Nieuws Bart van den Bemt benoemd tot bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care

20 april 2020

Bart van den Bemt is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Van den Bemt is apotheker, klinisch farmacoloog en senior onderzoeker in het Radboudumc en in de Sint Maartenskliniek. Zijn bijzondere leeropdracht is ingesteld in samenwerking met de Sint Maartenskliniek en omvat twee dagdelen per week.

Van den Bemt stelt zich als doel om op een wetenschappelijke, persoonsgerichte en innovatieve manier het geneesmiddelgebruik van de patiënt effectiever, veiliger en doelmatiger te maken. Hierbij krijgen gedeelde besluitvorming, verbeterde therapietrouw, doelmatige farmacotherapie en duurzaam geneesmiddelen gebruik bijzondere aandacht.

Bart van den Bemt (Breda, 1972), studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 1996 zijn Apothekersexamen, waarna hij 1998 geregistreerd werd tot openbaar apotheker.  In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de optimalisatie van farmacotherapie bij patiënten met Reumatoïde artritis. Van 2010-2014 werd hij opgeleid tot klinisch farmacoloog in het Radboudumc.

Prof. Van den Bemt is onder meer lid van de wetenschappelijke adviesraad KNMP, President van de  European Society Clinical Pharmacy (ESCP), voorzitter Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) en voorzitter Stichting Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel.
 

Bart van den Bemt appointed professor of Personalized Pharmaceutical Care

Bart van den Bemt has been appointed professor (by special appointment) of Personalized Pharmaceutical Care at Radboud University/Radboud university medical center with effect from 1 March 2020.

Van den Bemt is a pharmacist, clinical pharmacologist and senior researcher at Radboud university medical center and the Sint Maartenskliniek. His special teaching and research remit was established in collaboration with the Sint Maartenskliniek and comprises two half days a week. Based on a scientific, personal and innovative approach, Van den Bemt aims to make the use of medicine by patients safer, more effective and more efficient. He will pay particular attention to shared decision-making, improved treatment adherence, effective pharmacotherapy and sustainable drug use.

Van den Bemt (Breda, 1972) studied Pharmacy at Utrecht University and obtained his pharmacy certificate in 1996, after which he was registered as a Public Pharmacist in 1998. In 2009 he received his PhD from Radboud University on research into the optimisation of pharmacotherapy in patients with rheumatoid arthritis. From 2010-2014 he trained as a clinical pharmacologist at Radboud university medical center.


 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet