Nieuws Meer coronazorg iets minder reguliere zorg
9 oktober 2020

Vanwege de toename van patiënten met COVID-19 in het land en in onze regio, is het Radboudumc genoodzaakt de ruimte voor COVID-patiënten zowel op de verpleegafdeling als op de IC per 12 oktober aanstaande verder uit te breiden. Dat doen we in nauwe afstemming met zowel de regio als het LCPS, (het Landelijk Coördinatieteam Patiënten Spreiding). Helaas ontkomen we er niet aan om als gevolg hiervan de reguliere zorg tijdelijk deels te verminderen. Dat is nodig om personeel en bedden beschikbaar te hebben voor de COVID-zorg.

Reguliere zorg 

Het Radboudumc vermindert de reguliere zorg met ingang van 12 oktober met circa 10% extra, in totaal is het dan 20% minder dan normaal. In de praktijk betekent dit dat opnames voor behandelingen waarbij dat medisch verantwoord is, kunnen worden uitgesteld. Voorop staat dat alle acute en urgente medisch noodzakelijke zorg blijft doorgaan. Afspraken op de polikliniek gaan door, maar het kan zijn dat de afspraak indien dat mogelijk is wordt omgezet naar beeldbellen.

Gaat mijn afspraak door?

Afspraken op de polikliniek gaan gewoon door. Zonder tegenbericht gaan behandelingen en opnames ook gewoon door. Mocht de opname uitgesteld worden dan neemt het Radboudumc tijdig contact op met de patiënt en bespreken ze samen de volgende stappen.

Spoedeisende hulp blijft open - (semi-)acute zorg gaat door

Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, kunnen altijd in het Radboudumc terecht. De zorg gaat ook door voor patiënten die met spoed een behandeling of operatie nodig hebben.

“Wij voelen en erkennen de nood in het westen en voelen ons daar mede-verantwoordelijk voor. Daarom zijn ook vandaag extra bedden vrijgemaakt zowel in het Radboudumc als in onze ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen),” Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc en voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)