Nieuws Toekomstige dokters Radboudumc leren over voeding

8 april 2022

‘Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn uw voeding’ schreef ooit Hippocrates, de vader van de Westerse geneeskunde. Toch had voeding en leefstijl lange tijd slechts een beperkte rol in het geneeskundecurriculum. Sinds dit collegejaar is het Radboudumc de eerste in Nederland die expliciet ruimte maakt voor onderwijs over voeding en leefstijl in de studies Geneeskunde- en Biomedische Wetenschappen. 

Hoewel er al sinds 2015 in de Geneeskundeopleiding onderwijs wordt gegeven over voeding, vond dit alleen plaats in keuzevakken. In 2020 werd in het laatste raamplan Artsopleiding, waarin de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra opschrijft wat de eindkwalificaties moeten zijn van de Nederlandse geneeskundeopleidingen, vastgelegd dat de onderwerpen preventie en leefstijl een nadrukkelijke rol moeten krijgen in het artsenonderwijs. 

Goede voeding

Diëtist-onderzoeker en themaleider voeding Manon van den Berg en Maag-Darm-Lever arts Dr. Tanya Bisseling hebben hier de afgelopen periode aan gewerkt. In het collegejaar 2021-2022 is gestart met de grotere rol voor voeding en leefstijl in de eerste anderhalf jaar van het basisonderwijs voor geneeskunde- en biomedische wetenschappenstudenten. Volgens Manon van den Berg is het Radboudumc nu de koploper op dit gebied.
 ‘Artsen hebben in de praktijk weinig kennis over voeding. Er zat relatief weinig aan voeding en leefstijl in het curriculum. Wij zijn vooral gaan kijken naar waar we er meer ruimte voor konden creëren’, zegt Manon van den Berg. De toevoegingen, samen goed voor zo’n 30 studie-uren, zijn nu zoveel mogelijk ingebed bij het al bestaande onderwijs. Hierbij is er nu in de eerste drie kwartalen aandacht voor de basis, zoals ‘goede voeding’ in relatie tot de ontwikkeling van chronische ziekten en ondervoeding en overgewicht. 

Studentenperspectief

Dat er lacunes zijn op het gebied van voeding en leefstijl in de artsenopleiding weet ook stichting Student en Leefstijl. De stichting bestaat uit geneeskundestudenten met een passie voor het onderwerp. Naast een landelijke afdeling heeft elke stad die een geneeskundeopleiding biedt ook een lokaal bestuur. De grotere plek van voeding en leefstijl in het raamplan is deels aan de inspanningen van de stichting te danken.
Uit eigen onderzoek van de stichting bleek in 2019 dat minder dan 4% (in de Bachelorfase zo’n 57 uur) van het geneeskundeonderwijs over voeding en leefstijl gaat, hoewel een groot deel van de ziektes leefstijlgerelateerd is. In hetzelfde onderzoek gaf 80% van de bevraagde coassistenten aan dat ze behoefte hadden aan meer onderwijs over voeding en leefstijl. 

Wat vindt het Nijmeegse bestuur van Student en Leefstijl van de hernieuwde invulling? Voorzitter Floor Praster: ‘De basis zit er nu in. Maar we willen nog meer. Wij denken echter wel dat het thema leefstijl veel breder getrokken kan worden dan alleen voeding. In onze cursus hebben wij ook aandacht voor mentale gezondheid, obesitas bij kinderen, beweging en seksuele gezondheid en verdovende middelen.’
Dat extra aandacht voor voeding en leefstijl direct winst oplevert in de artsenpraktijk merkte secretaris Janoe van Hemert tijdens haar huisartsencoschap: ‘Ik merk dat ik meer aandacht heb voor het onderwerp dan mijn collega-co’s. Bij een patiënt wiens klachten veroorzaakt werden door roken heb ik meteen een vervolgafspraak gemaakt en de relatie tussen het roken en de klachten duidelijk gemaakt.’

 

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Minister Dijkgraaf in gesprek met jonge onderzoekers in Radboudumc

29 augustus 2023

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap bezocht het Radboudumc. Hij sprak met jonge onderzoekers, studenten en opleiders over de mogelijkheden die extra gelden van zijn ministerie hen biedt.

lees meer

Radboudumc opent Beleeftuin Fijne plek om te proeven, te wandelen, te ontspannen

22 mei 2023

Op maandag 22 mei nam het Radboudumc officieel de nieuwe Beleeftuin in gebruik. De tuin is open voor iedereen die er gebruik van wil maken, Hij nodigt uit om te ontspannen, een gesprek te voeren en te proeven van de planten die allemaal eetbaar zijn.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet