Nieuws Koninklijke onderscheiding voor dr. Jacqueline Loonen

1 december 2023

Op donderdag 30 november 2023 ontving dr. Jacqueline Loonen, kinderoncoloog en hoofd van het Expertisecentrum Late Effecten Na Kanker van het Radboudumc, een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Dr. Loonen ontving deze onderscheiding na afloop van haar afscheidssymposium ‘Zorgen voor LATER’, in de Vereeniging in Nijmegen. Ze is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacqueline Loonen begon bij het Radboudumc als kinderoncoloog. Al snel merkte ze dat kinderen die kanker overleven mogelijk op latere leeftijd consequenties van de behandeling kunnen ervaren. Daar was onvoldoende aandacht voor, vond ze.

Zo werd dr. Jacqueline Loonen hoofd van het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker. Dit centrum biedt gespecialiseerde zorg aan “survivors” (overlevers van kanker) die mogelijk te maken hebben met late effecten na kanker. Het centrum richt zich op het vroeg opsporen en aanpakken van deze late effecten na behandeling van kanker, en de preventie van secundaire ziekten. Daarnaast richt de zorg in het Centrum zich totaal op de behoefte van de survivor en krijgt hij/zij een eigen begeleidingsprogramma. De holistische benadering betekent ook dat er naast medische aandacht óók aandacht is voor het sociale, psychologische en economische welbevinden van de survivor. Hiermee wordt dus afgeweken van de standaard (na)controles die gangbaar zijn voor behandelingen na kanker.

Personalised Cancer Survivorship Care Model

Deze holistische benadering werd uitgewerkt in het Personalised Cancer Survivorship Care Model. Dit zorgmodel, ontwikkeld door dr. Loonen, moest dienen als leidraad voor de implementatie van deze specifieke zorg. Dit model wordt nu door meerdere zorgprofessionals over de hele wereld gebruikt en vormt de basis voor persoonsgerichte en innovatieve, multidisciplinaire zorg. 
Dr. Loonen ontwikkelde haar visie tijdens haar werk als kinderoncoloog. Ze was haar tijd ver vooruit, en voorzag een noodzakelijke verandering in ons zorgmodel. Ze vindt het van belang om deze survivors van kanker als individu te behandelen, en hen te faciliteren in hun specifieke behoeften. En mogelijk nog belangrijker: om survivors de middelen aan te bieden voor de regie op eigen leven.
Om dit model geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen, was een manier van omdenken vereist voor zorgprofessionals in verschillende domeinen; geen gemakkelijke opgave. Door haar vasthoudendheid en de steun van haar omgeving, leidinggevende en collega’s is het haar gelukt om deze verschillende domeinen samen te laten werken.

Betaalbaarheid van zorg

Met dit model presenteerde ze niet alleen een innovatief zorgmodel, maar ook een manier om de betaalbaarheid in de zorg aan te pakken, in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast leverde ze het wetenschappelijk bewijs dat dit mogelijk is als onderzoeksleider van vele PhD-studenten.

Europese en internationale impact

Ook op Europees niveau heeft dr. Jacqueline Loonen haar sporen verdiend. Onlangs ontving ze een Europese subsidie in het kader van het Horizon 2020 programma: “PanCareFollowUp: Novel, patient-centred survivorship care to improve care quality, effectiveness, cost-effectiveness and accessibility for survivors and caregivers. Het “Personalised Cancer Survivorship Care Model” vormt de basis voor deze aanvraag. Het PanCare consortium heeft in dit project de late effectenzorg in het Radboudumc als voorbeeld gesteld.

Met de toekenning van de subsidie kan de zorg volgens het model geïmplementeerd worden in vier ziekenhuizen verspreid over Europa. Hiermee drukt zij ook op Europees niveau een academisch stempel op de toekomstige zorg, onderzoek en onderwijs. Zo maakt de volgende generatie (para)medische studenten ook kennis met deze nieuwe vorm van ontzorgen en ont-medicalisering van overlevenden van kanker.

In 2021 kende de Stichting Planetree* het Certificaat voor Excellente Mensgerichte zorg (Person-Centered Certification) toe aan het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker. Het certificaat bevestigt dat het Centrum voldoet aan de hoogste internationale normen voor persoonsgerichte zorg. De jurycommissie heeft hiervoor teamleden en patiënten uitvoerig bevraagd. De toekenning is gebaseerd op de visie en de behandeling door het team - en belangrijker nog – de ervaringen van de patiënten. Met de manier waarop het Centrum deze zorg levert laat het zien dat echte persoonsgerichte zorg en zorg op maat mogelijk is. De zoveelste kroon op het werk van Jacqueline Loonen. 

Survivors

Haar werk en het werk van het Centrum zijn enorm belangrijk, want het aantal overlevers van (kinder)kanker zal fors gaan toenemen. Deze survivors moeten als volwaardig lid (weer) deelgenoot kunnen worden van onze maatschappij. Hierin is het “Personalised Cancer Survivorship Care Model” instrumenteel.
Jacqueline Loonen wordt door haar “patiënten” op handen gedragen. De dankbetuigingen voor haar en haar team zijn ontelbaar. Haar intrinsieke motivatie, oprechte interesse en de manier waarop zij deze specifieke zorg voor hen en toekomstige overlevers tot stand heeft gebracht maken haar zeer geliefd.

Voorwaarden voor goede zorg 

Het Radboudumc zet in op persoonsgerichte zorg, waarbij preventie, betaalbare duurzame zorg en de keuzes die de patiënt belangrijk vindt centraal staan. Hieraan heeft Jacquelien Loonen meer dan gehoor gegeven in het werk dat ze heeft verzet voor het Expertisecentrum, haar team en haar patiënten. De bereidheid tot regelmatige (zelf)reflectie om continu te verbeteren geeft kansen om grenzen te verleggen. Dat heeft Jacqueline Loonen samen met haar team meer dan eens laten zien. Ze is een voorbeeld en inspiratie voor velen. 

Wij feliciteren dr. Jacqueline Loonen met haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

*De Stichting Planetree is een non-profit-organisatie die zorgaanbieders ondersteunt om mensgerichte zorg voor elkaar te krijgen op basis van hun integrale visie op en wetenschappelijke onderbouwing van mensgerichte zorg.  
 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Nieuwe biomarker voor jicht kan ziekte monitoren

26 februari 2024

Radboudumc en Université Paris Cité hebben een nieuwe biomarker gevonden waarmee de aanwezigheid van urinezuurkristallen heel goed is te monitoren. Mogelijk is daarmee gezondheidsschade op termijn terug te dringen.

lees meer

Vijf vragen over jicht Beantwoord door reumatoloog Sander van Leuven

26 februari 2024

Jicht is aan een stille maar gestage opmars bezig. In 2019 waren er wereldwijd meer dan 45 miljoen mensen met jicht, een verdubbeling in dertig jaar. Reumatoloog Sander van Leuven beantwoordt vijf veelvoorkomende vragen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet