Nieuws Klimmendaal en Radboudumc bekrachtigen jarenlange samenwerking

28 maart 2022

Klimmendaal Revalidatiespecialisten en het Radboudumc tekenden onlangs een overeenkomst waarmee ze een jarenlange samenwerking bekrachtigen. Klimmendaal en het Radboudumc versterken elkaar al 25 jaar op het gebied van zorg, opleidingen, onderzoek en innovatie. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst geven de organisaties invulling aan de gezamenlijke ambitie om doorlopende kennisontwikkeling en innovatie in de (revalidatie)zorg te bevorderen. 

Klimmendaal en het Radboudumc werken beide actief aan het vernieuwen van de gezondheidszorg. Zij delen de missie en ambitie om voorop te lopen in het vormgeven van een duurzame gezondheidszorg die van hoge kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Hoewel beide organisaties dat doen vanuit de eigen context, eigenheid en identiteit, zijn de visies opvallend gelijkluidend. De lange historie van samenwerking in het opleiden van revalidatieartsen en onderzoek dragen daaraan bij. Speerpunten hierbij zijn revalidatie bij spierziekten, cognitieve revalidatie en wetenschappelijk onderzoek gericht op participatie door mensen met fysieke en mentale beperkingen.

Sterke revalidatiezorg in Oost-Nederland

Patiënten in de regio Oost-Nederland zullen met deze intensievere samenwerking tussen onderzoekers, zorgprofessionals, docenten en studenten nog sneller toegang krijgen tot de laatste inzichten in revalidatiezorg, dicht(er)bij huis. 
Martijn Kuit, raad van bestuur Klimmendaal: “We bundelen de krachten op het terrein van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/opleidingen. Hiermee versterken we de (medisch-specialistische) revalidatiezorg voor patiënten van alle leeftijden in de hele regio, in goede samenwerking met andere netwerkpartners zoals de Sint Maartenskliniek.”

Voor de patiënt

Klimmendaal en het Radboudumc werken samen om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. Eén van de patiënten die gebruik heeft gemaakt van deze samenwerking is Bas Wijnen (31). Hij lag na een herseninfarct drie weken in het Radboudumc en startte daar zijn revalidatie. Daarna vervolgde hij zijn revalidatietraject bij Klimmendaal. Hij volgde daar een aanvullend arbeidsrevalidatietraject en verkende de mogelijkheden om weer zo goed mogelijk aan het werk te kunnen. Bas: “Ik heb daar enorm veel aan gehad door de ‘warme’ overdracht tussen het Radboudumc en Klimmendaal.” Bas heeft zijn leven inmiddels, volgens eigen zeggen “heropgebouwd in plaats van opgepakt”. Vóór zijn herseninfarct was Bas docent. Nu geeft hij gastlessen op de universiteit en het ROC en deelt hij zijn verhaal met artsen en verpleegkundigen in opleiding.  

Optimaliseren van participatie

In de afgelopen jaren hebben Klimmendaal en het Radboudumc al diverse succesvolle projecten en onderzoeken gerealiseerd. Zo werd een richtlijn voor logopedische behandelingen ontwikkeld, de ketenzorg voor jonge patiënten na een beroerte (CVA - cerebrovascular accident) verbeterd en is na gezamenlijk onderzoek een revalidatieprogramma ontwikkeld voor patiënten met een spierziekte en chronische vermoeidheid. Een belangrijk gemeenschappelijk thema is het betrekken van patiënten bij onderzoek, onderwijs en zorg, bijvoorbeeld door mee te denken en mee te beslissen over hun eigen behandelplan.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Radboudumc zet in op specialistische kindertraumazorg met nieuw expertisecentrum Zwaargewonde kinderen direct op de juiste plek voor passende zorg

19 april 2023

Het Radboudumc start met het Expertisecentrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg speciaal gericht op traumazorg voor kinderen bij zwaar letsel en de gevolgen daarvan voor het kind en het gezin.

lees meer

Meer aandacht voor het vrouwenhart Zorg dichterbij de patiënt

9 maart 2022

Kennis van het vrouwenhart dichter bij de patiënt door verdere samenwerking met Maasziekenhuis Pantein

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet