Nieuws Ruim 5 miljoen voor cel- en gentherapie

17 december 2021

Het nieuw nationaal platform DARE-NL heeft een subsidie van €5,3 miljoen ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Trudy Straetemans van het UMC Utrecht is de trekker van het platform. Immunoloog Harry Dolstra van het Radboudumc is een van de medeaanvragers. DARE-NL gaat de beschikbaarheid van celtherapie en gentherapie verbeteren. Zo kunnen meer patiënten gebruik gaan maken van deze innovatieve behandelingen.

Celtherapie is een behandeling met levende lichaamscellen. Meestal zijn dat cellen van het afweersysteem van de patiënt zelf. Deze afweercellen worden uit het bloed gehaald en moleculair bewerkt zodat ze kankercellen beter kunnen herkennen en vernietigen. Daarna krijgt de patiënt de bewerkte cellen per infuus weer toegediend. Van gentherapie is sprake als ook het DNA van de afweercellen wordt aangepast.

Veelbelovende behandelingen bereiken de patiënt nog niet
Celtherapie en gentherapie zijn veelbelovende behandelingen. Veel patiënten zijn na de therapie voor een langere tijd ziektevrij; sommige mensen genezen zelfs helemaal. Vooral voor patiënten die niet veel behandelopties hebben, kunnen deze therapieën een nieuw perspectief bieden. Ondanks deze grote belofte zijn er op dit moment niet veel cel- en gentherapieën voor patiënten beschikbaar. In Nederlands zijn het er slechts een paar. 
Veel cel- en gentherapieën stranden namelijk in hun ontwikkeling en bereiken de patiënt niet. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals de complexe werking van de therapie en de veiligheid ervan. Wat ook een rol speelt is dat de kennis en ervaring over Nederland versnipperd is, er nog weinig gekwalificeerd personeel is opgeleid en dat de wet- en regelgeving ingewikkeld is.

Een nationale infrastructuur om cel- en gentherapie sneller beschikbaar te maken
Het nieuw nationaal platform DARE-NL gaat hier verandering in brengen. Het platform brengt alle kennis en kunde op het gebied van cel- en gentherapie samen in 1 nationale infrastructuur. DARE-NL is een kennisnetwerk, een platform voor grondstoffen en technologieën, en het zorgt ervoor dat patiënten gebruik kunnen maken van cel- en gentherapie. 
DARE-NL bestaat uit gerenommeerde onderzoekers uit alle acht universitair medische centra, het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek, Sanquin Research en de Universiteit Utrecht. Tumorimmunoloog dr. Trudy Straetemans van het UMC Utrecht is projectleider en dr. Harry Dolstra, immunoloog bij het laboratorium voor hematologie van de afdeling laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc, prof. dr. Edwin Bremer van het UMCG en dr. Inge Jedema van het Nederlands Kanker Instituut zijn de andere drie initiatiefnemers van het platform. 
Met deze krachtenbundeling wordt de ontwikkeling en productie van nieuwe celtherapieën en gentherapieën eenvoudiger en sneller gemaakt. Zo slaat het platform de brug tussen een nieuw idee en de klinische implementatie ervan en kunnen in de toekomst meer mensen met kanker profiteren van deze veelbelovende behandelingen.

De onderzoekers staan in de startblokken
Met de subsidie van KWF kan DARE-NL meteen van start gaan. De eerste stap is het inventariseren van al beschikbare kennis en het opzetten van een landelijk IT-platform om informatie te kunnen verzamelen en delen. Daarnaast zal gewerkt worden aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van ondersteunende sub-platforms voor de uitwisseling en harmonisatie van materialen, processen, kennis en het opleiden van personeel.
Meer info in KWF-rapport: Cel- en gentherapie naar de oncologische klinische praktijk

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


ERC-toekenningen per land, per universiteit en per domein Rathenau Instituut zet gegevens op een rij

5 april 2022 Bij de toegekende subsidies van de European Research Council (ERC) zijn het Radboudumc en de Radboud universiteit een goede Nederlandse middenmoter lees meer

In het Citylab komen wetenschap en publiek samen

28 maart 2022 Het Citylab Nijmegen, een samenwerking tussen het Donders Instituut en het muZIEum, is een onlangs geopend ervaringsmuseum over zien en niet zien. lees meer

De impact van sociale media op het welzijn gedurende de adolescentie

28 maart 2022 Meisjes en jongens zijn op verschillende momenten in de adolescentie mogelijk kwetsbaarder voor de negatieve effecten van sociale-mediagebruik, schrijft een internationaal onderzoeksteam, onder wie Rogier Kievit van het Radboudumc. lees meer

Naar optimale belasting van het kniegewricht bij artrose

24 maart 2022 Een consortium onder leiding van Erasmus MC en met deelname van het Radboudumc heeft bijna 9 miljoen ontvangen van NWO/NWA voor onderzoek naar de optimale belasting van gewrichten bij mensen met artrose. lees meer

Spreekt Siri straks Fries? Tiende podcast AI for Life

4 maart 2022 Spraakherkenning staat centraal in de tiende aflevering van de podcast 'AI for Life'. lees meer

René Penning de Vries nieuwe voorzitter bestuur Novio Tech Campus

16 februari 2022 René Penning de Vries is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Novio Tech Campus. Hij volgt Roel Fonville op. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet