Nieuws Meer aandacht nodig voor gender in de gezondheidszorg
6 maart 2020

Het is noodzakelijk dat er in de gezondheidszorg meer aandacht komt voor de rol van geslacht en gender. Dat stelt hoogleraar gender in de gezondheidszorg Sabine Oertelt-Prigione van het Radboudumc in een speciale online editie van EClinical Medicine, onderdeel van The Lancet, die is verschenen in de aanloop naar Internationale Vrouwendag. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zowel sekse als geslacht het gezondheidsgedrag, de ontwikkeling van ziekten, de diagnose, de behandeling en de langetermijneffecten ervan beïnvloeden.

Geslachts- en gendergerelateerde geneeskunde richt zich op de rol die geslacht (biologische verschillen) en gender (sociaal-culturele structuren) spelen in de gezondheidszorg. Zowel geslacht als gender heeft invloed op de toegang tot en beschikbaarheid van de gezondheidszorg. In de afgelopen 20 tot 30 jaar is er meer aandacht voor de rol van gender en geslacht in de gezondheidszorg ontstaan, waardoor we nu weten dat verschillen hierin leiden tot verschillende symptomen en ziektes, met bijbehorende vormen van ontwikkeling en progressie. Hoewel de kennis en de methoden voor goed onderzoek toenemen, ontbreekt het nog steeds aan goede en systematische instrumenten voor de analyse van gender in de geneeskunde. Daarom moet bepaald worden welke aspecten van gender we moeten kennen om de gezondheid van mensen te verbeteren.

Toegankelijkheid gezondheidszorg

In deze online publicatie laten verschillende onderzoeken zien hoe complex de realiteit is. Gender beïnvloedt de toegang tot de gezondheidszorg en heeft ook invloed op de overlevingskans. Het is zelfs zo dat gendergelijkheid leidt tot een lager sterftecijfer bij zowel vrouwen als mannen. In veel landen lopen vrouwen nog steeds een groter risico op geweld, wat gevolgen heeft voor hun gezondheid en anticonceptiemogelijkheden. Bovendien leidt discriminatie op basis van gender tot een slechtere geestelijke gezondheid. Daarom moeten veranderingen gericht zijn op het slechten van structurele barrières, en niet alleen op het veranderen van individueel gedrag. We zien dat meer gelijkheid leidt tot betere zorg voor moeders, maar ook dat het een positieve invloed heeft op de carrières van vrouwelijke onderzoekers in de medische wetenschap.

Prof. dr. Sabine Oertelt, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc: “We moeten ons als maatschappij afvragen wat we als gezondheid beschouwen. Is het alleen de afwezigheid van ziekte of is het meer dan dat? Kijk naar de definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO: ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn’. Ik streef naar deze brede definitie voor iedereen. Daarom is het essentieel om geslacht en gender op te nemen in ons werk in de gezondheidszorg. Het is tijd om er een prioriteit van te maken.”

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschapsvoorlichter

06 21 10 54 33

Meer nieuws


Omleiding centrale gang Radboudumc Vrouw en Kind, Poliplein en het restaurant bereikbaar

8 april 2020

Om goed te kunnen werken aan de nieuwbouw van het Radboudumc, is er een omleiding gemaakt in de centrale gang richting het Poliplein (route 725) en Vrouw en Kind.

lees meer

Continue monitoring van COVID-patiënten wordt uitgebreid naar patiënten verdacht van besmetting

8 april 2020

Op de COVID-afdelingen van het Radboudumc worden de vitale functies continu gemeten en vastgelegd. Door het succes van deze benadering worden nu ook de patiënten met een waarschijnlijke COVID-besmetting op deze manier gemonitord.

lees meer

12 Defensie-medewerkers draaien mee in patiëntenzorg Radboudumc borgt zorg langere termijn

8 april 2020

Radboudumc-medewerkers kunnen de zorg op dit moment goed aan. Maar het umc verwacht dat de crisis lang gaat duren. Daarom is het belangrijk de krachten te spreiden. Zo is het Radboudumc beter voorbereid op de lange termijn.

lees meer

SAFE: Als het thuis niet veilig is… Huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis

7 april 2020

‘Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig.’ Dat geldt voor besmetting met het coronavirus. Nu partners gedwongen meer bij elkaar thuis zijn, neemt het huiselijk geweld toe. Via online platform SAFE Women biedt het Radboudumc vrouwen in deze situatie hulp.

lees meer

Drone NLblijftThuis vliegt boven Radboudumc en neemt boodschap op Zaterdag 4 april om 16.00 uur schreeuwen we van de daken 'Jebentnodig.nl'

5 april 2020

Het Radboudumc bedankt NL en Nijmegen en roept op te doneren voor onderzoek naar middelen om het coronavirus te kunnen bestrijden voor patiënten en zorgmedewerkers.

lees meer

Radboudumc gebruikt UV-boxen voor desinfecteren medische hulpmiddelen 'Enorme aanwinst in verlagen virusload'

3 april 2020

Harry van Goor, hoogleraar Chirurgieonderwijs: ‘Enorme winst: virussen en andere micro-organismen binnen 25 seconden verdwenen’

lees meer