Nieuws Vier TURBO-grants voor medisch-technisch onderzoek

19 oktober 2021

Vier TURBO-subsidies zijn vandaag toegekend aan onderzoekers van de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc voor vernieuwend technisch-medisch onderzoek. Met de subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken.

De vier gehonoreerde onderzoeken:

Microgeltechnologie om de vorming en functie van osteoclasten te beheersen (microCLAST) - Jeroen Leijten (UT) en Jeroen van den Beucken (Radboudumc)

Onze botten worden permanent opgebouwd en afgebroken, ook wel botvorming en botresorptie genoemd. De gezondheid en de regeneratie van onze botten zijn afhankelijk van de balans tussen botvorming en botresorptie. Osteoclasten, een type botcellen, staan bekend om hun rol bij botresorptie, maar ze lijken ook een rol te spelen in botvorming. In het microCLAST project ontwikkelen Jeroen Leijten (UT) en Jeroen van den Beucken (Radboudumc) een methode om osteoclasten te genereren, waarbij ze microfluïdica combineren met celbiologie. Het project biedt uiteindelijk een toolbox voor de ontwikkeling van in vitro botmodellen en constructies voor botregeneratie. Daarnaast willen ze de functie van osteoclasten in gezond en ziek bot ontrafelen, en het stimuleren van botregeneratie met cellen van een patiënt.

Organiseer jouw gezondheidsinnovaties - Erik Koffijberg (UT) en Janneke Grutters (Radboudumc)

In Nederland en wereldwijd worden jaarlijks vele nieuwe gezondheidsinnovaties ontwikkeld. Maar zelfs gezondheidsinnovaties waarvan bewezen is dat ze kosteneffectief zijn, worden vanwege organisatorische aspecten (zoals beschikbaarheid van personeel, logistiek en financiële afwegingen) vaak niet met succes geïmplementeerd. Erik Koffijberg (UT) en Janneke Grutters (Radboudumc) kijken in dit project naar vijf gezondheidsinnovaties die een breed scala aan technologieën bestrijken. Hierbij kijken ze welke rol en impact de organisatorische aspecten op de acceptatie en implementatie van de innovaties hebben gehad. Daarnaast brengen ze in kaart hoe het aanpakken van de verschillende organisatorische aspecten de voordelen van de innovaties in de kliniek kunnen vergroten. Deze studie levert hiermee een raamwerk op dat concrete ondersteuning biedt voor de beoordeling van gezondheidsinnovaties en hoe deze zo goed mogelijk ingezet kunnen worden in de zorgpraktijk.

Growing bone-on-chip - Pascal Jonkheijm (UT) en Nico Sommerdijk (Radboudumc)

Organ-on-chip en organoïden (ook wel mini-organen) zijn veelbelovende modellen om fysiologische en pathologische processen van weefsel te onderzoeken. Voor onderzoek naar botten loopt de ontwikkeling van deze modellen nog achter. Met dit TURBO-project, willen Pascal Jonkheijm (UT) en Nico Sommerdijk (Radboudumc) daar verandering in brengen. Doel van het project is om naar gezonde botvorming te kijken, en specifiek naar de rol die stamcellen spelen in de structuur en organisatie van bot. Daarvoor ontwikkelen zij een organoid-on-chip model om patiënt-specifieke mechanismen van genetische botaandoeningen te bestuderen. Daarmee kan ook het effect van potentiële therapieën worden onderzocht. De kennis van de UT rondom organ-on-chip ontwikkeling komt in dit project samen met de live-imaging technologie expertise in het Radboudumc.

Een translationele pijplijn om bloed-hersenbarrièredefecten bij autisme en daarbuiten beter te begrijpen - van Drosophila tot de BBB on-chip (TruBBBo) - Loes Segerink (UT) en Annette Schenck (Radboudumc)

Bijna drie procent van de kinderen in Nederland heeft autisme of een aanverwante stoornis. De exacte oorzaken hiervan zijn nog niet volledig duidelijk. Recent onderzoek bij fruitvliegjes naar genetische risicofactor voor autisme suggereert dat de bloed-hersenbarrière een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van een verstoord slaapritme, maar ook bij andere veelvoorkomende karakteristieken van autisme en gerelateerde neurologische ontwikkelingsstoornissen. Omdat onderzoek bij patiënten (te) invasief is, gaan Loes Segerink (UT), Kerense Broersen (UT) en Annette Schenck (Radboudumc) dit op een andere manier onderzoeken. Ze willen een bloed-hersenbarrière-on-chip model ontwikkelen, waarmee ze de ​​menselijke ziekte kunnen nabootsen en meer inzicht krijgen in de pathofysiologie van autisme en de fysiologische regulatie van slaap.

Beste Pitch

Naast de vier TURBO grants hebben Jakub Sikorkski (UT) en Michiel Warlé (Radboudumc) de prijs voor de beste pitch gewonnen voor hun project “ICECreAM: Infrastructuur voor vaatziektes  gebruik maken van klinisch relevante microrobots.” Dit project onderzoekt uitdagingen die samengaan met mimimaal invasieve behandeling van vaatziektes, waarbij minimaal invasieve robotische instrumenten hiervoor een oplossing kunnen bieden. Daarbij zijn die hopelijk in staat operatie protocollen te veranderen, welke veiliger en efficiënter zijn dan de huidige protocollen. 

Over TURBO

Het TURBO-programma is in 2017 van start gegaan en staat voor ‘Twente University RadBoudumc Opportunities’. Het sluit aan bij het TopFit-programma dat invulling geeft aan innovatieprofiel ‘Concepts for a Healthy Life’ van de regio Oost Nederland. Doel van een TURBO-subsidie is om een project voor te bereiden op het verwerven van grotere externe subsidies, zoals van nationale en Europese fondsen en bedrijven op het gebeid van gezondheidszorg en technologie.

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


René Penning de Vries nieuwe voorzitter bestuur Novio Tech Campus

16 februari 2022 René Penning de Vries is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Novio Tech Campus. Hij volgt Roel Fonville op. lees meer

T-Guard kan immuunsysteem resetten

1 december 2021 Al 20 jaar werkt het Nijmeegse Xenikos, een spin-off van het Radboudumc, aan een middel dat het afweersysteem kan resetten. lees meer

‘Minibreintjes’ kweken voor innovatief én individueel hersenonderzoek Drie onderzoeksartikelen illustreren potentie van nieuwe techniek

1 november 2021 ‘Minibreintjes’, gekweekt van huidcellen, vertonen een kenmerkend patroon van elektrische ontladingen. Dat patroon is anders bij mensen met een neurologische aandoening of verstandelijke beperking. lees meer

Radboudprojecten open science ontvangen subsidie

27 oktober 2021 Het NWO Open Science Fund geeft 26 projecten, waaronder drie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. lees meer

Ron Wevers wil genetische ziekten voorkomen op de Faeröer en in Nederland Zomerinterview in VOX door Ken Lambeets

20 juli 2021 Een ontmoeting met een jongen uit de Faeröer met een zeldzame genetische ziekte zette hoogleraar klinische chemie Ron Wevers aan het denken. Zou hij een systeem kunnen opzetten waarmee er geen kinderen met zware handicaps meer geboren worden op de eilandengroep? lees meer

Scherpere, selectievere MRI-scan geeft robot meer precisie mee EFRO ondersteunt vernieuwend project in Health-sector Gelderland

1 juni 2021 De twee Gelderse bedrijven Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils hebben met het Radboudumc ruim een miljoen euro subsidie ontvangen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-Oost). lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet