Nieuws Verloop van dementie beter in kaart gebracht
12 november 2019

Dementie is een ziekte met vele gezichten. Het kan diverse oorzaken hebben, maar hoe de ziekte verloopt wordt ook door veel factoren beïnvloedt. Miriam Haaksma onderzocht deze invloeden en promoveert daarop aan het Radboudumc op 12 november 2019.

Wat betekent het als je dementie hebt? Eigenlijk is dat nog niet goed bekend. De aandoening kan de vorm krijgen van de ziekte van Alzheimer, Lewy body dementie, of de oorzaak kan in de bloedvaten zitten zoals bij vasculaire dementie. Miriam Haaksma liet in haar onderzoek onder andere zien dat het type dementie gevolgen heeft voor de prognose. Patiënten met Alzheimer hebben bijvoorbeeld een grotere kans om na de diagnose nog drie jaar te leven dan zij met vasculaire dementie of een andere vorm van dementie.

Andere factoren

Het verloop van dementie hangt ook samen met andere factoren. Leeftijd is er één; hoe ouder je bent, hoe slechter je prognose. Maar ook de mentale capaciteit van de patiënt op het moment van de diagnose is een indicatie: hoe beter de patiënt er bij diagnose aan toe is, hoe beter de prognose.
Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor ‘comorbiditeit’, dat is een term voor andere aandoeningen die iemand heeft naast dementie. Heeft een patiënt met dementie bijvoorbeeld ook diabetes, dan vergroot dit de kans op een snel en agressief verloop van de dementie. Zelfs medicijnen die iemand neemt voor een andere aandoening kunnen effect hebben op dementie.

Ingewikkelde ziekte

Al met al blijkt weer dat dementie een erg ingewikkelde ziekte is, met veel onzekerheid en lastige keuzes voor zowel de patiënt als de arts. Haaksma laat echter wel zien dat het mogelijk is om patiënten met een hoog risico op een agressief ziekteverloop te identificeren. Dat opent ook de deur naar intensievere controle van deze patiënten. Haaksma maakte hiervoor tabellen die overzichtelijk weergeven wat de prognose is bij verschillende factoren, zoals leeftijd, mentale capaciteit en comorbiditeit. Deze tabellen moeten nog gevalideerd worden, maar ze kunnen voor zowel de arts als de patiënt handvatten bieden om samen te beslissen over de inrichting van de zorg.

Haaksma promoveert bij geriater Marcel Olde Rikkert, die minister Hugo de Jonge op 21 oktober in NRC Handelsblad opriep om meer te doen aan de preventie van dementie. Onder andere de betere behandeling van de bijkomende ziekte kan hierbij helpen, dan is er minder comorbiditeit en minder medicijngebruik helpt om de mentale capaciteiten goed te houden. Dementie kost nu al 9 miljard per jaar, en dat zou kunnen verdubbelen. Preventie levert daarom in potentie miljarden op.

 

 

 

 

 

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


Eerste podcast ‘AI for Life’ over Artificiële Intelligentie in Nijmegen Podcast over medische beeldverwerking met Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort

10 juli 2020

De eerste podcast over Artificiële Intelligentie (AI) in Nijmegen is vandaag verschenen. In deze podcast op spotify en anchor spreken Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort over AI en medische beeldverwerking.

lees meer

ATRO Medical, Radboudumc en Samaplast ontwikkelen nieuwe meniscusprothese Consortium ontvangt EUROSTARS-subsidie voor innovatief project

10 juli 2020

Een internationaal consortium onder leiding van ATRO Medical, een spin-off van Radboudumc en DSM, ontvangt € 800.000 Europese financiering voor een innovatie gericht op patiënten met knie-artrose.

lees meer

Minder registreren leidt tot meer tijd voor de patiënt

9 juli 2020

Zorgverleners zijn per dienst ruim 50 minuten kwijt aan het registreren van gegevens.

lees meer

'Idea Generator' beurs voor Nijmeegse virologen

9 juli 2020

Kunnen door muggen overgebrachte ziekten milieuvriendelijker bestreden worden?

lees meer

Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer