Nieuws Impulsiviteit en infectieziekten bij vrouwelijke gevangenen in Indonesie
28 maart 2019

Onbeschermd seksueel contact en intraveneus druggebruik zijn belangrijke besmettingsroutes voor infectieziekten zoals hiv, hepatitis B en C en syfilis. Om de kans op infecties te verkleinen speelt - naast kennisoverdracht - verbeteren van impulscontrole een belangrijke rol. Dat constateren onderzoekers van het Radboudumc en hun Indonesische collega’s op basis van onderzoek bij vrouwelijke gevangenen.

Hiv, hepatitis B en C en syfilis zijn ernstige infectieziekten die wereldwijd veel voorkomen en bijdragen aan sterfte of aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Deze infectieziekten worden onder andere overgebracht via bloedcontact of onveilig seksueel contact. Vooral mensen die drugs injecteren (intraveneus drugsgebruik) of onbeschermde seksuele contacten hebben, lopen dus een verhoogd risico op deze infecties. In Azië, waaronder Indonesië, is dit een groeiend probleem. Met preventieprogramma’s wordt geprobeerd de kennis over de risico’s te vergroten, maar dit heeft maar een beperkt effect. Dit komt mogelijk doordat niet alleen kennis, maar ook impulsief of beloningsgericht gedrag de verspreiding van deze infecties beïnvloedt.
 
Impulsiviteit stimuleert risicogedrag
In het wetenschapsblad Plos One beschrijven wetenschappers uit Nijmegen en Indonesië, onder leiding van Arnt Schellekens, de relatie tussen impulsiviteit, risicogedrag en infectieziekten (hiv, hepatitis en syfilis) in een vrouwengevangenis in Jakarta. Rachel Arends, eerste auteur van het onderzoek: “We zien inderdaad dat impulsiviteit bij vrouwelijke gevangenen het risico op deze infecties verhoogt, doordat die impulsiviteit samenhangt met een toename in drugsgebruik en seksueel risicovol gedrag. Daarbij speelt impulsiviteit door gevoeligheid voor beloning een grote rol.”
 
Preventie door impulscontrole
Het onderzoek maakt duidelijk dat de inspanningen om de overdracht van deze infectieziekten terug te dringen niet alleen moeten worden gericht op kennisoverdracht. Arnt Schellekens: “Om de verspreiding van hiv, hepatitis en syfilis tegen te gaan, moet meer aandacht worden besteed aan de onderliggende oorzaken van het risicogedrag. Zeker bij mensen met wisselende seksuele contacten en intraveneus drugsgebruik moeten we meer aandacht besteden aan hun emotie- en impulsregulatie. Niet alleen kennisoverdracht is belangrijk, maar ook ondersteuning om beter met emoties en impulsen om te leren gaan.”
­­­­­
Publicatie in PLOSONE: Associations between impulsivity, risk behavior and HIV, HBV, HCV and syphilis seroprevalence among female prisoners in Indonesia: A cross-sectional study - Rachel M. Arends, Erni J. Nelwan, Ratna Soediro, Reinout van Crevel, Bachti Alisjahbana, Herdiman T. Pohan, A. Katinka L. von Borries, Aart H. Schene, André J. A. M. van der Ven, Arnt F. A. Schellekens
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


Genetische varianten voor Multiple Sclerose ontdekt

18 november 2019

Wetenschappers van het Radboudumc hebben meerdere DNA-varianten gevonden die een verhoogd risico geven op MS.

lees meer

Gekweekt minibrein legt hapering in neurologische communicatie bloot Verstoord contact tussen neuronen Kleefstra syndroom in kweekbakjes hersteld

18 november 2019

Onderzoekers van het Radboudumc hebben in gekweekte minibreintjes van patiënten met het Kleefstra syndroom een receptor ontdekt die de communicatie tussen de neuronen verstoort. In de kweekbakjes wisten ze de verstoorde communicatie met chemische stoffen op te heffen.

lees meer

Lowlandsonderzoek laat potentie zien van reanimatietraining met virtual reality

18 november 2019

De cardiologen van Radboudumc die dit jaar tijdens Lowlands Science het onderzoek Lowlands Saves Lives uitvoerden, hebben de resultaten in recordtempo gepubliceerd in het toptijdschrift JAMA Cardiology.

lees meer

Rob Jetten en Pieter Derks ambassadeurs voor All4small Meer aandacht voor kwetsbare en te vroeg geboren kinderen

15 november 2019

Rob Jetten en Pieter Derks hebben vandaag hun handtekening gezet onder het ambassadeursschap voor All4small, verbonden aan het Radboudumc.

lees meer

Gezond ouder worden met een online coach

15 november 2019

Ook ouderen blijken zelf goed aan een gezondere leefstijl te kunnen werken met hulp van een online coach. Zo kunnen zij het risico op hart- en vaatziekten en dementie verlagen.

lees meer

Bertine Lahuis per 1 januari 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

13 november 2019

Dr. Bertine Lahuis is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij volgt prof. dr. Paul Smits op, wiens benoemingstermijn per die datum verstrijkt.

lees meer