Nieuws Het belang van gender en geslacht bij het bestrijden van COVID19
2 juni 2020

Sabine Oertelt-Prigione, hoogleraar gender in de gezondheidszorg in het Radboudumc, laat in een rapport voor de Europese Commissie zien dat geslacht en gender een belangrijke rol spelen bij de uitbraak en bestrijding van het coronavirus, en ook bij de langetermijngevolgen op sociaaleconomisch gebied. Het beleid gericht op het herstel na de pandemie moet rekening houden met verschillen in immuunreacties, dosering en bijwerkingen van vaccins en risicofactoren die gekoppeld zijn aan geslacht.

In het rapport geeft zij een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie. De COVID-19-pandemie laat zien dat het noodzakelijk is om in de analyses rekening te houden met gender. Er lijken meer mannen dan vrouwen te sterven aan de ziekte, maar veel vrouwen zijn werkzaam als zorgverlener en vrouwen zijn als mantelzorger vaker verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die ziek zijn. Sekseverschillen in de immunologie en de wijze waarop mensen reageren op behandelingen kunnen het traject van de ziekte aantonen. Daarom is

Het is nuttig geslacht als biologische variabele te integreren in het onderzoek naar de patronen van COVID-19, de ontwikkeling van de ziekte en de behandeling. De COVID-19-pathologie toont sekseverschillen in de gevoeligheid van de gastheer en het klinisch verloop. Het opnemen van gender en geslacht in alle rapportages kan nieuwe inzichten bieden voor de ontwikkeling van gerichte behandelingen. In de klinische studies is het van belang geslacht niet alleen te registreren, maar ook de respons, bijwerkingen, doseringsaanpassingen en langetermijneffecten te rapporteren.

Langetermijn gevolgen en preventie

Het ziet er naar uit dat COVID-19 lange tijd onder de bevolking zal zijn, zonder dat er nog een verwachting valt te geven over de omvang en duur ervan. Bij het ontwikkelen, aankondigen en invoeren van preventieve maatregelen, zoals het wassen van de handen en het verplicht dragen van maskers, kan rekening gehouden worden met het gegeven dat mannen en vrouwen verschillend op prikkels reageren. Bij de ontwikkeling van digitale preventieve oplossingen moet de nadruk liggen op gendervoorkeuren en -barrières.

De genderdimensies van de uitbraak in termen van werkloosheid, zorgtaken en de daarmee gepaard gaande sociale ongelijkheid moeten in aanmerking worden genomen voor het bestrijden van de ziekte op de lange termijn en de gevolgen voor de economie. Er moet worden gezorgd voor een adequate toegang tot sociale, economische en gezondheidsdiensten voor iedereen. En om verschillende groepen in de maatschappij optimaal te ondersteunen is het onderscheiden van deze groepen een eerste stap.
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschapsvoorlichter

06 21 10 54 33

Meer nieuws


Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer

Radboudumc-artsen naar Suriname voor COVID-hulp

3 juli 2020

Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een landelijk team van COVID-deskundigen naar Suriname om ondersteuning te bieden bij de COVID-zorg aldaar. Het Radboudumc coördineert deze hulpactie en biedt terplekke ook hulp en expertise met de inzet van onder meer infectiologen.

lees meer

Herma Renkema benoemd tot Chief Early Development Officer bij Khondrion

3 juli 2020

Khondrion, een spin-off van het Radboudumc, heeft Herma Renkema per 1 juli 2020 benoemd tot Chief Early Development Officer. Ze zal zich sterk richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor mitochondriële ziekten.

lees meer

Nieuwe donorwet van kracht per 1 juli Wat is de impact van deze wet? En wat zijn de grootste misverstanden hierover?

2 juli 2020

Per 1 juli 2020 geldt in Nederland een nieuwe donorwet. Orgaandonatie--coördinator Willem Hordijk licht de impact van de wijziging toe, en neuroloog-intensivist Farid Abdo bespreekt de 5 grootste misverstanden over deze nieuwe wet.

lees meer

Lancering boek over gepersonaliseerde zorg, met medewerking van Radboudumc-experts Hoogleraar en hoofd IC Hans van der Hoeven: ‘Een must-read voor alle zorgverleners, in de breedste zin des woords’

30 juni 2020

In het boek ‘Gepersonaliseerde medische zorg’ staan 14 praktijkvoorbeelden, die onder meer zijn geschreven door experts uit het Radboudumc. Wat kan waardegedreven zorg voor de praktijk opleveren, voor de patiënt én de zorgverlener?

lees meer