Nieuws Hoe ‘de beste marketingstunt ooit’ Thirona’s ambities in een stroomversnelling bracht

23 april 2021

Het AI For Life Center bundelt veel initiatieven rond kunstmatige intelligentie binnen de regio Nijmegen-Arnhem-Wageningen. Health, met het Radboudumc in een belangrijke rol, is daarbij een belangrijk thema.

Artificial Intelligence, kortweg AI, is hot in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen. Universiteiten, onderzoekscentra, maar ook het bedrijfsleven en start-ups hebben zich massaal gestort op toepassingen van deze belangrijke technologische ontwikkeling. Het AI For Life Center faciliteert regionale samenwerking tussen de organisaties, projecten en initiatieven rond kunstmatige intelligentie in de regio Nijmegen-Arnhem-Wageningen. Health is daarbij een belangrijk thema.

Marketingstunt

Thirona, een spinoff van Radboudumc, is één van de organisaties die binnen het ecosysteem van het AI for Life Center laten zien hoe groot de maatschappelijke impact van AI kan zijn. De Nijmeegse startup maakt, met bijna dertig vaste medewerkers en enkele tientallen studenten die op freelancebasis hulp bieden, een automatische analysetool voor medische beelden, zoals röntgenfoto’s en CT-scans. De software wordt ontwikkeld met deep learning en analyseert bijvoorbeeld long- en oogscans. Door corona is de ontwikkeling bij Thirona in een stroomversnelling gekomen, zegt medeoprichter en CEO Eva van Rikxoort.

'Het is niet zo dat we een andere koers zijn gaan varen, maar onze plannen voor de komende jaren hebben wel een enorme versnelling gekregen.' De directe reden? Het gratis beschikbaar stellen van de CAD4COVID-software aan de hele wereld, als hulpmiddel bij de bepaling of iemand daadwerkelijk een besmetting met corona heeft. 'Het was zo niet bedoeld, maar echt, achteraf gezien is dit de beste marketingstunt die we maar hadden kunnen bedenken.'

Lees ook het interview met Bram van Ginneken, mede-oprichter van Thirona: Radboudumc zet AI in om COVID-19 te herkennen op longbeelden

Vanaf dat moment nam het klinisch gebruik van Thirona’s oplossingen direct een grote vlucht, iets waar Van Rikxoort en haar team aanvankelijk jaren voor nodig dachten te hebben. 'We kregen direct veel feedback van de ziekenhuizen die onze software gingen gebruiken. Ze waren allemaal enorm te spreken over het gebruiksgemak en de resultaten. En nu weten ze ons dus ook te vinden voor niet-coronagerelateerde oplossingen. We gaan deze software dus zeker ook integreren in een groter product gericht op longziekten.' Lachend: 'Maar dat zal dan inderdaad niet meer gratis zijn.'

Regionaal & landelijk

Thirona heeft drie hoofdactiviteiten, waarvan vóór corona onderzoek voor de farmaceutische industrie de belangrijkste was. Daarnaast richt het bedrijf zich op de analyse van longziekten en van oogaandoeningen. Het bijzondere is dat van de ongeveer 400 klanten die Thirona met die activiteiten bediende, er maar één in Nederland zat: het Universitair Medisch Centrum Groningen. 'Maar daar gaat snel verandering in komen', belooft Van Rikxoort. 'Het CWZ in Nijmegen heeft al een belangrijke rol gespeeld bij CAD4COVID, maar voor ons is dat vooral een goede eerste stap. Dit jaar willen we echt ook in de rest van Nederland doorbreken.'

De ‘eigen’ regio is daarbij een mooie uitvalsbasis, met Lifeport als de economische profilering daarvan, weet Van Rikxoort. 'In deze regio is de band tussen academie, onderwijs en bedrijfsleven enorm sterk. Dat maakte het ook mogelijk dat een bedrijf als het onze überhaupt kon ontstaan. Er is een geweldige toegang tot talent, je kunt deze mensen aan je binden door ze de kansen te laten zien, maar omgekeerd geldt dat ook: studenten hebben hier alle kans om ons te overtuigen van hun ambitie en talent.'

Toch zijn er ook wel aspecten die nog beter kunnen, beseft ook Van Rikxoort. 'Waar we bijvoorbeeld nog geen oplossing voor hebben gevonden is de behoefte om pilots te draaien. Hoe weten bedrijven en bijvoorbeeld ziekenhuizen elkaar te vinden om samen pilots met de juiste doelgroep opzetten? We moeten nog beter leren om elkaar hiervoor te vinden. Ook letterlijk: het bij elkaar binnenwandelen is nog geen vanzelfsprekendheid.' 

Die behoefte geldt ook voor Thirona zelf. Contacten met andere start-ups zijn relatief beperkt. Uitzondering is Screenpoint Medical, dat eveneens AI-oplossingen voor de gezondheidszorg biedt en in hetzelfde gebouw zetelt als Thirona. 'We wisselen kennis uit over regelgeving bijvoorbeeld; je ziet toch dat we grotendeels tegen dezelfde soort uitdagingen oplopen.'

Ontmoetingsplek

En juist daar zou een fysiek AI for Life Center aan bij kunnen dragen, geeft Richard Dobbelmann, business associate bij The Economic Board en een van de initiatiefnemers aan: 'Komend jaar moet het AI for Life Center er komen te staan. Dan hebben we een fysieke plek waar iedereen terecht kan met vragen over Artificial Intelligence. Door te bellen, te mailen of gewoon door binnen te lopen. Mensen worden vervolgens in contact gebracht met de juiste personen en zo ontstaan uiteindelijk mooie samenwerkingsprojecten. Er zitten R&D-afdelingen van bedrijven, net als start-ups en scale-ups. Hoogleraren gebruiken het als uitvalsbasis en studenten ontmoeten er elkaar. Het wordt een plek waar je de energie en potentie van AI voelt.'

Bron: Innovation Origins

Meer nieuws


LUMO Labs en Oost NL investeren in Aiosyn Investering versnelt ontwikkeling AI-platform voor diagnostiek

4 februari 2022 Aiosyn, een spin-off van het Radboudumc, heeft een investering ontvangen van LUMO Labs. Oost NL is co-investeerder. lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021 TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen. lees meer

Digitale workflow essentieel opstapje voor de AI-patholoog Zevende aflevering podcast AI for Life

28 juni 2021 In de zevende aflevering van de podcast 'AI for Life' staat het onderwerp computational pathology centraal. lees meer

Microbioom draagt mogelijk bij aan meer ziekte bij minderheids­groepen Relatie tussen darmmicrobioom en gezondheid is meer dan onderbuikgevoel

15 juni 2021 Verschillen in de socio-economische achtergrond en het leefmilieu van mensen kunnen leiden tot een ander ziekteverloop en ongelijke kansen op een goede gezondheid. lees meer

Scherpere, selectievere MRI-scan geeft robot meer precisie mee EFRO ondersteunt vernieuwend project in Health-sector Gelderland

1 juni 2021 De twee Gelderse bedrijven Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils hebben met het Radboudumc ruim een miljoen euro subsidie ontvangen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-Oost). lees meer

Miljoenen voor kennis- en investeringsconsortium op het gebied van AI

24 maart 2021 Een kennis- en investeringsconsortium met het Radboudumc heeft acht miljoen euro subsidie gekregen om innovatie op het gebied van Artificial Intelligence (AI) versneld naar de markt te brengen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet