Nieuws Chronisch zieke kinderen beter kans door warme overdracht zorgverleners
9 december 2019

Dat de jeugdzorg aandacht behoeft is geen nieuws. Op alle gebieden wordt gekeken naar oplossingen en wordt er nu aandacht aan gegeven.

Zo ook als het gaat om specialistische en systemische zorg rondom een kind met chronisch somatische en psychosociale problemen. De ondersteuning voor een kind met deze zorgbehoefte en het gezin was voorheen minder goed op elkaar afgestemd.

De afgelopen drie jaar hebben alle partners die te maken hebben met deze vorm van zorg in en rond Nijmegen samengewerkt om te kijken hoe de best passende vorm van kindzorg beter op elkaar afgestemd kan worden en overdrachten ‘warm’ kunnen verlopen.

Het resultaat van dit project is dat door warme overdracht een kind die deze zorg nodig heeft en het gezin waartoe het kind behoort de zorg sneller op de juiste plek krijgt en de overdracht tussen zorgverleners soepeler en efficiënter verloopt. Dat heeft weer direct effect op het welzijn en de sociale ontwikkeling van het kind en de ouder/verzorger en de deelname van het kind aan normale dagelijkse activiteiten, in de eigen omgeving.
De samenwerkende partners gaan zich naast deze individuele zorg ook inzetten voor het verbeteren van de coördinatie tussen somatische en psychosociale expertise in de regio.

De partners die betrokken zijn bij dit project, Entrea Lindenhout jeugdzorg, Karakter, Propersona, Vrijgevestigde jeugd ggz, CWZ en het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, zijn tevreden over het resultaat tot nu toe.

Onlangs tekenden zij een convenant om de voortgang van deze samenwerking te formaliseren. Hierin komen partijen overeen welke verbeteringen zij willen gaan realiseren en welke bijdrage zij daarin leveren.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


BCG-vaccin is veilig en leidt niet tot een verhoogd risico op COVID-19-klachten

6 augustus 2020

Meer studies moeten uitwijzen of het generieke vaccin ook een positief effect kan hebben

lees meer

IC Café op 8 september voor corona-IC-patiënten en naasten Aandacht voor ervaringen tijdens en na de ziekte

5 augustus 2020

De coronacrisis heeft grote impact gemaakt op iedereen. Vooral voor degenen die met een corona-infectie op de intensive care hebben gelegen. Daarom is er op 8 september het eerste digitale IC Café voor corona-IC-patiënten en hun naasten.

lees meer

Ook na vijf jaar blijken bot-verankerde prothesen een goede ingreep

5 augustus 2020

Ondanks stomaproblemen een flinke verbetering in mobiliteit en kwaliteit van leven

lees meer

Slechtere prognose bloedkanker bij dubbele mutatie gen

5 augustus 2020

De rol van TP53 bij myelodysplastisch syndroom

lees meer

Radboudumc-onderzoek leidt tot vereenvoudigde dosis hiv-medicijn voor kinderen

5 augustus 2020

Resultaten zijn opgenomen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

lees meer

Oncologische zorg minder goed bereikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking

3 augustus 2020

Mensen met een verstandelijke beperking blijken minder vaak voor oncologische zorg in het ziekenhuis te komen dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van onderzoekers uit het Radboudumc.

lees meer