Nieuws Koninklijke onderscheiding voor dr. Bert de Swart

3 maart 2023

Op vrijdag 3 maart ontving dr. Bert de Swart, hoofd van de sectie Logopedie van de afdeling Revalidatie en universitair hoofddocent aan het Radboudumc, een koninklijke onderscheiding uit handen van mw. drs. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Cuijk. Dr. De Swart ontving deze onderscheiding na afloop van zijn afscheidssymposium ’40 jaar in beweging’ ter gelegenheid van zijn pensionering. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dr. Bert de Swart is gedurende zijn gehele carrière actief geweest in de drie academische kerntaken. Hij heeft als clinicus het leven van talloze patiënten verlicht, als docent vele studenten opgeleid en geïnspireerd, en als onderzoeker bijgedragen aan een groot aantal promoties en wetenschappelijke artikelen. In elk van deze rollen wordt hij zeer gewaardeerd door collega's binnen en buiten het Radboudumc. Daarbij trad hij zelden op de voorgrond.

‘Een bescheiden en dienstbaar leider met oog en een groot hart voor de ontwikkeling van anderen.’

Grote rol in samenwerking Radboudumc-HAN

Een grote rol speelde De Swart in de onderwijskundige en strategische samenwerking tussen het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Dat deed hij in zijn rol als lector Neurorevalidatie. Hij was het die de zogenoemde ‘koppelstructuur’ in het leven riep. Hierbij verbond hij een clinicus-paramedicus van het Radboudumc voor meerdere jaren met een docent-paramedicus van de HAN. Op deze manier konden zij van elkaar leren, samen onderwijs ontwikkelen én samen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Deze koppelstructuur was uniek voor Nederland en heeft vele jaren bestaan tot het moment waarop de onderwijs- en onderzoekssamenwerking zo stevig stond dat deze niet meer nodig was. 

De Swart ontwikkelde ook  de eerste interdisciplinaire hbo-master Neurorevalidatie. Dit heeft landelijk in het paramedische werkveld geleid tot een sterke uitstraling van de samenwerking Radboudumc-HAN.

Vooruitziende blik

De Swart is van 1988 tot heden in diverse rollen leidinggevende geweest van de sectie Logopedie en van de paramedische disciplines in ons umc. Zijn vakgroep Logopedie werd hierbij een van de sterkste in Nederland voor volwassen en kinderen. Ook leverde hij een grote bijdrage aan interdisciplinaire en transmurale samenwerkingen. Daarin had hij, gezien de huidige visie van het Radboudumc, een vooruitziende blik. 

Hij heeft, direct en indirect, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meerdere Expertisecentra van het Radboudumc: in het bijzonder de Expertisecentra voor Spierziekten, voor Zeldzame en Erfelijke Bewegingsstoornissen, en voor Hoofd-, Hals-, en Speekselkliertumoren. Daarnaast heeft hij 20 jaar als docent een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ParkinsonNet, onderdeel van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen.

Voice Trainer

Een bijzondere bijdrage van De Swart is de ontwikkeling van de Voice Trainer, een techniek om de verstaanbaarheid van parkinsonpatiënten succesvol te verbeteren met de zogenoemde Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Door luider te spreken en tegelijk de stem laag te houden is het spreken direct beter verstaanbaar. Deze behandeltechniek wordt al meer dan 30 jaar in Nederland en inmiddels ook in het buitenland gebruikt. 

Onderzoek

Op onderzoeksgebied lag de focus vooral op het gebied van toepassingsgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid in de patiëntenzorg. Deze onderzoeken droegen ook bij tot kwaliteitsverbetering van de zorgverlening in de vorm van bruikbare producten zoals screenings- en onderzoeksinstrumenten, richtlijnen, protocollen en evidence based interventies. Patiënten met de spraakstoornis dysartrie, slikstoornis dysfagie en/of communicatieproblemen ten gevolge van neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen vormden zijn belangrijkste onderzoeksgroep. 

Door de uitmuntende wijze waarop dr. De Swart vorm gegeven heeft aan zijn rol als clinicus, docent én wetenschapper, gecombineerd met zijn pioniersrol in interdisciplinaire en transmurale zorg, en zijn niet aflatende focus op zorgverbetering en -vernieuwing is hij een voorbeeld voor velen. 

Het Radboudumc feliciteert dr. Bert de Swart met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
lees meer

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Radboudumc zet in op specialistische kindertraumazorg met nieuw expertisecentrum Zwaargewonde kinderen direct op de juiste plek voor passende zorg

19 april 2023

Het Radboudumc start met het Expertisecentrum voor Kindertrauma en -brandwondenzorg speciaal gericht op traumazorg voor kinderen bij zwaar letsel en de gevolgen daarvan voor het kind en het gezin.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet