Nieuws Een goed gesprek over de laatste levensfase loont
20 november 2020

Gesprekken over wat bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames, zo blijkt uit een analyse van deze opnames. Ook leiden deze gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase, geven direct betrokken verpleegkundigen aan. Anne Wichmann van het Radboudumc onderzocht waar deze gesprekken tussen patiënten en zorgverleners toe leidde. Zij promoveerde op 16 november.

Palliatieve zorg is zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, die geconfronteerd worden met uitdagingen die samenhangen met een levensbedreigende ziekte, of dat nu fysiek, psychologisch, sociaal of spiritueel is. Het aantal bewoners in instellingen voor langdurige zorg dat hier behoefte aan heeft, stijgt in de westerse wereld. Dit brengt hogere kosten voor palliatieve zorg met zich mee, én roept de vraag op welke vormen van palliatieve zorg werken. Eén van de mogelijke vormen (interventies) is PACE (Palliative Care for Older People), opgezet door de Europese Unie.

Onderzoeker Anne Wichmann bekeek de kosteneffectiviteit van dit eenjarige zorgprogramma. PACE is gericht op het integreren van palliatieve zorg in de dagelijkse werkzaamheden in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 78 instellingen uit zeven Europese landen deden mee, waarvan de helft de interventie kreeg en de andere helft de controlegroep was. Zorgpersoneel werd getraind om met bewoners gesprekken te voeren over hun wensen en behoeften in hun laatste levensfase; dit wordt advance care planning genoemd.

Kortere tijd in het ziekenhuis

Een opvallende uitkomst van de studie van Anne Wichmann betreft de tijd dat mensen in het ziekenhuis lagen, in het geval ze daar in de laatste maand van hun leven terecht kwamen. Het bleek dat de mensen die door gesprekken met getrainde zorgverleners goed voorbereid waren op hun laatste levensfase gemiddeld drie dagen korter in het ziekenhuis lagen dan mensen met wie deze gesprekken niet gevoerd waren. Gevolg van het invoeren van deze vorm van palliatieve zorg is een significante kostendaling door kortere ziekenhuisopnamen.

Hogere kwaliteit van leven

Bovendien blijft de kwaliteit van leven minimaal behouden, zo bleek uit een publicatie in BMC Medicine in september. Deze studie laat zien dat de kwaliteit van leven van de mensen met wie gesprekken gevoerd waren, als beter werd beoordeeld door directe zorgverleners. Dit werd duidelijk aan de hand van de "Quality of Dying in Long Term Care"-vragenlijst, waarbij aandacht is voor de onderwerpen preparatory tasks (het vastleggen van wensen et cetera), personhood (de waardigheid van de patiënt) en closure (afsluiten van het leven).

Anne Wichmann: “Dat was vermoedelijk omdat de gesprekken met deze mensen al gevoerd waren in het verpleeghuis. Ze hadden, vaak samen met hun naasten, gesproken met getrainde zorgverleners over hoe zij hun laatste levensfase voor zich zagen, wat voor hen belangrijk was. Uit de vragenlijst, die werd ingevuld door de meest betrokken verpleegkundige, komt naar voren dat mensen hun leven zo op een goede manier hebben kunnen afsluiten. Ze waren erop voorbereid.”

Over de promotie

Anne Wichmann, gezondheidswetenschapper en medisch ethicus verbonden aan IQ Healthcare, promoveerde op 16 november aan het Radboudumc. Titel proefschrift: ‘Pin pin korori: Efficiency of palliative care delivery throughout Europe from a macro, meso and micro level.’ Promotoren: prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen, prof. dr. Yvonne Engels, prof. dr. Kris Vissers. Co-promotor: dr. Eddy Adang.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Research

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

+31621105433
neem contact op

Meer nieuws


Is het mogelijk om je pijngrens te beïnvloeden?

15 januari 2021

Pijnonderzoeker Esmeralda Blaney Davidson geeft antwoord bij de Universiteit van Nederland

lees meer

Grote regionale verschillen bij euthanasie

15 januari 2021

In sommige Nederlandse gemeenten komt euthanasie soms tot zeven keer vaker voor dan in andere gemeenten blijkt uit onderzoek.

lees meer

Films van LUX kijken vanuit je ziekenhuisbed in het Radboudumc

14 januari 2021

Een bezoek aan het filmtheater brengen vanuit het ziekenhuisbed? LUX en Blue Zone van het Radboudumc maken het mogelijk. Patiënten kunnen vanaf donderdag 14 januari arthouse-films van LUX via filmplatform Picl bekijken.

lees meer

Radboudumc Penningen en Innovation Award uitgereikt Jaarlijkse prijzen voor Radboudumc’ers voor buitengewone prestaties

11 januari 2021

IC-verpleegkundige Marcel Rekers en kinderverpleegkundige Sanne van Alphen kregen de Radboudumc Penning en Junior Penning. Winnaars van de Innovation Award zijn chirurg Harry van Goor en internist Bas Bredie.

lees meer