start gaan: van immuuntherapie tot erfelijkheid en van longkanker tot eierstokkanker.

lees meer