Nieuws Subsidie voor onderzoek intensieve neurorevalidatie
7 februari 2020

De Hersenstichting heeft een subsidie van een half miljoen euro toe aan het expertisenetwerk Ernstig NAH na coma/EEN na coma, dat verbonden is aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. In het onderzoeksvoorstel ‘Meten in de keten’ wordt gekeken naar de uitkomsten van gespecialiseerde neurorevalidatie voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na acuut hersenletsel.

Er worden twee promotieonderzoeken gefinancierd: een al lopend revalidatiegeneeskundig onderzoek naar de uitkomsten van Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) vanuit Libra Revalidatie en Audiologie en een nieuw promotieonderzoek door een specialist ouderengeneeskunde naar de uitkomsten van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie in verpleeghuizen. Dit nieuwe zorgprogramma is door EENnacoma ontwikkeld binnen vier verpleeghuizen voor mensen die in het VIN-programma niet bij bewustzijn kwamen met perspectief op herstel. Belangrijke thema’s in het project zijn de uitkomsten van bewustzijn en functioneel herstel, complicaties en co-morbiditeit, besluitvorming, ethische dilemma’s, kwaliteit van leven en sterven en impact op naasten en zorgverleners. Het project is ook een mooi voorbeeld van samenwerking; in dit geval met de revalidatieafdeling van het Erasmus MC.

ELG-onderzoekers Jan Lavrijsen en Willemijn van Erp: ‘Samen met de subsidie van 300.000 euro voor ketenontwikkeling die afgelopen zomer verworven werd, kan het expertisenetwerk belangrijke stappen zetten in de kennisontwikkeling en verbetering van zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis.’
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer nieuws


BCG-vaccin is veilig en leidt niet tot een verhoogd risico op COVID-19-klachten

6 augustus 2020

Meer studies moeten uitwijzen of het generieke vaccin ook een positief effect kan hebben

lees meer

IC Café op 8 september voor corona-IC-patiënten en naasten Aandacht voor ervaringen tijdens en na de ziekte

5 augustus 2020

De coronacrisis heeft grote impact gemaakt op iedereen. Vooral voor degenen die met een corona-infectie op de intensive care hebben gelegen. Daarom is er op 8 september het eerste digitale IC Café voor corona-IC-patiënten en hun naasten.

lees meer

Ook na vijf jaar blijken bot-verankerde prothesen een goede ingreep

5 augustus 2020

Ondanks stomaproblemen een flinke verbetering in mobiliteit en kwaliteit van leven

lees meer

Slechtere prognose bloedkanker bij dubbele mutatie gen

5 augustus 2020

De rol van TP53 bij myelodysplastisch syndroom

lees meer

Radboudumc-onderzoek leidt tot vereenvoudigde dosis hiv-medicijn voor kinderen

5 augustus 2020

Resultaten zijn opgenomen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

lees meer

Oncologische zorg minder goed bereikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking

3 augustus 2020

Mensen met een verstandelijke beperking blijken minder vaak voor oncologische zorg in het ziekenhuis te komen dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van onderzoekers uit het Radboudumc.

lees meer