Nieuws Subsidies voor wetenschapscommunicatie in het Radboudumc

22 april 2021

Wetenschappers van het Radboudumc ontvangen twee KNAW-subsidies beide ter waarde van ieder 10.000 euro voor wetenschapscommunicatie. Het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ heeft de aanvragen van Academische Werkplaats Sterker op eigen benen en ParkinsonTV gehonoreerd. Het wordt toegekend aan onderzoeksgroepen die voortdurend niet-wetenschappers betrekken en informeren bij hun onderzoeksprocessen, de resultaten van onderzoek en het werk van wetenschappers.

Sterker op eigen benen

Het doel van de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen is om wetenschap laagdrempelig toegankelijk maken voor mensen met licht verstandelijke beperking door het uitvoeren van burgerwetenschap (citizen science) en wetenschapscommunicatie. De Academische Werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ zet het fonds in voor de verdere ondersteuning van zes promotieprojecten met klankbordgroepen en een inclusieve wetenschapscommunicatie redactie - die onder andere bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking – die communiceert over onderzoeken en de praktijk. De Academische Werkplaats voert dit in samenwerking uit met de beroepsvereniging van communicatieprofessionals Logeion en leden van de zorgorganisaties Pluryn en Aveleijn. Hoofdaanvrager is Kris Bevelander.

ParkinsonTV

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben dringend behoefte aan betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie. Om die reden is ParkinsonTV ontwikkeld: een live, interactief (kijkers kunnen vragen stellen en reacties geven) en online televisieprogramma voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten/mantelzorgers, en zorgverleners binnen de parkinsonzorg. Elke maand verzorgt ParkinsonTV vanuit een eigen studio een live uitzending van 45 minuten. Steeds staat steeds één relevant thema rondom parkinson centraal. Drie gasten gaan met elkaar in gesprek: een ervaringsdeskundige, een gespecialiseerde parkinsonneuroloog en een wetenschapper met speciale expertise rondom het thema. De onderwerpen worden vooraf bepaald door een redactieadviesraad met patiënten en hun naasten, waarmee gewaarborgd wordt dat de afleveringen altijd relevant zijn voor patiënten en het dagelijks leven. Ook springt ParkinsonTV in op de actualiteit, zo heeft de coronacrisis laten zien. Met deze subsidie zullen de wetenschappers de bekendheid vergroten en het concept verbreden. Hoofdaanvrager is Bas Bloem.

Over het fonds

Gewaardeerd!, in het leven geroepen door Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. De inzendingen voor het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd! tonen de grote omvang en diversiteit van wetenschapscommunicatie-activiteiten door wetenschappers in Nederland. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzetten.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


Huisartsgeneeskunde onderzoekt behandeling en aanhoudende klachten COVID-19 Subsidie ZonMw voor drie grote projecten

30 juli 2021 ZonMw heeft in totaal 4,3 miljoen euro toegekend voor onderzoek naar de behandeling van COVID-19 en de klachten die veel mensen daarna blijven houden (Long COVID). De onderzoeksgroep Huisartsgeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is mede-aanvrager van deze onderzoeksprojecten lees meer

Henk Schers benoemd tot hoogleraar Regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde

14 juli 2021 Onderzoek richt zich op innovaties in de samenwerking tussen zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet