Nieuws Nieuwe vragenlijst voor patientervaringen
16 juni 2020

Alle universitaire medische centra (umc’s) in Nederland meten sinds het najaar van 2019 ervaringen van patiënten met een nieuwe vragenlijst: de patiëntervaringsmeting (PEM). Het doel van het meten van patiëntervaringen is de zorg te verbeteren vanuit het perspectief van patiënten. De eerste resultaten voor patiënten van het Radboudumc zijn bekend: patiënten beoordelen ons gemiddeld met een mooi cijfer: 8,4.
 
Het Radboudumc verbetert voortdurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar. De ervaringen van onze patiënten vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de patiëntervaringsmeting gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld over de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is. Ook worden vragen gesteld over de beschikbare tijd die er voor de patiënt is, of de familie betrokken wordt bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. 

Resultaten

In het najaar van 2019 zijn de patiënten van het Radboudumc per mail uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. 21.246 patiënten hebben de vragenlijst ingevuld, verdeeld over 3 groepen: volwassenen, kinderen van 0-7 jaar en kinderen van 8-15 jaar. Het aantal patiënten dat de vragenlijst heeft ingevuld is met gemiddeld 10%  gestegen ten opzichte van 2018. De antwoorden leveren waardevolle informatie op om verbeteringen in onze zorg voor patiënten door te voeren. De algemene resultaten zijn hieronder te bekijken:

Resultaten polikliniek

Gemiddeld cijfer: 8,5
Aantal patiënten die de enquête heeft ingevuld: 18.321

3 best scorende onderdelen
 • 96,6% vond dat een familielid of naaste mee kon denken en praten over behandeling of onderzoek
 • 94,1% geeft aan dat er genoeg tijd is om met de arts of andere zorgverlener te praten
 • 94,1% heeft vertrouwen in de arts
3 verbeterpunten
 • 18,8% wil graag weten hoe lang ze moeten wachten
 • 13,5 % is niet verteld wat de bijwerkingen zijn van de nieuwe medicatie
 • 1,7 % Heeft langer dan een uur moeten wachten
18.321 patiënten hebben de vragenlijst over de polikliniek ingevuld. Het Radboudumc scoort hoog op de onderwerpen die we zelf ook heel belangrijk vinden. Dit gaat bijvoorbeeld om de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts, begrijpelijke antwoorden van de arts en de beschikbare tijd voor de patiënt. Bij volwassenen patiënten scoren ook het betrekken van familie/naasten en de informatie over voor- en nadelen van de behandeling hoog. Bij de kinderen geeft de begrijpelijke uitleg van de arts een mooie hoge score.

Resultaten kliniek

Gemiddeld cijfer: 8,4
Aantal patiënten die de enquête heeft ingevuld: 2625

3 best scorende onderdelen
 • 94% vond dat de artsen die ze spraken het dossier goed gelezen hadden
 • 92,6% voelt zich altijd veilig in het ziekenhuis
 • 91,8% vond dat de mensen in het ziekenhuis met respect met hen omgingen
3 verbeterpunten
 • 12,8% vond de tijd op de wachtlijst veel te lang
 • 18,3% is niet verteld wat de bijwerkingen zijn van de nieuwe medicatie
 • 4,1% geeft aan dat verpleegkundigen niet genoeg tijd hebben om voor hem/haar te zorgen
2.925 patiënten hebben de vragenlijst over de kliniek ingevuld. Onderwerpen die we als Radboudumc heel belangrijk vinden worden als zeer positief ervaren. Dit gaat om de kennis van de arts, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, de informatie over voor- en nadelen van een behandeling en de ervaren respect en veiligheid. Bij de kinderen van 0-7 valt op dat het samen beslissen over de behandeling hoog scoort, een onderdeel dat we in het Radboudumc van groot belang vinden.

Verbeterpunten

Wat we bij alle patiëntengroepen op de polikliniek kunnen verbeteren is hoe we patiënten informeren over de wachttijd en over de bijwerkingen van medicijnen. De twee minst goede ervaringen in de kliniek waren de tijd op de wachtlijst en de gegeven informatie over bijwerkingen van medicatie. Bij de groep kinderen 0-7 jaar kunnen we de informatie bij het ontslag nog verbeteren. Bij de kinderen van 8-15 jaar kunnen de informatie over het patiëntenportaal mijnRadboud en de afleiding op de polikliniek en kliniek nog worden verbeterd.
De gemeten patiëntervaringen geven ons een goed beeld van wat er beter kan in onze zorg. We nemen de uitkomsten dan ook mee in onze verbeterprojecten.

PEM wordt doorlopende meting

Vanaf juni 2020 meten we de patiëntervaringen doorlopend. Zo krijgen we het hele jaar door goede feedback van patiënten en hun tevredenheid, zodat we ook doorlopend onze zorg kunnen verbeteren. Patiënten ontvangen 1-2 weken na een polikliniekbezoek of ontslag van een verpleegafdeling een e-mail met een uitnodiging voor de vragenlijst. Patiënten krijgen maximaal 2 keer per jaar een vragenlijst.

Vergelijking met andere umc’s

Omdat alle universitaire ziekenhuizen dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zowel bij de kliniek als de polikliniek zijn er minimale verschillende tussen de umc’s te vinden. De genoemde verbeterpunten gelden over het algemeen voor alle umc’s.

In het nieuwsbericht van de Nederlandse Federatie van umc’s leest u meer over de ontwikkeling van de Patiëntervaringsmeting.
 • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

  Nieuws home

Meer nieuws


Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer

Radboudumc-artsen naar Suriname voor COVID-hulp

3 juli 2020

Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een landelijk team van COVID-deskundigen naar Suriname om ondersteuning te bieden bij de COVID-zorg aldaar. Het Radboudumc coördineert deze hulpactie en biedt terplekke ook hulp en expertise met de inzet van onder meer infectiologen.

lees meer

Herma Renkema benoemd tot Chief Early Development Officer bij Khondrion

3 juli 2020

Khondrion, een spin-off van het Radboudumc, heeft Herma Renkema per 1 juli 2020 benoemd tot Chief Early Development Officer. Ze zal zich sterk richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor mitochondriële ziekten.

lees meer

Nieuwe donorwet van kracht per 1 juli Wat is de impact van deze wet? En wat zijn de grootste misverstanden hierover?

2 juli 2020

Per 1 juli 2020 geldt in Nederland een nieuwe donorwet. Orgaandonatie--coördinator Willem Hordijk licht de impact van de wijziging toe, en neuroloog-intensivist Farid Abdo bespreekt de 5 grootste misverstanden over deze nieuwe wet.

lees meer

Invasieve schimmelinfecties bij influenza en COVID-19

29 juni 2020

In de longen van veel COVID-patiënten op de IC wordt de Aspergillus schimmel aangetroffen. Het lijkt op wat wordt gezien bij influenzapatiënten op de IC, maar op basis van de eerste gegevens lijkt een ernstige schimmelinfectie bij COVID-patiënten minder vaak voor te komen. Alertheid blijft geboden.

lees meer