Nieuws Radboudprojecten open science ontvangen subsidie
27 oktober 2021

Het NWO Open Science Fund geeft 26 projecten, waaronder drie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. Het gaat om projecten gericht op vernieuwende manieren van (open) publiceren, het delen van FAIR data en software of projecten die bijdragen aan de cultuurverandering die nodig is om open science te realiseren.

‘Het Open Science Fund is een belangrijke volgende stap in het erkennen en waarderen van open onderzoekspraktijken’, aldus Caroline Visser, verantwoordelijk voor open science in de raad van bestuur van NWO. De gehonoreerde projecten bestrijken een breed spectrum van nieuwe open science praktijken. Rogier Kievit van het Radboudumc en Anita Eerland en Wilco Verberk van de Radboud Universiteit zijn betrokken bij drie van de zesentwintig projecten die de impuls ontvangen.

Robuuste, transparante methode voor het verbeelden van data:

Raincloudplots 2.0

Rogier Kievit, Radboudumc

Heldere communicatie van wetenschappelijke bevindingen is sterk afhankelijk van de manier waarop de gegevens worden verbeeld (datavisualisatie). Klassieke benaderingen zoals staafdiagrammen verdoezelen vaak de onderliggende data. “Om dit probleem het hoofd te bieden ontwikkelden we Raincloud plots”, zegt Rogier Kievit, hoogleraar Developmental Neuroscience aan het Radboudumc / Donders Instituut. “Het is een reproduceerbaar, esthetisch, statistisch robuust en wetenschappelijk transparant framework voor het visualiseren van data. Het is mooi om te zien hoe onze raincloudplots-methode al door duizenden mensen gebruikt en ook al door miljoenen mensen bekeken is.”

Dit project, uitgevoerd samen met Jordy van Langen, is gericht op het verbeteren van het visualisatiegereedschap en het uitbreiden van het gebruikersbestand door software-uitbreidingen, workshops, en integratie van raincloudplots binnen bestaande open-source statistische software (JASP). De innovatieve aanpak van de onderzoekers belooft de transparantie van datavisualisatie in een breed aantal wetenschappelijke disciplines te verbeteren door meer toegankelijke, transparante en statistisch gezien robuuste benaderingen voor datavisualisatie toegankelijk te maken.

Open Science Escape Room (OSER)

Anita Eerland, Radboud Universiteit

Om een echte cultuurverandering binnen de wetenschap teweeg te brengen is het cruciaal zoveel mogelijk wetenschappers hierbij te betrekken. Hoewel Open Science initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten, richten maar weinig zich op wetenschappers met beperkte ervaring of affiniteit met Open Science. Deze groep is natuurlijk het moeilijkst te bereiken en motiveren, maar is ook nodig om Open Science het ‘nieuwe normaal’ te maken. Dit project wil middels een online escape room juist deze wetenschappers spelenderwijs kennis laten maken met verschillende aspecten van Open Science, en hen betrekken bij de discussie rondom de implementatie van Open Science.

ShareTrait: a data portal for making trait data interoperable and reusable

Wilco Verberk, Radboud Universiteit

Er wordt steeds meer data verzameld over eigenschappen van soorten die het mogelijk maken om de relaties tussen soorten en hun omgeving beter te begrijpen. Een effectieve integratie van deze data ontbreekt echter, met name door onvoldoende standaardisatie en het niet rapporteren van meta-data.

In dit project willen de onderzoekers bestaande data over universele eigenschappen van dieren (energieverbruik, ontwikkeling en vruchtbaarheid) bijeenbrengen door geautomatiseerde conversie en standaardisatie van data en uitvraag van meta-data. Hierdoor kunnen individuele onderzoekers eenvoudig hun data toevoegen aan een gezamenlijke database. Hierdoor creëren ze een waardevolle resource voor andere onderzoekers en kunnen ze een synthese slag maken.

Impuls Open Science

Met het Open Science Fonds wil NWO een impuls geven aan het erkennen en waarderen van open science praktijken door het steunen van projecten van onderzoekers die voorlopers zijn (of willen zijn) in deze beweging. Onderdeel van de beoordeling was daarom ook het open science track record van de aanvragers, die voor 10 procent in de beoordeling meetelde.

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Medici op straat: Ook Nijmeegse artsen en verpleegkundigen de straat op

1 december 2021

In Rotterdam en Utrecht deden ze het al. Het afgelopen weekend zijn ook Nijmeegse artsen de straat op gegaan. Niet om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren, maar om het gesprek met hen aan te gaan en hen goed te informeren.

lees meer

T-Guard kan immuunsysteem resetten

1 december 2021

Al 20 jaar werkt het Nijmeegse Xenikos, een spin-off van het Radboudumc, aan een middel dat het afweersysteem kan resetten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet