Nieuws ZonMw subsidie voor Radboudumc-onderzoekers

1 februari 2021

Hoe reageren mensen met een verminderde weerstand, in het bijzonder nierpatiënten, op een COVID-19-vaccinatie? En hoe kunnen patiënten met perifeer arterieel vaatlijden geholpen worden aan de hand van DNA-onderzoek? Op deze twee vragen gaan twee verschillende onderzoeken van het Radboudumc antwoorden proberen te vinden. Deze studies worden mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

COVID-19-vaccinatie bij mensen met verminderde afweer

Onderzoekers Renate van der Molen en Dimitri Diavatopoulos (Laboratoriumgeneeskunde) en Marije Baas en Luuk Hilbrands (Nierziekten) gaan in een samenwerking met alle Nederlandse umc’s onderzoek doen naar de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin voor mensen met een verminderde afweer. ZonMw heeft hiervoor een bedrag van 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de studie waar het Radboudumc aan meedoet, de RECOVAC-studie (onder leiding van het UMC Groningen) wordt gekeken naar nierpatiënten. Voor hen is COVID-19 extra gevaarlijk en is een werkzaam en veilig vaccin van groot belang. In de klinische trials van vaccinontwikkelaars zijn patiënten met ernstig nierfalen en transplantatiepatiënten bijna niet meegenomen. Daarom worden er nu twee zaken onderzocht. Allereerst de reactie van het immuunsysteem en het klinisch beloop ná vaccinatie bij patiënten met ernstige nierschade (nierfunctie minder dan 30 procent), bij dialysepatiënten en bij niertransplantatiepatiënten. Daarnaast wordt gekeken naar de werkzaamheid op lange termijn en bijwerkingen van de vaccins in een groep dialyse- en niertransplantatiepatiënten.

Beter voorschrijven van bloedverdunners op basis van DNA-onderzoek bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Arts-onderzoekers en promovendi Loes Willems en Josephine Kranendonk zullen samen met vaat- en transplantatiechirurg Michiel Warlé, tevens hoofdonderzoeker, de GENPAD-studie opstarten. Voor de GENPAD-studie hebben zij van ZonMw een subsidie gekregen van 598.424 euro. De GENPAD-studie is een onderzoek naar het beter voorschrijven van bloedverdunners op basis van DNA-onderzoek bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (slagaderverkalking van de benen). Perifeer vaatlijden geeft een verhoogde kans op het krijgen van een hartinfarct, beroerte of andere hart- en vaatziekten. Om deze complicaties zoveel mogelijk te voorkomen krijgen patiënten standaard een bloedverdunner voorgeschreven, het medicijn Clopidogrel. Bij patiënten met bepaalde DNA-veranderingen werkt Clopidogrel minder goed. De GENPAD-studie kijkt of patiënten minder complicaties krijgen als de behandeling met de bloedverdunner wordt aangepast op de uitkomsten van het DNA-onderzoek van de patiënt. Mocht deze behandeling tot betere resultaten leiden, dan zal ook gekeken worden of deze werkwijze kosteneffectief is. Dit zal mogelijk leiden tot verandering van de huidige richtlijnen.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet