Nieuws Gezond ouder worden met een online coach

15 november 2019

Ook ouderen blijken zelf goed aan een gezondere leefstijl te kunnen werken met hulp van een online coach. Zo kunnen zij het risico op hart- en vaatziekten en dementie verlagen. Dit schrijven onderzoekers van de afdelingen neurologie en huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, onder leiding van Edo Richard van het Radboudumc, en een internationale groep wetenschappers vandaag in het vakblad The Lancet Digital Health.
 
Aan het ‘Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly’ (HATICE) project namen 2724 65-plussers deel met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en dementie. Ze kwamen uit Nederland, Finland en Frankrijk. De helft van de deelnemers, de behandelgroep, kreeg via het internet contact met een coach. Op een speciaal ontwikkelde website konden de deelnemers zelf doelen stellen om gezonder te leven en bijhouden hoe hun gezondheid verbeterde. Aandachtspunten hierbij waren hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, roken en een hoog cholesterol. De andere helft, de controlegroep, kreeg toegang tot een website met algemene gezondheidsinformatie, zonder coach.
 
Na 18 maanden blijkt dat 90 procent van de behandelgroep zelf een of meer doelen had gesteld wat betreft hun gezondheid, hierbij ondersteund door hun coach. De onderzoekers keken naar het effect op een samengestelde maat voor het risico op hart- en vaatziekten, bestaande uit bloeddruk, BMI (body mass index) en cholesterol. Uit het onderzoek blijkt dat bij de behandelgroep een bescheiden, maar significante verbetering zichtbaar is ten opzichte van de controlegroep. Dit effect is het grootst bij de mensen die zich het meest actief toonden op de website: met elk extra gezondheidsdoel dat werd gesteld, verbetert uiteindelijk de score die het risico op hart- en vaatziekten weergeeft.
 
Deze resultaten zijn veelbelovend, maar de onderzoekers benadrukken dat voor preventie een lange adem nodig is. Hoofdonderzoeker Edo Richard: ‘Hoewel de grootte van het effect in dit onderzoek bescheiden is, kunnen met dit type behandeling waarschijnlijk grotere effecten worden behaald vooral bij mensen met een hoger risico en minder goede toegang tot gezondheidszorg. Daarbij denken we aan lage- en middeninkomenslanden en kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaaleconomische status in Europa’.
 
Uit het onderzoek blijkt volgens de andere hoofdonderzoeker, Eric Moll van Charante van Amsterdam UMC, dat ook bij ouderen moderne technologie in de vorm van zelfmanagement met een online coach een goede aanvulling kan zijn op de bestaande gezondheidszorg. ‘De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot toepassing op veel grotere schaal. Daarbij zal onderzocht moeten worden of de gunstige effecten blijvend zijn en of deze uiteindelijk ook echt leiden tot minder hartinfarcten, beroertes en dementie op de langere termijn.’
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet