Nieuws Chronisch zieke kinderen beter kans door warme overdracht zorgverleners
9 december 2019

Dat de jeugdzorg aandacht behoeft is geen nieuws. Op alle gebieden wordt gekeken naar oplossingen en wordt er nu aandacht aan gegeven.

Zo ook als het gaat om specialistische en systemische zorg rondom een kind met chronisch somatische en psychosociale problemen. De ondersteuning voor een kind met deze zorgbehoefte en het gezin was voorheen minder goed op elkaar afgestemd.

De afgelopen drie jaar hebben alle partners die te maken hebben met deze vorm van zorg in en rond Nijmegen samengewerkt om te kijken hoe de best passende vorm van kindzorg beter op elkaar afgestemd kan worden en overdrachten ‘warm’ kunnen verlopen.

Het resultaat van dit project is dat door warme overdracht een kind die deze zorg nodig heeft en het gezin waartoe het kind behoort de zorg sneller op de juiste plek krijgt en de overdracht tussen zorgverleners soepeler en efficiënter verloopt. Dat heeft weer direct effect op het welzijn en de sociale ontwikkeling van het kind en de ouder/verzorger en de deelname van het kind aan normale dagelijkse activiteiten, in de eigen omgeving.
De samenwerkende partners gaan zich naast deze individuele zorg ook inzetten voor het verbeteren van de coördinatie tussen somatische en psychosociale expertise in de regio.

De partners die betrokken zijn bij dit project, Entrea Lindenhout jeugdzorg, Karakter, Propersona, Vrijgevestigde jeugd ggz, CWZ en het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, zijn tevreden over het resultaat tot nu toe.

Onlangs tekenden zij een convenant om de voortgang van deze samenwerking te formaliseren. Hierin komen partijen overeen welke verbeteringen zij willen gaan realiseren en welke bijdrage zij daarin leveren.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Onderzoek Radboudumc: longen na COVID-19 herstellen in meeste gevallen goed Uitgebreide gezondheids­evaluatie drie maanden na herstel van COVID-19

25 november 2020

Bij ernstige COVID-19-patiënten herstelt het longweefsel in de meeste gevallen goed. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. Opvallende conclusie: patiënten die door de huisarts werden doorverwezen, herstellen slechter dan IC-patiënten.

lees meer

Nieuw inzicht in werking hydroxychloroquine ondergraaft het gebruik ervan bij COVID-19

23 november 2020

Het is onwaarschijnlijk dat hydroxychloroquine gunstig is bij het bestrijden van virale infecties, waaronder het coronavirus SARS-CoV-2. De bevindingen van Radboudumc-onderzoekers, al eerder gedeeld via MedRxiv, zijn nu gepubliceerd in Cell Reports Medicine.

lees meer

Patrick Jeurissen lid Wetenschappelijke Adviesraad voor Europese commissie over gezondheidszorgbeleid bij pandemieën

20 november 2020

De hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg is benoemd als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’. Deze commissie verdiept zich in gezondheidszorgbeleid in het licht van pandemieën.

lees meer

Een goed gesprek over de laatste levensfase loont

20 november 2020

Gesprekken over wat bewoners in verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames. Ook leiden deze gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

lees meer

Meer zeldzame ziektes opsporen door analyse in drie dimensies Gelderse en Europese bijdragen voor innovatief project Radboudumc, BioProdict en Vartion

19 november 2020

Met kunstmatige intelligentie, slimme rekenkracht en genetica meer diagnoses stellen bij patiënten met zeldzame ziektes. Dit innovatieve project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Gelderland met ruim een half miljoen euro.

lees meer