Nieuws Michiel Schreuder benoemd tot hoogleraar Kindernefrologie

18 maart 2021

Met ingang van 16 januari 2021 is kindernefroloog Michiel Schreuder benoemd tot hoogleraar Kindernefrologie aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Hij zal zich bezighouden met onderzoek naar zeldzame nierziekten, in het bijzonder het nefrotisch syndroom en aangeboren aandoeningen van nieren en urinewegen.

Het onderzoek van hoogleraar kindernefrologie Michiel Schreuder zal zich richten op nierziekten bij kinderen. In het bijzonder onderzoekt hij het nefrotisch syndroom, een relatief zeldzame nierziekte die jaarlijks bij ongeveer 60 kinderen tussen de 4 en 10 jaar wordt ontdekt. De nieren filteren het bloed in het lichaam, zodat vocht met afvalstoffen ons lichaam kan verlaten. Bij kinderen met nefrotisch syndroom werkt het zogeheten glomerulaire filter niet goed. Hierdoor komen er te veel eiwitten in de urine van een kind terecht. Als dit gebeurt, houden kinderen teveel vocht en zout vast, waardoor hun gezicht of lichaam kunnen opzwellen en ze zich lamlendig voelen. Soms is het syndroom onderdeel van een andere nieraandoening, zoals een nierfilterontsteking.

Nierschade bij kinderen met één nier

Michiel F. Schreuder (1973, Heemskerk) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vervolgde zijn opleiding tot kinderarts aan het VU medisch centrum, en promoveerde in 2006 cum laude op zijn proefschrift “Safety in glomerular numbers. Consequences of intrauterine growth restriction on renal morphology, function and disease”. Tijdens zijn promotie onderzocht hij schade aan de nieren als er minder nierweefsel aangelegd is, zoals bij mensen met één nier. Nierschade bleek bij deze mensen vaker voor te komen dan over het algemeen werd gedacht. Dit onderzoek is de basis geweest voor het kantelen van de algehele publieke opinie, waardoor er nu meer aandacht is voor kinderen met één nier in plaats van twee. Met een Vidi-subsidie van de NWO onderzoekt hij de oorzaak van de nierschade bij deze kinderen.

Betere behandeling voor kinderen met nierziekten

Sinds 2009 werkt Michiel Schreuder als kindernefroloog in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Naast zijn zorg voor patiënten, is hij als universitair hoofddocent Kindernefrologie verantwoordelijk voor het neerzetten van wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor kinderen met een nierziekte te verbeteren. Met subsidies van onder meer de Nierstichting onderzoekt hij medicijngebruik bij kinderen met nieraandoeningen. Zo is bij het nefrotisch syndroom Prednison een veelgebruikt middel, met veel bijwerkingen. Binnen de RESTERN-studie kijkt hij met Europese collega’s of kinderen het medicijn korter kunnen gebruiken zonder dat de werkzaamheid ervan afneemt. Ook bij andere internationale projecten is hij vanuit het Radboudumc Expertisecentrum voor Zeldzame Nierziekten betrokken, omdat vrijwel alle aangeboren nieraandoeningen zeldzaam zijn. Door samen op te trekken, komen er meer data van patiënten beschikbaar voor onderzoek.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet