Nieuws Groot AI project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek privaat onderzoek
20 september 2021

NWO gaat twee consortia financieren met een looptijd van tien jaar. Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. “Een unieke kans om onze internationale toppositie in AI voor de gezondheidszorg in Nijmegen verder uit te bouwen”, zegt Bram van Ginneken, hoogleraar AI in het Radboudumc.

Het consortium ROBUST, gecoördineerd door Maarten de Rijke (UvA/ICAI), gaat met in totaal ruim 95 miljoen euro de komende tien jaar onderzoek uitvoeren naar betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI). Het is een groot publiek-privaat programma van 54 partners (21 kennisinstellingen waaronder 4 hogescholen, 23 bedrijven en 10 maatschappelijke organisaties) waarbij de ontwikkeling en toepassing van AI wordt onderzocht in uiteenlopende terreinen als de energiesector, de spoorwegen, de media, hightech industrie en de gezondheidszorg. Vooral de gezondheidszorg is met 8 van in totaal 17 AI-labs sterk vertegenwoordigd in het consortium. Van die 8 labs leidt het Radboudumc er 5. Een zesde lab zal komen bij de Radboud Universiteit. Daarmee is een derde van het project gesitueerd in Nijmegen. Elk lab krijgt tien promovendi, een vast staflid en ondersteuning door wetenschappelijk programmeurs. Ook krijgen ethische en maatschappelijke aspecten aandacht in het onderzoek van elk lab.

Voortzetting

“Voor het Radboudumc gaat om de uitbreiding van twee bestaande ICAI-labs”, zegt AI-hoogleraar Bram van Ginneken. “Een ervan is het Thira-lab, dat we samen met Thirona - een spin-off van het Radboudumc - en Delft Imaging enkele jaren geleden hebben opgericht. We gaan met tien promovendi nieuwe AI toepassingen bouwen, voor longziekten maar ook om bijvoorbeeld zwangerschapsecho’s in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. AI for Health is het andere lab, waarin we al langer samenwerken met de Radboud Universiteit. Een van de nieuwe partners binnen dit lab wordt Verily, een onderdeel van Google. Samen  gaan we onderzoeken hoe we AI kunnen gebruiken voor meer kennis van en een betere zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.”

 

Drie nieuwe labs

Samen met Abbott gaat de afdeling Cardiologie van het Radboudumc AI voor optische coherentietomografie (OCT) onderzoeken. Van Ginneken: “Het is een vrij nieuwe techniek om de kransslagaders van het hart veel beter in beeld te brengen. Maar het levert bergen met data op. Met AI willen we voorspellen welke patiënten veel risico lopen op een nieuw infarct zodat deze groep extra medicatie kan krijgen. Met Siemens Healthineers gaan we onderzoeken hoe MRI-beelden nog slimmer zijn te gebruiken, hoe we er nog meer informatie uit kunnen halen met AI. Het derde nieuwe lab zetten we op met MeVis Medical Solutions uit Duitsland, waar we al heel lang mee samenwerken. Met hen gaan we de software voor CT-longkankerscreening, die in het Radboudumc is ontwikkeld en inmiddels wereldwijd wordt gebruikt, verder ontwikkelen en mogelijk ook op andere medische gebieden toepassen. Het is geweldig dat we nu voor tien jaar de zekerheid van financiering hebben. Dit geeft ons de kans met een grote groep onderzoekers in Radboudumc de volgende generatie AI systemen voor de zorg te bouwen, en samen met onze partners uit de industrie in de praktijk te brengen.”

Medische AI

Het ROBUST consortium (Trustworthy AI-based systems for sustainable growth) is een publiek-privaat project, wat voor een belangrijk deel door de deelnemende bedrijven wordt gefinancierd. “Voor veel onderwerpen is zo’n substantiële bijdrage van het bedrijfsleven verkrijgen niet makkelijk”, zegt Van Ginneken. “Maar een bedrijf dat ‘medische AI’ op de markt wil brengen moet eigenlijk wel met ziekenhuizen samenwerken vanwege de noodzakelijke geanonimiseerde patiëntendata en de cruciale input van artsen die daarvoor nodig zijn. De algoritmen die we maken worden voortdurend verbeterd, opnieuw getraind en gevalideerd.”

AI-ecosysteem in Nijmegen

De toekenning van het ROBUST-project betekent een grote stimulering voor het AI-onderzoek van het Radboudumc. Er bestaan al veel contacten met bedrijven, die mede op basis van een goed track-record graag met het Radboudumc samenwerken. Bovendien bestaat er ruimte om via spin-offs zoals Thirona en Screenpoint Medical echt ‘impact on healthcare’ te genereren. “De verwevenheid van toponderzoek in het Radboudumc en de Radboud Universiteit, gelinkt aan de slagkracht van bedrijven, biedt ons de mogelijkheid een sterk en florerend AI-ecosysteem op te bouwen”, zegt van Ginneken.

 

Innovatie en Topsectoren

Een Langetermijnprogramma (KIC) geeft een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema of sleuteltechnologie. Met dit programma biedt NWO een duurzame financieringsmogelijkheid voor structurele samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen. NWO stelt hiervoor circa 80 miljoen euro beschikbaar in vier jaar tijd. Langetermijnprogramma’s vormen de strategische hoofdlijn van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC). Het onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. 

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Precisiegeneeskunde voor hersenaandoeningen Project BRAINMODEL ontvangt 4 miljoen subsidie van ZonMw

25 oktober 2021

In het project BRAINMODEL werken Radboudumc en VU Amsterdam met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen en bedrijven aan onderzoeksmethodes om ontwikkelingsstoornissen in de hersenen beter te kunnen genezen op basis van stamcellen.

lees meer

Christian Gilissen benoemd tot hoogleraar Genoom Bioinformatica

22 oktober 2021

Christian Gilissen is per 1 oktober 2021 benoemd tot hoogleraar Genoom Bioinformatica aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit.

lees meer

Landelijke actiedag cao - 26 oktober Radboudumc doet ook mee

21 oktober 2021

Dinsdag 26 oktober organiseren de FNV, CNV, LAD en FBZ een landelijke actiedag voor een betere cao in de acht Nederlandse umc’s. En dit keer doet ook het Radboudumc mee. 21 afdelingen draaien op deze dag zondagsdiensten.

lees meer

Vier TURBO-grants voor medisch-technisch onderzoek

19 oktober 2021

Vier TURBO-subsidies zijn vandaag toegekend aan onderzoekers van de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc voor vernieuwend technisch-medisch onderzoek. Met de subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken.

lees meer