Nieuws Subsidie voor onderzoeken naar magnesiumtekort, malaria en ADHD

1 juli 2022

Onderzoekers van het Radboudumc ontvangen verschillende subsidies van de NWO voor hun wetenschappelijk onderzoek. Jeroen de Baaij en Felix Hol ontvangen beiden een Vidi voor hun onderzoek, respectievelijk naar magnesiumtekort bij diabetes type 2 en naar malaria. Martine Hoogman en Jeanette Mostert ontvangen gezamenlijk een NWA-WECOM subsidie voor communicatie over ADHD.   

De nier in beeld: magnesiumtekorten door genetische oorzaken en diabetes – Jeroen de Baaij 

Fysioloog Jeroen de Baaij ontvangt een Vidi-subsidie waarmee hij gaat onderzoeken hoe het kan dat zo’n tien tot dertig procent van de mensen met diabetes type 2 magnesiumtekort ontwikkelt. Dit tekort ontstaat doordat de nieren magnesium niet opnemen en het via de urine het lichaam verlaat. De Baaij wil met deze subsidie in het lab cellen ontwikkelen waarmee hij in kaart kan brengen wat er misgaat in de opname van magnesium, waarna hij het kan testen via dierexperimenten. Met deze kennis kan hij medicijnen testen om zo tot een behandeling voor deze grote groep patiënten te komen. Hij ontvangt een subsidie van 800.000 euro. 

Maken parasieten muggen beter in het overbrengen van malaria? – Felix Hol 

Biofysicus Felix Hol ontvangt een VIDI-subsidie voor malaria-onderzoek. Het lukt muggen extreem goed mensen ziek te maken door hen te bijten en met parasieten te besmetten. Hij wil onderzoeken hoe interacties tussen mug en parasiet de verspreiding van malaria beïnvloeden. Dit doet hij door middel van een gefabriceerde kunsthuid. Door hier muggen op los te laten wil hij in kaart brengen hoe de parasiet het bijtgedrag van de mug beïnvloedt. Zorgen sommige parasieten voor muggen met meer honger? Met behulp van film wil hij in kaart brengen hoe de muggen de bloedvaten van mensen kunnen vinden. Omdat de kunsthuid transparant is, is dit proces exact in beeld te brengen. Tot slot hoopt hij meer kennis te vergaren over hoe de parasiet, nadat de mug die uitspuugt, zich door de huid verplaatst naar de bloedbaan van de mens. Hij ontvangt een subsidie van 800.000 euro van de NWO.

Kennis over ADHD voor jongeren – Martine Hoogman en Jeanette Mostert 

Martine Hoogman en Jeanette Mostert (afdelingen Psychiatrie en Genetica) ontvangen een NWA-wetenschapscommunicatie subsidie van 50.000 euro voor het project ADHDplaza. Uit onderzoek blijkt dat de kennis over ADHD bij jongeren beperkt is, maar dat er wel grote behoefte is aan meer informatie. Om jongeren meer kennis te geven over ADHD hebben Hoogman en Mostert een consortium van Nederlandse ADHD-experts opgezet. Zij werkten hierbij samen met de Nederlandse organisatie voor mensen met ADHD, dyslexie en dyscalculie, Impuls & Woortblind. In hun project bezoeken speciaal getrainde promovendi middelbare scholen om informatie over ADHD te delen, én te achterhalen wat jongeren willen weten over ADHD. De kennis die dit oplevert, komt op het platform ADHDplaza.nl, zodat het voor alle jongeren in Nederland beschikbaar is.

Over de subsidies

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 101 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma.

Het doel van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ is om door goede wetenschapscommunicatie de verbinding tussen wetenschap en samenleving te versterken. Bijvoorbeeld door wetenschap dichter bij bestaande en nieuwe doelgroepen te brengen zodat interactie tot stand kan komen en wederzijds begrip wordt versterkt. Een vernieuwende insteek van wetenschapscommunicatie kan hieraan bijdragen.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


Verrassend veldonderzoek naar werking malariavaccin

23 mei 2022 In veldonderzoek naar de werking van een malariavaccin zagen de onderzoekers, onder wie Benjamin Mordmüller van het Radboudumc, een opmerkelijk effect. Het vaccin roept een bredere respons op tegen malaria-eiwitten dan er in het vaccin zitten. lees meer

Rubicon voor drie onderzoekers Radboudumc

14 april 2022 Drie onderzoekers van het Radboudumc hebben Rubicon-financiering ontvangen van NWO/ZonMw. Daarmee kunnen Elke Muntjewerff, Laura de Vries en Laurens van de Wiel twee jaar lang onderzoek gaan doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet