Nieuws Negen miljoen euro subsidie voor bevolkingsonderzoek met thuistesten

22 februari 2022

Het project Check@Home ontvangt bijna negen miljoen euro subsidie van NWO, de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en private partners. In het project werken partijen, waaronder ziekenhuizen, huisartsen en universiteiten, samen aan een groot landelijk onderzoek naar vroege opsporing van ziekten met thuistesten. Het gaat daarbij om hart-, vaat- en nierziekten, en diabetes type 2. Het Radboudumc is partner in het project en co├Ârdineert in de regio Arnhem de studie samen met Rijnstate.

In Nederland bestaat momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak voor vroege opsporing van diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en chronische nierschade. Veel mensen weten niet dat ze deze aandoeningen hebben, omdat ze geen duidelijke symptomen ervaren. Wanneer deze ziekten niet in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, kunnen ze leiden tot ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen. Deze complicaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving en vroegtijdige sterfte.

Thuistesten

Het project Check@Home, dat nu negen miljoen euro subsidie ontvangt, heeft als doel: opzetten van een nieuw bevolkingsonderzoek, waarbij iedereen in ons land tussen de 50 en 75 jaar zelf thuis kan testen of ze mogelijk deze aandoeningen hebben. In dit project worden in totaal 160.000 mensen uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. De thuistesten bestaan uit een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van ziekte volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum.

Pim Assendelft, hoogleraar Preventie in de zorg, is betrokken vanuit het Radboudumc: “Met dit nieuwe bevolkingsonderzoek verwachten we dat we de groei van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade, de komende tien jaar met een kwart verlagen. Wanneer we de ziekte kunnen vaststellen kunnen we mensen helpen met gerichte leefstijladviezen, en waar nodig medicatie. Zo verbeteren we de kwaliteit van leven en participatie in de samenleving enorm, terwijl we de zorgkosten sterk verlagen, omdat we erger voorkomen.”

Gezonder leven

Radboudumc neemt samen met Rijnstate de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de studie in de regio Arnhem. Daarnaast leidt Assendelft binnen het project een groot werkpakket, dat zich richt op optimalisatie van het traject na een positieve uitslag van een thuistest. “Dat doen we onder andere door te kijken naar de meerwaarde van een centrale opvang waarmee we de huisartsen ontlasten, en door veel aandacht voor leefstijlbegeleiding. Artsen geven graag pillen, maar soms zijn leefstijladviezen zinvoller, zeker bij de aandoeningen in dit project. Ook daarmee kunnen we de zorg ontlasten.” TU Twente levert hierbij een belangrijke bijdrage.

Assendelft werkt al jaren aan preventie en vroegtijdig opsporen van ziekte, onder andere binnen het regionale TOPFIT-programma, gericht op gezond leven. “Mede dankzij deze regionale samenwerking zijn we een aantrekkelijke consortiumpartner voor een mooi en groot project als Check@Home.”

 

Meer informatie over deelname

Helaas kunnen geinteresseerden zich niet vrijwillig aanmelden voor deelname aan deze studie. Het onderzoek wordt op vier locaties uitgevoerd, en pas in 2024 is dat in de gemeente Arnhem. Daar worden de mensen die mee kunnen doen actief opgeroepen, dat is vanwege de doelen van het onderzoek zo bepaald.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet