Nieuws Opschaling deel wetenschappelijk onderzoek Radboudumc
13 mei 2020

Het Radboudumc hervat deze week een deel van het wetenschappelijk onderzoek dat door het Radboudumc wordt uitgevoerd. Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel onderzoek stilgelegd. Nu wordt niet-klinisch laboratoriumonderzoek opgeschaald, waarbij er geen interactie is met patiënten en proefpersonen. Ook gaat het om onderzoek dat buiten de ziekenhuisgebouwen plaatsvindt. Op deze manier wordt extra drukte op de ziekenhuisafdelingen vermeden en wordt er geen aanspraak gemaakt op de schaarse middelen in de zorg.

Sinds 18 maart zijn er veel onderzoeks‐ en onderwijsactiviteiten gestaakt. Het onderzoek is stilgelegd, inclusief het thuisbezoek aan patiënten en proefpersonen. Er zijn hierbij enkele uitzonderingen, zoals activiteiten die vanuit huis kunnen worden voortgezet, Covid‐19‐gerelateerd onderzoek, lopend proefdieronderzoek, en onderzoek met reeds geïncludeerde proefpersonen. Daarnaast zijn er tot tenminste 1 juni geen studenten aanwezig op de campus, ook niet voor onderzoeksstages.

Om te kijken hoe het onderzoek en het daaraan gekoppelde onderwijs weer hervat kan worden, is het Research Continuation Team (RCT) opgericht. Dit team heeft een stappenplan opgesteld dat is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Belangrijk onderdeel van de eerste drie stappen is dat thuiswerken in deze fase de norm blijft. Prof. dr. René Bindels, RCT-lid en directeur van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS): “Door gefaseerd op te starten, voorkomen we dat onderzoek straks opnieuw moet stoppen, vanwege een toename in het aantal gemelde coronabesmettingen. Uiteindelijk moet deze gefaseerde herstart leiden tot een volledige opschaling van het onderzoek en het daaraan gekoppelde onderwijs. Hierin volgen we de landelijke afspraken over het opstarten van het onderwijs.”

Stappenplan

Nadat het eerste onderzoek weer is hervat, volgen nog drie andere stappen. Hier is nog geen datum aan gekoppeld. Per stap worden de gevolgen geëvalueerd op basis waarvan de volgende stap kan worden gezet. 
  • Stap 2: Onderzoek met patiënten die al in het ziekenhuis aanwezig zijn, en onderzoek met voorzieningen die in het ziekenhuis aanwezig zijn. Thuis werken blijft de norm.
  • Stap 3: Onderzoek met patiënten en/of gezonde vrijwilligers (exclusief de groep met verhoogd risico op corona) die opgeroepen worden om naar het Radboudumc te komen, en waarbij het thuisbezoek aan patiënten en proefpersonen is geoorloofd. Thuis werken blijft de norm.
  • Stap 4: Blijf-thuis-principe wordt opgeheven, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.

Het stappenplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de verschillende afdelingen, het Crisis Beleidsteam en de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc. Bovendien is het kortgesloten met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Essentieel bij de opschaling is dat er een veilige werkomgeving is voor onderzoekers, patiënten, studenten en gasten. Deze werkomgeving voldoet aan het RIVM-beleid en aan de Radboudumc voorwaarden van veilig werken.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschapsvoorlichter

06 21 10 54 33

Meer nieuws


Laatste vlucht Lifeliner 5 met coronapatiënten Aantal intensive-care-coronapatiënten sterk gedaald

22 mei 2020

Lifeliner 5 heeft vanuit standplaats Volkel 66 coronapatiënten en 2 non-COVID-intensive-care-patiënten vervoerd. De patiënten kwamen veelal uit ziekenhuizen uit het zuiden van het land en werden naar het noorden van Nederland en naar Duitsland gebracht, en vice versa.

lees meer

Twee onderzoeken naar malariavaccins; deel 2 Een vaccin gebaseerd op een verzwakte menselijke malariaparasiet

20 mei 2020

In een vernieuwende studie hebben Radboudumc en LUMC gezamenlijk een kandidaat-vaccin getest op basis van een genetisch verzwakte malariaparasiet. De resultaten van deze klinische trial laten zien dat het vaccin veilig is en een afweerreactie opwekt tegen een malaria-infectie.

lees meer

Twee onderzoeken naar malariavaccins; deel 1 Een vaccin gebaseerd op malariaparasieten die in knaagdieren voorkomen.

20 mei 2020

Een vaccin gebaseerd op malariaparasieten die in knaagdieren voorkomen zorgt bij mensen voor een afname van 95% in infectie van de lever. Een internationale samenwerking publiceert de resultaten in Science Translational Medicine.

lees meer

Thuiswerkers bewegen veel minder door coronamaatregelen Minder woon-werkverkeer wordt niet gecompenseerd

19 mei 2020

Mensen die door de coronamaatregelen minder bewegen omdat ze thuiswerken en minder activiteiten buiten de deur hebben, compenseren deze afname in beweging niet of nauwelijks, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc onder deelnemers aan de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop.

lees meer

Onderzoek: Ruiken of je darmkanker hebt? Een elektrische neus analyseert je adem

19 mei 2020

Het elektronisch registreren en analyseren van bestanddelen van adem lijkt aan een opmars bezig. Maag-, darm-, en lever-arts Peter Siersema onderzoekt met collega’s of de e-Nose te gebruiken is voor diverse toepassingen.

lees meer

Ontstekingsremmer Anakinra lijkt ademhalingsfunctie te verbeteren in specifieke groep covid-19 patiënten

19 mei 2020

Een Grieks-Nijmeegs onderzoek naar het effect van anakinra bij 8 ernstig zieke covid-19 patiënten laat een verbetering van de ademhalingsfunctie zien. Ondanks de bemoedigende gegevens is het aantal patiënten in dit onderzoek nog te klein om harde conclusies te trekken.

lees meer