Nieuws Radboudumc ontvangt subsidie uit Nationaal Groeifonds

19 april 2022

Het Nationaal Groeifonds kent grote subsidies toe aan drie consortia waar het Radboudumc deel van uitmaakt. Oncode-PACT, PharmaNL en Biotech Booster ontvangen bedragen variërend van tachtig tot 325 miljoen euro. Doel van het Groeifonds is duurzame groei te realiseren en innovaties verder te brengen. Lees hier meer over de drie projecten waarbij het Radboudumc betrokken is. 

Biotech Booster: verder brengen van biotechnologische innovaties

Biotech Booster verenigt een unieke publiek-private coalitie van universiteiten, academisch medisch centra, hogescholen en het bedrijfsleven. Deze coalitie gaat kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Binnen Biotech Booster bouwen onderzoekers en ondernemers samen aan voorstellen, waardoor kennis en expertise van beiden gelijktijdig beschikbaar zijn. Ondersteuning is maatwerk zodat de voorstellen de beste kans hebben maximale economische en maatschappelijke impact te maken. Het idee en het team krijgen tijd en ruimte om te groeien wat resulteert in nieuwe producten en nieuwe ondernemers. Zodra een idee robuust genoeg is, ondersteunen de betrokken ondernemers het team bij het vinden van partners, voor doorgroei via een start up of als onderdeel van een bestaand bedrijf. 

Biotech Booster ontvangt een investeringsimpuls van maximaal 246 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro voor de eerste fase, en een voorwaardelijke toekenning van 196 miljoen euro voor de rest van de looptijd. Het draagt hiermee concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken. Het Radboudumc focust zich binnen dit project op RNA-technieken die ons meer kennis geven over diagnostiek, therapie-ontwikkeling en behandeling van zeldzame ziekten.

Oncode-PACT: ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen

De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt gemiddeld tien tot vijftien jaar, gerekend vanaf de eerste wetenschappelijke inzichten tot het moment dat patiënten er toegang toe hebben. Het komt te vaak voor dat aan het einde van dit langdurige ontwikkelproces het kandidaat-geneesmiddel niet effectief genoeg blijkt, of om andere redenen niet bij de juiste patiënt terecht komt. Het huidige ontwikkelproces van kankermedicijnen is kostbaar, duurt te lang, werkt doorgaans maar bij een deel van de patiënten en de patiënt die nú ziek is, is er niet mee geholpen. Oncode-PACT wil oplossingen bieden voor deze problemen.

Het Nationaal Groeifonds investeert in totaal 325 miljoen euro in het plan van Oncode-PACT om het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen. Oncode-PACT gaat met deze financiering waardevolle kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkelen en zo eerder bij patiënten brengen. Dit verbetert de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en versterkt het toekomstige economische verdienvermogen van Nederland. Harry Dolstra (Laboratoriumgeneeskunde) en Jolanda de Vries (Tumor Immunologie) van het Radboudumc zijn betrokken bij het project.

PharmaNL: investeren in ontwikkeling en beschikbaarheid van medicatie

PharmaNL gaat investeren in de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen, met name voor technische faciliteiten. De voorwaardelijke toekenning van tachtig miljoen euro betekent een belangrijke impuls voor nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel innovatieve therapieontwikkeling als innovaties van productietechnologieën voor geneesmiddelen. Ook draagt PharmaNL bij aan een toename van medicijnproductie op Nederlandse bodem en de aantrekkelijkheid van Nederland als farmaceutisch vestigingsland.

 

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop rechts boven in de blauwe balk en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet