Nieuws ERC-toekenningen per land, per universiteit en per domein

5 april 2022

De Europese Onderzoeksraad (ERC, European Research Council) stimuleert wetenschappelijke excellentie in Europa door onderzoekers in alle domeinen met elkaar te laten concurreren. In deze datapublicatie heeft het Rathenau Instituut gekeken naar de tien landen met de meeste ERC-beurstoekenningen, naar het aantal toekenningen van de Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants aan Nederlandse universiteiten/medische centra en naar het honoreringspercentage van ERC-beurzen per domein. In vergelijking met andere landen doet Nederland het heel goed. Binnen Nederland zijn het Radboudumc en de Radbouduniversiteit een goede middenmoter. In het voor het Radboudumc belangrijke Life Sciences-domein is het honoreringspercentage de laatste twee jaar gestegen.

Nederland staat met 947 ERC-beurstoekenningen op de vierde plek in Europa. De Universiteit van Amsterdam haalde de meeste ERC-beurzen binnen van de Nederlandse universiteiten. Ten opzichte van het Europees gemiddelde scoort Nederland goed in de domeinen 'Physical Sciences & Engineering' en 'Social Sciences & Humanities'.
De ERC financiert zowel jonge, startende onderzoekers (ERC Starting Grants), als reeds gevestigde wetenschappers (ERC Consolidator Grants) en ervaren onderzoeksleiders (ERC Advanced Grants). Daarnaast is er de ‘ERC Proof of Concept’ (max. € 150.000), bedoeld om ERC-beurshouders te helpen de kloof te overbruggen tussen onderzoek en commercialisatie, en de 'ERC Synergy', bedoeld om samenwerking te stimuleren. Vanwege het andere karakter van deze beurzen, zijn ze niet in deze datapublicatie meegenomen.

Hoe ziet de beursverdeling eruit voor de tien landen met de meeste ERC-beurstoekenningen?

Bron: Cordis database voor FP7 en H2020 (toekenningen van call jaren 2007 t/m 2020 zijn meegenomen)
Notities: Alleen de co√∂rdinatoren van de beurzen zijn meegenomen in de vergelijking. 

Nederland is zeer succesvol in het binnenhalen van Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants en staat met 947 beurstoekenningen op een vierde plek. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk behaalden meer ERC-beurzen. Gezien de grootte van Nederland is dit een zeer goede prestatie. In totaal zijn er 10.902 beurzen gegeven; Nederland ontvangt daar dus 8,7% van. 

Hoeveel en welk type ERC-beurzen zijn er toegekend aan Nederlandse universiteiten?

Bron: Cordis database voor FP7 en H2020 (toekenningen van call jaren 2007 t/m 2020 zijn meegenomen)
Notities: De categorie overig bestaat met name uit KNAW- en NWO-instituten en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Alleen de co√∂rdinatoren van de beurzen zijn meegenomen in de vergelijking. 

Het aantal ERC-toekenningen per Nederlandse universiteit verschilt sterk. De verschillen tussen universiteiten hebben onder andere te maken met de omvang van de universiteit en het al dan niet hebben van een universitair medisch centrum (umc). De UvA verkreeg verreweg de meeste ERC-beurzen, ongeveer dertien keer zoveel ERC-beurzen als de Tilburg University.
 
Wat is er ERC-honoreringspercentage van Nederland in vergelijking met het Europese gemiddelde, per domein?

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Notities: 2019 is exclusief gegevens Advanced Grants.

Ten opzichte van het Europees gemiddelde scoort Nederland in de afgelopen jaren goed in de domeinen 'Physical Sciences & Engineering' en 'Social Sciences & Humanities'; het Nederlandse honoreringspercentage ligt gemiddeld 6% hoger dan in Europa. Ook in het Life Sciences-domein is het honoreringspercentage de laatste twee jaar gestegen. In het achterliggend bestand zijn meer cijfers te vinden per domein en per type grant.

Bron: Rathenau Instituut

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


In het Citylab komen wetenschap en publiek samen

28 maart 2022 Het Citylab Nijmegen, een samenwerking tussen het Donders Instituut en het muZIEum, is een onlangs geopend ervaringsmuseum over zien en niet zien. lees meer

De impact van sociale media op het welzijn gedurende de adolescentie

28 maart 2022 Meisjes en jongens zijn op verschillende momenten in de adolescentie mogelijk kwetsbaarder voor de negatieve effecten van sociale-mediagebruik, schrijft een internationaal onderzoeksteam, onder wie Rogier Kievit van het Radboudumc. lees meer

Naar optimale belasting van het kniegewricht bij artrose

24 maart 2022 Een consortium onder leiding van Erasmus MC en met deelname van het Radboudumc heeft bijna 9 miljoen ontvangen van NWO/NWA voor onderzoek naar de optimale belasting van gewrichten bij mensen met artrose. lees meer

Spreekt Siri straks Fries? Tiende podcast AI for Life

4 maart 2022 Spraakherkenning staat centraal in de tiende aflevering van de podcast 'AI for Life'. lees meer

Digitale biomarkers laten arts zien hoe het echt met je gaat

6 januari 2022 Het Nijmeegse bedrijf Orikami ontwikkelt digitale biomarkers voor praktisch gebruik, onder meer in samenwerking met Radboudumc en Radboud Universiteit. lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021 Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet