Nieuws Paul van der Nat benoemd tot hoogleraar Waardegedreven zorg

21 december 2022

Paul van der Nat is benoemd tot hoogleraar Waardegedreven zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Hij combineert deze leerstoel met zijn rol als programmamanager in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Ook is hij als manager wetenschapsontwikkeling verbonden aan Santeon, het samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius.  

Waardegedreven zorg betekent dat de zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt, gebaseerd op de behoeften van de patiënt zelf. Dit vraagt een andere manier van werken dan tot nu veelal gebeurt. In zijn rol als programmamanager in het St. Antonius Ziekenhuis houdt Paul van der Nat zich bezig met het doorontwikkelen en verankeren van waardegedreven zorg in het ziekenhuis. Om de zorg toekomstbestendig te maken, is verandering nodig: ‘We hebben onvoldoende zicht op de kwaliteit en kosten van de zorg die we leveren, patiënten ervaren maar al te vaak dat verschillende zorgverleners, afdelingen en organisaties om hun heen niet goed met elkaar samenwerken en we krijgen in de zorg betaald op een manier die alleen maar het leveren van meer zorg stimuleert.’

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Het gaat wat betreft Van der Nat om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Daarom gaat hij de komende jaren met zijn onderzoek aan de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc bijdragen aan veranderingen in de organisatie van zorg die ten goede komen aan waardegedreven zorg. Dit sluit volledig aan bij de ambitie van het Radboudumc om waardegedreven werken te faciliteren en realiseren. Van der Nat: ‘Afdelingen zijn soms silo's, waarbij behandelaars van één en dezelfde patiënt elkaar en elkaars werk nauwelijks kennen. Dat wil ik veranderen. We moeten veel meer vanuit specifieke aandoeningen werken en behandelen. Dit komt de zorg ten goede.’ 
 
Van der Nat, die als hoogleraar van het Radboudumc ook verbonden blijft aan het St. Antonius en Santeon, realiseert zich dat deze veranderingen veel vragen van zorgverleners. ‘De rol van verpleegkundigen en medisch specialisten verandert, maar ook die van leidinggevende functies. Daar moeten we goed over nadenken. We moeten meer in multidisciplinaire teams werken, om zo patiënten beter te kunnen helpen en de waarde voor die patiënt centraal te stellen. Daar wil ik me in mijn onderzoek op richten.’ 

Integraal Zorgakkoord

Zijn onderzoek en vakgebied sluiten nauw aan bij het Integraal Zorgakkoord van het Ministerie van Volksgezondheid. Doel van dit akkoord is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. ‘Daaruit blijkt wel dat de thematiek actueel is. Een belangrijk element van waardegedreven zorg is dat we ervaren dat het werkplezier van verpleegkundigen en medisch specialisten erdoor omhoog gaat.  Dit element wordt niet vaak genoemd, maar valt niet te onderschatten in een tijd van toenemende werkdruk en personeelstekorten.’  

Loopbaan

Van der Nat (Amsterdam, 1978) studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op onderzoek aan een deeltjesversneller in Hamburg, waarin hij de spinstructuur van protonen onderzocht (titel proefschrift: "Transversity in two-hadron fragmentation"). Daarna was hij één van de initiators van Meetbaar Beter, waar hij werkte als manager tot de fusie met de Nederlandse Hart Registratie. Vanaf 2012 werkt Van der Nat in het St. Antonius Ziekenhuis. Ook is hij sinds 2022 manager wetenschapsontwikkeling bij Santeon, het samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. Hij is, als pionier op het gebied van waardegedreven zorg, medeauteur van het boek "Waardegedreven Zorg: Droom of Werkelijkheid?". Van der Nat is met ingang van 1 december 2022 benoemd tot hoogleraar Waardegedreven zorg voor een periode van drie jaar.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet