Nieuws Subsidie voor onderzoek intensieve neurorevalidatie
7 februari 2020

De Hersenstichting heeft een subsidie van een half miljoen euro toe aan het expertisenetwerk Ernstig NAH na coma/EEN na coma, dat verbonden is aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. In het onderzoeksvoorstel ‘Meten in de keten’ wordt gekeken naar de uitkomsten van gespecialiseerde neurorevalidatie voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na acuut hersenletsel.

Er worden twee promotieonderzoeken gefinancierd: een al lopend revalidatiegeneeskundig onderzoek naar de uitkomsten van Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) vanuit Libra Revalidatie en Audiologie en een nieuw promotieonderzoek door een specialist ouderengeneeskunde naar de uitkomsten van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie in verpleeghuizen. Dit nieuwe zorgprogramma is door EENnacoma ontwikkeld binnen vier verpleeghuizen voor mensen die in het VIN-programma niet bij bewustzijn kwamen met perspectief op herstel. Belangrijke thema’s in het project zijn de uitkomsten van bewustzijn en functioneel herstel, complicaties en co-morbiditeit, besluitvorming, ethische dilemma’s, kwaliteit van leven en sterven en impact op naasten en zorgverleners. Het project is ook een mooi voorbeeld van samenwerking; in dit geval met de revalidatieafdeling van het Erasmus MC.

ELG-onderzoekers Jan Lavrijsen en Willemijn van Erp: ‘Samen met de subsidie van 300.000 euro voor ketenontwikkeling die afgelopen zomer verworven werd, kan het expertisenetwerk belangrijke stappen zetten in de kennisontwikkeling en verbetering van zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis.’
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer nieuws


Onderzoek Radboudumc: longen na COVID-19 herstellen in meeste gevallen goed Uitgebreide gezondheids­evaluatie drie maanden na herstel van COVID-19

25 november 2020

Bij ernstige COVID-19-patiënten herstelt het longweefsel in de meeste gevallen goed. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. Opvallende conclusie: patiënten die door de huisarts werden doorverwezen, herstellen slechter dan IC-patiënten.

lees meer

Nieuw inzicht in werking hydroxychloroquine ondergraaft het gebruik ervan bij COVID-19

23 november 2020

Het is onwaarschijnlijk dat hydroxychloroquine gunstig is bij het bestrijden van virale infecties, waaronder het coronavirus SARS-CoV-2. De bevindingen van Radboudumc-onderzoekers, al eerder gedeeld via MedRxiv, zijn nu gepubliceerd in Cell Reports Medicine.

lees meer

Patrick Jeurissen lid Wetenschappelijke Adviesraad voor Europese commissie over gezondheidszorgbeleid bij pandemieën

20 november 2020

De hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg is benoemd als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’. Deze commissie verdiept zich in gezondheidszorgbeleid in het licht van pandemieën.

lees meer

Een goed gesprek over de laatste levensfase loont

20 november 2020

Gesprekken over wat bewoners in verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames. Ook leiden deze gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

lees meer

Meer zeldzame ziektes opsporen door analyse in drie dimensies Gelderse en Europese bijdragen voor innovatief project Radboudumc, BioProdict en Vartion

19 november 2020

Met kunstmatige intelligentie, slimme rekenkracht en genetica meer diagnoses stellen bij patiënten met zeldzame ziektes. Dit innovatieve project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Gelderland met ruim een half miljoen euro.

lees meer