Nieuws Mechanisme achter resistentie van malariaparasieten tegen artemisinine verklaard
8 januari 2020

Resistentie van malariaparasieten tegen het veelgebruikte malariamedicijn artemisinine is een groeiend probleem. Hoe deze parasieten resistent worden, is nu opgehelderd door onderzoekers van het Radboudumc en het Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) in Hamburg.

Medicijn artemisinine stuit op resistentie

Plasmodium falciparum, de parasiet die malaria veroorzaakt, infecteert elk jaar meer dan 200 miljoen nieuwe mensen en dit leidt jaarlijks tot meer dan 400.000 doden. Het medicijn artemisinine wordt doorgaans gebruikt in combinatie met andere medicijnen als behandeling tegen de ziekte. Door opkomende resistentie van de malariaparasiet tegen het medicijn artemisinine komt de effectiviteit ervan steeds meer in het geding.

Het was al bekend dat mutaties in het eiwit Kelch13 in de parasiet samenvallen met artemisinine-resistentie, maar het was nog onduidelijk welke rol dit gemuteerde eiwit hierin precies speelt. Samen met collega’s van het Hamburgse BNITM is het moleculair bioloog Richard Bartfai wel gelukt om het mechanisme achter de artemisinine-resistentie in malariaparasieten op te helderen.

Verminderde hemoglobine-opname zorgt voor minder dodelijke artemisinine

Malariaparasieten besteden een deel van hun levenscyclus in rode bloedcellen, waar ze zich voeden met hemoglobine uit deze cellen. De onderzoekers ontdekten dat parasieten met een mutatie in het gen dat codeert voor het eiwit Kelch13 de hemoglobine minder goed kunnen opnemen. Hierdoor produceert de parasiet dus ook minder afbraakproducten van hemoglobine – en deze afbraakproducten zijn nu net nodig om het medicijn artemisinine te activeren. Doordat het medicijn niet meer geactiveerd wordt in parasieten met de Kelch13-mutatie, is het medicijn niet meer in staat de parasiet te doden en ontstaat er resistentie.

‘Deze ontdekking is een doorbraak in ons begrip van artemisinine-resistentie maar betekent niet meteen dat er een oplossing gevonden is voor het probleem’, zegt Richard Bartfai. ‘Echter, nu we het mechanisme snappen, kunnen we strategieën gaan bedenken om met behulp van andere medicijnen de resistentie in parasieten tegen te werken.’

De resultaten werden op 3 januari gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Stephan van Duin

wetenschapsvoorlichter

(06) 21 19 73 89

Meer nieuws


Minder registreren leidt tot meer tijd voor de patiënt

9 juli 2020

Zorgverleners zijn per dienst ruim 50 minuten kwijt aan het registreren van gegevens.

lees meer

'Idea Generator' beurs voor Nijmeegse virologen

9 juli 2020

Kunnen door muggen overgebrachte ziekten milieuvriendelijker bestreden worden?

lees meer

Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer

Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer