Nieuws Nieuwe vragenlijst voor patientervaringen
16 juni 2020

Alle universitaire medische centra (umc’s) in Nederland meten sinds het najaar van 2019 ervaringen van patiënten met een nieuwe vragenlijst: de patiëntervaringsmeting (PEM). Het doel van het meten van patiëntervaringen is de zorg te verbeteren vanuit het perspectief van patiënten. De eerste resultaten voor patiënten van het Radboudumc zijn bekend: patiënten beoordelen ons gemiddeld met een mooi cijfer: 8,4.
 
Het Radboudumc verbetert voortdurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar. De ervaringen van onze patiënten vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de patiëntervaringsmeting gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld over de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is. Ook worden vragen gesteld over de beschikbare tijd die er voor de patiënt is, of de familie betrokken wordt bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. 

Resultaten

In het najaar van 2019 zijn de patiënten van het Radboudumc per mail uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. 21.246 patiënten hebben de vragenlijst ingevuld, verdeeld over 3 groepen: volwassenen, kinderen van 0-7 jaar en kinderen van 8-15 jaar. Het aantal patiënten dat de vragenlijst heeft ingevuld is met gemiddeld 10%  gestegen ten opzichte van 2018. De antwoorden leveren waardevolle informatie op om verbeteringen in onze zorg voor patiënten door te voeren. De algemene resultaten zijn hieronder te bekijken:

Resultaten polikliniek

Gemiddeld cijfer: 8,5
Aantal patiënten die de enquête heeft ingevuld: 18.321

3 best scorende onderdelen
 • 96,6% vond dat een familielid of naaste mee kon denken en praten over behandeling of onderzoek
 • 94,1% geeft aan dat er genoeg tijd is om met de arts of andere zorgverlener te praten
 • 94,1% heeft vertrouwen in de arts
3 verbeterpunten
 • 18,8% wil graag weten hoe lang ze moeten wachten
 • 13,5 % is niet verteld wat de bijwerkingen zijn van de nieuwe medicatie
 • 1,7 % Heeft langer dan een uur moeten wachten
18.321 patiënten hebben de vragenlijst over de polikliniek ingevuld. Het Radboudumc scoort hoog op de onderwerpen die we zelf ook heel belangrijk vinden. Dit gaat bijvoorbeeld om de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts, begrijpelijke antwoorden van de arts en de beschikbare tijd voor de patiënt. Bij volwassenen patiënten scoren ook het betrekken van familie/naasten en de informatie over voor- en nadelen van de behandeling hoog. Bij de kinderen geeft de begrijpelijke uitleg van de arts een mooie hoge score.

Resultaten kliniek

Gemiddeld cijfer: 8,4
Aantal patiënten die de enquête heeft ingevuld: 2625

3 best scorende onderdelen
 • 94% vond dat de artsen die ze spraken het dossier goed gelezen hadden
 • 92,6% voelt zich altijd veilig in het ziekenhuis
 • 91,8% vond dat de mensen in het ziekenhuis met respect met hen omgingen
3 verbeterpunten
 • 12,8% vond de tijd op de wachtlijst veel te lang
 • 18,3% is niet verteld wat de bijwerkingen zijn van de nieuwe medicatie
 • 4,1% geeft aan dat verpleegkundigen niet genoeg tijd hebben om voor hem/haar te zorgen
2.925 patiënten hebben de vragenlijst over de kliniek ingevuld. Onderwerpen die we als Radboudumc heel belangrijk vinden worden als zeer positief ervaren. Dit gaat om de kennis van de arts, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, de informatie over voor- en nadelen van een behandeling en de ervaren respect en veiligheid. Bij de kinderen van 0-7 valt op dat het samen beslissen over de behandeling hoog scoort, een onderdeel dat we in het Radboudumc van groot belang vinden.

Verbeterpunten

Wat we bij alle patiëntengroepen op de polikliniek kunnen verbeteren is hoe we patiënten informeren over de wachttijd en over de bijwerkingen van medicijnen. De twee minst goede ervaringen in de kliniek waren de tijd op de wachtlijst en de gegeven informatie over bijwerkingen van medicatie. Bij de groep kinderen 0-7 jaar kunnen we de informatie bij het ontslag nog verbeteren. Bij de kinderen van 8-15 jaar kunnen de informatie over het patiëntenportaal mijnRadboud en de afleiding op de polikliniek en kliniek nog worden verbeterd.
De gemeten patiëntervaringen geven ons een goed beeld van wat er beter kan in onze zorg. We nemen de uitkomsten dan ook mee in onze verbeterprojecten.

PEM wordt doorlopende meting

Vanaf juni 2020 meten we de patiëntervaringen doorlopend. Zo krijgen we het hele jaar door goede feedback van patiënten en hun tevredenheid, zodat we ook doorlopend onze zorg kunnen verbeteren. Patiënten ontvangen 1-2 weken na een polikliniekbezoek of ontslag van een verpleegafdeling een e-mail met een uitnodiging voor de vragenlijst. Patiënten krijgen maximaal 2 keer per jaar een vragenlijst.

Vergelijking met andere umc’s

Omdat alle universitaire ziekenhuizen dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zowel bij de kliniek als de polikliniek zijn er minimale verschillende tussen de umc’s te vinden. De genoemde verbeterpunten gelden over het algemeen voor alle umc’s.

In het nieuwsbericht van de Nederlandse Federatie van umc’s leest u meer over de ontwikkeling van de Patiëntervaringsmeting.
 • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

  Nieuws home

Meer nieuws


‘Door onze ogen gezien’ - het verhaal van onze IC-afdeling tijdens de eerste coronacrisis in beelden vastgelegd

3 december 2020

Marcel Rekers, ic-verpleegkundige en fotograaf fotografeerde de IC-afdeling tijdens de eerste coronacrisis. Een indrukwekkend tijdsbeeld van een indrukwekkende tijd.

lees meer

Getrainde immuniteit duikt ook op na malaria-infectie

3 december 2020

Het is de eerste keer dat getrainde immuniteit wordt aangetoond na een parasitaire infectie

lees meer

Saïda – van schoonmaakster tot islamitisch geestelijk verzorger Een bijzonder boek over een bijzonder vrouw

2 december 2020

Een boek over het leven en het werk van een islamitische vrouw, geschreven door drie predikanten. Een vrouw - Saïda - die zich al jaren positief inzet voor mee begrip tussen arts en patiënten met een niet-westerse achtergrond en voor de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims.

lees meer

Breinblog Donders Wonders wint prijs voor wetenschapscommunicatie

1 december 2020

Het wetenschapsblog Donders Wonders van het Donders Instituut heeft de Communication Award gewonnen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), op het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

lees meer