Nieuws Annette Schenck benoemd tot hoogleraar op de afdeling Genetica
16 september 2020

Annette studeerde biotechnologie aan de Technische Universiteit van Berlijn, Duitsland. In 2003 behaalde ze haar PhD en een onderscheiding voor het beste proefschrift van het jaar van de Universiteit Louis Pasteur, Straatsburg, Frankrijk, voor haar werk op de moleculaire basis van het Fragile X Syndrome. Haar postdoctoraal onderzoek, aan het Max Planck Instituut voor Celbiologie en Genetica in Dresden, Duitsland, ontrafelde de functie van een nieuw celorganel.

Komst naar Nijmegen

In 2007 kreeg zij een Hypatia research fellowship van het Radboudumc om haar onafhankelijke onderzoekslijn op te zetten naar de moleculaire, cellulaire en embryologische basis van verstandelijke beperking. In 2008 ontving ze een NWO-ZonMW VIDI-subsidie, en een jaar later was zij universitair hoofddocent. Inmiddels is haar onderzoek ingebed in verscheidene Europese en internationale consortia. Begin 2020 ontving ze een NWO-ZonMW VICI-beurs, de meest prestigieuze persoonlijke carrièreprijs in Nederland.

Visie voor het onderzoek

In haar functie als hoogleraar zal Schenck fundamenteel en translationeel onderzoek samenbrengen op het gebied van ontwikkelingsstoornissen van het brein, waaronder verstandelijke beperkingen, autisme en ADHD. Haar werk is leidend in het gebruik van de fruitvlieg Drosophila als een zeer krachtig en kosteneffectief model om beter te begrijpen hoe vroeg optredende cognitieve hersenaandoeningen ontstaan – ​​en hoe ze te behandelen.

Annette: “De afgelopen decennia hebben we geweldige vooruitgang geboekt bij het begrijpen van de genetica van deze aandoeningen. Nu moeten we deze kennis naar een volgend niveau brengen, zodat de mensen die aan deze aandoeningen lijden, kunnen profiteren. In fruitvliegen kunnen we tegelijkertijd een groot aantal ziekten, hun samenspel, medicijnen en andere therapeutische benaderingen onderzoeken, allemaal in de context van intacte hersenen die in staat zijn om te leren, onthouden en ander relevant gedrag te vertonen. Mijn ambitie als hoogleraar is om dit klassieke genetische model toepasbaar te maken als een krachtig instrument dat helpt om de toekomstige gezondheidszorg voor cognitieve ontwikkelingsstoornissen aandoeningen vorm te geven, op individueel en waar mogelijk breder toepasbaar niveau.”

Meer nieuws


Antistoffen zitten na milde corona-infectie ook in neusvocht

27 september 2021

Onderzoek via neusvocht is makkelijker dan via het bloed

lees meer

Wilt u uw vaccinatiegegevens (alsnog) delen met het RIVM? Of kunt u deze gegevens niet inzien via MijnRIVM?

23 september 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroepen in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan is op de vaccinatielocatie gevraagd of u toestemming geeft om uw vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM. In uw dossier is vastgelegd of u hiervoor wel of geen toestemming heeft gegeven.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer