Nieuws Amanda Kiliaan benoemd tot hoogleraar Anatomie

6 mei 2020

Amanda Kiliaan is met ingang van 1 april 2020 benoemd tot hoogleraar Anatomie aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Mw. Kiliaan is Principal Investigator bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior en het Radboudumc.
 
Het onderzoek van Amanda Kiliaan richt zich op risicofactoren voor hart- en vaatziekten en cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) bij dementie (met name de ziekte van Alzheimer) en de impact van voeding op hersenstructuur en functie bij deze aandoeningen. Ze werkt met  muismodellen voor obesitas, beroerte (stroke) en Alzheimer met behulp van translationele neuroimaging technieken.
 

Over Amanda Kiliaan

Amanda Kiliaan studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit. In 1996 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar darmzenuwstelsel en darmpermeabiliteit.
Ze werkte als postdoc onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, en bij McMaster University Hamilton, Canada. Van 1997 tot 2003 was ze senior-onderzoeker en teamleider Neurosciences bij Numico Research Wageningen.


Translational Neuroanatomy

In 2003 werd ze universitair docent en in 2013 universitair hoofddocent Neuroanatomie aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Ze is coördinator onderzoek Anatomie en leidt de onderzoeksgroep Translational Neuroanatomy, waarin het effect van voeding op de hersenen onderzocht wordt.
Kiliaan werkt samen met klinische onderzoeksgroepen (Geriatrie, Neurologie, Radiologie en Interne Geneeskunde), TNO, Tecniplast, voedingsindustrieën en Rijnstate ziekenhuis, Vascular Neurology (Columbia University NY) en Department of Neurology (State University of NY).
 

Relatie obesitas-hersenstructuur

In komende vijf jaar zullen met dezelfde translationele beeldvormende technieken, hersenprocessen zoals hersendoorbloeding, en -verbindingen tussen hersenstructuren voor geheugen- en leerprocessen longitudinaal onderzocht worden. Prof. Kiliaan zal dit onderzoek verder uitbouwen van muis naar mens. Verder gaat ze in het Rijnstate-Radboud Initiative project onderzoek doen naar de relatie tussen obesitas en hersenstructuur en -functie bij mensen met een ziekelijk overgewicht en die bariatrische chirurgie ondergaan.
Amanda Kiliaan: ‘In onze samenleving groeit de groep mensen die al op jonge leeftijd lijden aan overgewicht en obesitas exponentieel. Effectieve therapieën voor deze ziekten ontbreken, hoewel de laatste tijd het belang van een goede levensstijl en voeding voor preventie of genezing wordt erkend. Ons onderzoek hoopt hier meer helderheid in te brengen’.

Lees hier en hier meer over Amanda Kiliaan.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet